Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens hemsida

In English

Studiehandbokstext 1997/98 för

2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++

Poäng4Föreläsning28
KursnivåCÖvning16
Betygsskala, KTHU, 3, 4, 5Lab22
Obligatorisk för-ÖvrigtEget arbete
Valbar förAlla utom DPerioderEn kursomgång i period
3, endast för E En
kursomgång i period 4,
för F och övriga
program. Elever i E4
är välkomna även i
period 4.
SpråkSvenska

Kortbeskrivning

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad analys, modellering, design och programmering med C++.

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Kursinnehåll

Objektorienterad design: Inkapsling och gränssnitt. Utökning och förändring av gränssnitt och konsekvenserna för systemet som helhet. Kontraktsprogrammering. Ansvarsfördelning och kommunikation mellan objekt. Lösningar av vanligt förekommande designproblem. Mönster.

Objektorienterad analys och modellering: Metoder och exempel på notation. Analys kontra design. Modellklasser och implementationsklasser. Modellens betydelse för systemets stabilitet och utbyggbarhet.

Objektorienterade språk med hårtdtypkontroll: Typhierarkier, polymorfism, abstrakta och generiska datatyper. Klassbaserade språk. Klasser, instanser, arv.

Programmering i C++: Systematisk genomgång av de viktigaste delarna av språket. Användning av standardbibliotekets klasser och algoritmer. God programmeringsstil. Verktyg för testning och felsökning.

Orientering om andra språkfamiljer: Typlösa och prototypbaserade språk.

Förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1340 (eller 2D1341) Introduktion till datalogi eller 2D1320 Tillämpad datalogi.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

Laborationsuppgifter (LAB1; 3 p).
Laborationsuppgifter (LAB2; 1 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 96/97 användes I. Pohl: Object-oriented programming using C++, 1993, och J. Rumbaugh m.fl.: Object-oriented modeling and design, 1991.

Länk till studiehandbokstexten 1996/97

^ Upp till kursens hemsida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 juni 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>