Nada

E 2D1358
Särskild information för E

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för E.
Kursomgången för E-linjen går i period 3, 1998, och är endast öppen för elever på E. Övriga elever hänvisas till kursomgången för F och övriga program under period 4, 1998.

Senaste nytt (29 mars 1999)

Kursen 2D1358 kursomgång 97/98 är nu stängd. Detta innebär att inga redovisningar av laborationerna tillhörande denna kursomgång längre kan göras. Se istället informationen för aktuell kursomgång.

Överföring av kursens delmoment till aktuell kursomgång

Kursen består av två delmoment, LAB1 (omfattar i kursomgång oopk-98 laboration 1-3) och LAB2 (omfattar i kursomgång oopk-98 laboration 4). Dessa godkänns och ger studiepoäng var för sig. Godkända hela moment kan tillgodoräknas i den nya kursomgången. Detta innebär t.ex att om man är godkänd på laboration 1-3 (i oopk-98) men inte laboration 4 så räcker det med att göra moment LAB2 i den nya kursomgången för att få godkänt på kursen.

Generellt gäller att betyget (3, 4 eller 5) bestäms av de regler som gäller för den aktuella kursomgången, dvs för oopk-99 under läsåret 98/99. Dock, om du har klarat av kursmoment LAB1 i oopk-98 kommer vi fram till och med omtentaperiod januari 2000 ta hänsyn till de betygshöjande bonuspoäng du eventuellt lyckades skrapa ihop och beräknar betyget enligt de regler som gällde för oopk-98:

Notera dock att om du inte blev godkänd på kursmoment LAB1 i oopk-98 så gäller betygsreglerna för aktuell kursomgång; du får då inte tillgodoräkna dig några bonuspoäng från oopk-98.


Sidansvarig: <harald@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 mars 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>