2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++

Resultat av kursutvärdering


  26 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 7% (1 st) Lätt.
  3. 40% (6 st) Medel.
  4. 20% (3 st) Ganska svår.
  5. 27% (4 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 80% (12 st) Ja.
  2. 13% (2 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Hur tycker du att fördelningen mellan objektorienterad programmering som metod och ren programspråksgenomgång har varit?

  1. 53% (8 st) Lagom.
  2. 13% (2 st) För mycket programmeringsspråksgenomgång och detaljer.
  3. 7% (1 st) För mycket analys/design.

  Ev. kommentar om kursdispositionen:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 4. Hur fungerade kursadministrationen i stort (information, examinering, utdelning av material etc)?

  1. 13% (2 st) Mycket bra.
  2. 67% (10 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om kursadministrationen:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 5. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 53% (8 st) Ja, mycket.
  2. 33% (5 st) Ja.
  3. 7% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 6. Förkunskapskraven för kursen är Introduktion till datalogi (INDA) eller Tillämpad datalogi (TILDA). Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 60% (9 st) Ja.
  2. 13% (2 st) Tveksam.
  3. 7% (1 st) Nej.


 7. Vad tycker du om kursboken Lippman: C++ Primer, 3:e upplagan?

  1. 7% (1 st) Mycket bra.
  2. 7% (1 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Hyfsad.
  4. 20% (3 st) Mindre bra.
  5. 7% (1 st) Dålig.
  6. 33% (5 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 8. För UML och design patterns fanns diverse material i kursbunten. Tycker du att detta har varit tillräckligt?

  1. 20% (3 st) Ja.
  2. 47% (7 st) Nej.
  3. 20% (3 st) Vet ej.

  Ev. kommentar om artiklarna och utdragen i kursbunten:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 27% (4 st) Mindre än 20%.
  2. 7% (1 st) 20-40%.
  3. 7% (1 st) 40-60%.
  4. 7% (1 st) 60-80%.
  5. 47% (7 st) Mer än 80%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Är användningen av stordia vettig?)

  1. 33% (5 st) Mycket bra.
  2. 40% (6 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 20% (3 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 11. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kursbunten etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 13% (2 st) Ibland.
  4. 13% (2 st) Sällan.
  5. 60% (9 st) Aldrig.


 12. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 40% (6 st) Harald Winroth.
  2. 13% (2 st) Fredrik Zetterling.
  3. 0% (0 st) Torbjörn Lindgren.
  4. 7% (1 st) Kicki Frisch.


 13. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 40% (6 st) Mindre än 20%.
  2. 13% (2 st) 20-40%.
  3. 13% (2 st) 40-60%.
  4. 13% (2 st) 60-80%.
  5. 13% (2 st) Mer än 80%.


 14. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 20% (3 st) Mycket bra.
  2. 27% (4 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 7% (1 st) Mindre bra.
  5. 7% (1 st) Dåligt.
  6. 33% (5 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 15. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 13% (2 st) Javisst.
  2. 20% (3 st) Javars.
  3. 20% (3 st) Acceptabelt.
  4. 7% (1 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 16. Hur tycker du att redovisningarna har fungerat?

  1. 13% (2 st) Mycket bra.
  2. 47% (7 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Dålig.
  5. 0% (0 st) Mycket dåligt.


 17. Ev. kommentarer (gärna konstruktiva) om laborationerna, både innehåll och genomförande:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 18. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1 (den frivilliga)?

  1. 53% (8 st) Mindre än 10 tim.
  2. 13% (2 st) 10-15 tim.
  3. 13% (2 st) 15-20 tim.
  4. 7% (1 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 19. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 20% (3 st) Mindre än 10 tim.
  2. 20% (3 st) 10-15 tim.
  3. 27% (4 st) 15-20 tim.
  4. 13% (2 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 20. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3?

  1. 13% (2 st) Mindre än 30 tim.
  2. 20% (3 st) 30-40 tim.
  3. 7% (1 st) 40-50 tim.
  4. 33% (5 st) Mer än 50 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 3:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 21. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 4?

