Nada

2D1358 OOPK period 4 99/00 för B,F,I,K,L,M,T,V
Möjligheter att arbeta hemma

Flera av laborationerna kräver paketet Grain. På en FreeBSD- eller Linux-maskin är det antagligen ganska lätt att installera. Källkoden finns under $OOPKHOME/src. Vi hjälper dock inte till med installationen.

Till Windows för PC finns en zip-fil att ladda ner som innehåller Grain med lite extra dokumentation om hur Grain fungerar i Windows. Windows-versionen är ny och otestad. Om ni hittar buggar som är specifika för Windowsversionen är vi naturligtvis glada om ni rättar dem; kursledaren och labbassistenterna använder inte Windowsversionen och har mycket begränsade möjligheter att testa eller avlusa denna.

Om du gör laborationerna hemma, tänk på att din kod skall finnas tillgänglig och gå att köra på NADAs Unix-datorer.

^ Upp till Kursomgång period 4 99/00 för B,F,I,K,L,M,T,V.


Sidansvarig: <bjorns@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 mars 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>