2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++

Resultat av kursutvärdering


  26 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 5% (1 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 30% (6 st) Medel.
  4. 55% (11 st) Ganska svår.
  5. 10% (2 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 80% (16 st) Ja.
  2. 15% (3 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 3. Hur tycker du att fördelningen mellan objektorienterad programmering som metod och ren programspråksgenomgång har varit?

  1. 70% (14 st) Lagom.
  2. 10% (2 st) För mycket programmeringsspråksgenomgång och detaljer.
  3. 20% (4 st) För mycket analys/design.

  Ev. kommentar om kursdispositionen:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 4. Hur fungerade kursadministrationen i stort (information, examinering, utdelning av material etc)?

  1. 20% (4 st) Mycket bra.
  2. 65% (13 st) Bra.
  3. 15% (3 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om kursadministrationen:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 5. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 55% (11 st) Ja, mycket.
  2. 40% (8 st) Ja.
  3. 5% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 6. Förkunskapskraven för kursen är Introduktion till datalogi (INDA) eller Tillämpad datalogi (TILDA). Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 80% (16 st) Ja.
  2. 15% (3 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 7. Vad tycker du om kursboken Lippman: C++ Primer, 3:e upplagan?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 15% (3 st) Hyfsad.
  4. 15% (3 st) Mindre bra.
  5. 40% (8 st) Dålig.
  6. 30% (6 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 8. För UML och design patterns fanns diverse material i kursbunten. Tycker du att detta har varit tillräckligt?

  1. 35% (7 st) Ja.
  2. 35% (7 st) Nej.
  3. 30% (6 st) Vet ej.

  Ev. kommentar om artiklarna och utdragen i kursbunten:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 5% (1 st) 20-40%.
  3. 20% (4 st) 40-60%.
  4. 40% (8 st) 60-80%.
  5. 35% (7 st) Mer än 80%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Är användningen av stordia vettig?)

  1. 30% (6 st) Mycket bra.
  2. 60% (12 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 11. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kursbunten etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 15% (3 st) Ibland.
  4. 35% (7 st) Sällan.
  5. 50% (10 st) Aldrig.


 12. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 5% (1 st) Karl Meinke.
  2. 0% (0 st) Fredrik Zetterling.
  3. 35% (7 st) Alexander Baltazis.
  4. 55% (11 st) Harald Winroth.


 13. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 10% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 5% (1 st) 20-40%.
  3. 20% (4 st) 40-60%.
  4. 45% (9 st) 60-80%.
  5. 20% (4 st) Mer än 80%.


 14. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 20% (4 st) Mycket bra.
  2. 50% (10 st) Bra.
  3. 25% (5 st) Acceptabelt.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 15. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 5% (1 st) Javisst.
  2. 35% (7 st) Javars.
  3. 35% (7 st) Acceptabelt.
  4. 25% (5 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 16. Hur tycker du att redovisningarna har fungerat?

  1. 5% (1 st) Mycket bra.
  2. 40% (8 st) Bra.
  3. 15% (3 st) Acceptabelt.
  4. 35% (7 st) Dålig.
  5. 5% (1 st) Mycket dåligt.


 17. Ev. kommentarer (gärna konstruktiva) om laborationerna, både innehåll och genomförande:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 18. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1 (den frivilliga)?

  1. 75% (15 st) Mindre än 10 tim.
  2. 20% (4 st) 10-15 tim.
  3. 5% (1 st) 15-20 tim.
  4. 0% (0 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 19. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 25% (5 st) Mindre än 10 tim.
  2. 35% (7 st) 10-15 tim.
  3. 20% (4 st) 15-20 tim.
  4. 20% (4 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 20. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3?

  1. 5% (1 st) Mindre än 30 tim.
  2. 20% (4 st) 30-40 tim.
  3. 20% (4 st) 40-50 tim.
  4. 55% (11 st) Mer än 50 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 3:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 21. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 4?

  1. 10% (2 st) Mindre än 30 tim.
  2. 10% (2 st) 30-40 tim.
  3. 20% (4 st) 40-50 tim.
  4. 10% (2 st) Mer än 50 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 4:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


 22. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 10% (2 st) Laboration 1
  2. 15% (3 st) Laboration 2
  3. 50% (10 st) Laboration 3
  4. 15% (3 st) Laboration 4
  5. 0% (0 st) Laboration 5
  6. 0% (0 st) Laboration 6
  7. 0% (0 st) Laboration 7


 23. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 3)?

  1. 0% (0 st) En.
  2. 50% (10 st) Två.
  3. 40% (8 st) Tre.
  4. 10% (2 st) Fyra eller fler.


 24. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 5% (1 st) 15-30%.
  3. 30% (6 st) 30-50%.
  4. 45% (9 st) 50-70%.
  5. 20% (4 st) Mer än 70%.


 25. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 10% (2 st) Lagom med 4p.
  2. 20% (4 st) Borde vara 5p.
  3. 70% (14 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 26. Ytterligare kommentarer om kursen:

  [Skrivna kommentarer borttagna]


harald@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.