  1. 20% (3 st) Mindre än 30 tim.
  2. 13% (2 st) 30-40 tim.
  3. 0% (0 st) 40-50 tim.
  4. 27% (4 st) Mer än 50 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 4:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 22. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 0% (0 st) Laboration 1
  2. 20% (3 st) Laboration 2
  3. 7% (1 st) Laboration 3
  4. 13% (2 st) Laboration 4
  5. 13% (2 st) Laboration 5
  6. 0% (0 st) Laboration 6
  7. 0% (0 st) Laboration 7


 23. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 3)?

  1. 20% (3 st) En.
  2. 27% (4 st) Två.
  3. 27% (4 st) Tre.
  4. 7% (1 st) Fyra eller fler.


 24. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 40% (6 st) 15-30%.
  3. 27% (4 st) 30-50%.
  4. 20% (3 st) 50-70%.
  5. 7% (1 st) Mer än 70%.


 25. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 27% (4 st) Lagom med 4p.
  2. 40% (6 st) Borde vara 5p.
  3. 27% (4 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 26. Ytterligare kommentarer om kursen:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


Ev. kommentar om kursdispositionen:

Lite mer kod om hur man använder ett UML-diagram när man kodar. te.x. Hur fungerar ett samspel 1..5, implementeras med fore eller mm.
---
Lite mer tid till att lära sig UML skulle vara bra.
---
Har ej deltagit i undervisningen.
Problem som dock finns: förkunskapskravet (formellt) innefattar inte C-kunskaper.
I realiteten är det dock klart att föredra.

---
Har inte deltagit så mycket under undervisningen


Ev. kommentar om kursadministrationen:

Få redovisningstider när det blir aktuellt att redovisa, dvs i slutet av terminen (efter den likaså).
Konstigt upplägg med labbar som inte bör göras innan UML-föreläsningarna vilka ligger långt fram i kursen.

---
Det gick bra att få information utan
att gå på föreläsningar och övninar, BRA!


Ev. kommentar om boken:

Bjorne stustrup, svår bok
---
Jag använder boken som ett "uppslagsverk" när jag sitter
och programerar. Då känns det lite jobiggt att läsa igenom
tre-fyra sidor för att få reda på någon lite detalj man
undrar över. Verkar vara skriven för att man skall läsa
den från perm till perm, inte användas som uppslagsverk.

---
Hade mer tänkt mig en bok där man kan slå upp
information om olika klasser o.s.v.

---
Bra för sträckläsning, dock ganska dåligt index för att kunna slå upp enstaka metoder eller klasser.


Ev. kommentar om artiklarna och utdragen i kursbunten:

De var bra de som fanns, fast lite mer material skulle vara bra.
---
Upplever UML som klurigt, skulle kanske beskrivas lite
noggranare på vilken nivå vi ska ligga på!

---
Har enbart använt mig av UML, inte design patterns i någon större utsträckning.
UML-texten var relativt irrelevanta; allt för avancerade (tekniker som inte används i så stor utsträckning)


Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

Föreläsnings anteckningarna är mycket bra att få ut.
Skulle nog inte fungera utan dem.
Däremot är det svårt, speciellt i början, att hänga
med på det "fikonspråk" som föreläsarna använder.

---
Harald e kung.
---
Talar väldigt bra och tydligt


Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

Mer kod skall gås igenom och förklaras, inte bara läggas på overheaden och säga titta. Förklaringarna har varit dåliga
---
De som inte Harald hadde gav igenting.
Övriga behöver tala tydligare och vara mer pedagogiska.
Mer erfarna assar helt enkelt.

---
Harald rular


Ev. kommentar:

Givetvis skulla man vilja ha mer hjälp. Man sitter många
timmar med små "skit fel". Konstigt att de allmäna
handledarna inte kan C , eller modula3.

---
Det är i princip omöjligt att få tag i en dator då
vi har haft bokade tider... (i övrigt också)

---
Mycket varrierande kunskap och engagemang hos handledarna.
---
Det är alldelles för ont om datorer och handledare vid laborationstillfällena. Om inte fler datorer kan finnas tillgängliga måste det finnas möjlighet att arbeta hemma, vilket nu är mycket svårt.
När man väl får hjälp så är handledarna mycket bra. Generellt sett så är hjälplistorna oftast alldelles för långa.

---
Har inte använt mig av handledarna. (Utom Larsson-Omberg, klart trevlig, kunnig osv..)


Ev. kommentarer (gärna konstruktiva) om laborationerna, både innehåll och genomförande:

Otroligt stora maffiga labbar, bättre med fler små!!!
---
Lite för stort steg mellan betyg 3 och 4. Man får ju jobba ett kvarts sekel för att uppnå 4:an.
---
Jag upplever inte någon svårighetsstegring, enbart utökning av omfattningen av labbarna.
Det känns som om man skriver ungefär samma sak i sex olika program.
Införande av nya tekniker, alternativt färre antal uppgifter, vore motiverat.
Kanske gamla metoden där man fick välja uppgift beroende på betygsönskan, inte enbart antal labbar man vill göra.


Ev. synpunkter på laboration 1:

Säkert bra som introduktion, dock kunde jag redan C .
---
Bra att den finns, man behöver komma igång.


Ev. synpunkter på laboration 2:

Kändes som en naturlig fortsättning av ettan.
---
Ganska enkel, men bra eftersom man kommer
in i det mer, man anstränger sig ju mer än på
lab 1.


Ev. synpunkter på laboration 3:

Krångligt med Grain, det tog en himla tid innan vi fick kläm på det.
---
Rejäl svårighetsstegring. Nu behövdes noggrannt planerande innan genomförandet.
Kändes dock lite som ett grottande i Grain-detaljer, även om den delen av programmering
också är bra att pröva på.

---
Givande. Möjligen är hänvisningarna till
designpatterns lite vilseledande. Man behöver ju
inte alls ta till så avancerade tekniker. Samtidigt
var det väldigt intressant att läsa om dessa design
patterns. Det vore kul att ha tillgång till en
fullständig beskrivning av dem (finns kanske på nätet?)


Ev. synpunkter på laboration 4:

har ej gjort den än.
---
Upplevdes som enklare än 3:an. Betydligt roligare dessutom (kan vara en koppling :-)
Betydligt mer konkret, mindre detaljstyrd labb. Bra!


Ytterligare kommentarer om kursen:

Kursen är otroligt tung. Stora labbar som tar oändligt mycket tid. Labbarna bör vara mindre tycker jag.
---
Känns matnyttig.
---
C är egentligen ett för struligt språk för att börja
med. Jag tycker kursen skulle behandla Java istället.

---
Extremt bra med föreläsnings-OH på nätet. Harald e sjukt bra.
---
Det är väldigt konstigt att Tildakursen är tillräcklig som förkunskapskrav (och den enda kursen som är tillgänglig för flertalet KTH-studenter) när ni förutsaätter att man sedan kan C. Just att man inte alls behärskar C efter att endast läst Modula3 och Pascal tycker jag var ett stort problem när man skulle börja programmera objekt-orienterat. När vi tog upp det med föreläsaren och svaret blir att vi inte har tid med att lära oss språket C under föreläsningarna, utan att det skulle bli lika omfattande som en fyra egen fyrapoängskurs måste ni förså att väldigt många elever blir tvugna att läsa in den "fyrapoängskursen" parallellt på egen hand.
Sammanfattningsvis tycker jag att det är ett alldelles för stort glapp mellan Tilda och oopk. För mig är kurserna obligatoriska i utbildning och då tycker jag att det är fel med ett så stort glapp.

Jag tycker även att det ska erbjudas betydligt bättre möjligheter vad gäller att arbeta hemma när det finns så ont om datorer tillgängliga för oss på Nada. Att programmera på PC i windows-miljö är faktiskt väldigt vanligt i arbetslivet och på andra högskolor och behöver inte förkastas helt. Jag tycker att den möjligheten bör finnas för oss. Linux är faktiskt inte så vanligt att man har hemma.

Nu blev det mest tråkiga kommentarer, men jag tycker att det är väldigt viktigt att ni tar tag i dessa problem, framförallt det första. I övrigt så tycker jag kursen varit jättebra.

---
Jag läste den i period 4, men besvarade ändå tidsfrågorna.
Antalet poäng är svårbedömt, då det helt beror på vilket betyg man vill ha.
I andra kurser finns det en tydligare koppling mellan förståelse, förmåga att lösa svårare problem
och ett högre betyg. Här kommer det mer an på hur mycket tid man vill lägga ned. Det är enbart mängden arbetsinsats
som avgör betyg, inte kvaliteten på det.

---
Skojjig! Tyvärr är det väldigt svårt att
lyckas göra klart den innan sommaren. Jag kommer
tillbaks i höst!


harald@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.