Nada

F 2D1358
Särskild information för F och övriga linjer

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för F och övriga linjer utom E.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Kursomgången för F-linjen och övriga linjer utom E går i period 4, 1997. Elever som inte är inskrivna på civilingenjörsutbildningen kan behöva ansöka om antagning till enskild kurs. Om du går civilingenjörsutbildningen på en annan linje än E och F, hör efter med din studievägledare att du kan gå kursen och tillgodoräkna dig poängen.

Senaste nytt (14 december 1998)

Följande information kan du hitta nedan:

Följande information finns på separata sidor:


Kursbunten

Kursbunten kommer att kunna köpas på NADA:s expedition med början måndag 10/3. Kursbunten kommer också att säljas i samband med första föreläsningen. Den innehåller Den som har köpt kursbunten kommer också att få kopior av föreläsningsanteckningarna under kursens gång. Kursbunten kostar 50 kr.

Anmälan till laborationsredovisning

För att få redovisa ska du skriva upp dig på den elektroniska anmälningslistan. Då vet assistenten vem som står på tur, och du kan se när en redovisningstid är fulltecknad.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Kursmodul

Första gången ni loggar in skall ni ge kommandot
    course join oopk-f97
I och med att detta ges kommer du bland annat att få kursens speciella modul laddad när du loggar in och detta är viktigt för att kompilering mm skall fungera. Du kan också ladda kursmodulen direkt genom att skriva
	module load /info/oopk-f97/module/oopk-f97
Kommandot definierar bl.a. omgivningsvariaben $OOPKHOME.

Lärare, handledare och examinator

Kursledare

Kursledare är Magnus Andersson, sungam@nada.kth.se. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden. Adressen är Drottning Kristinas väg 47D (Högst upp på parkeringen vid Quantum).

De två övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Alexander Baltatzis f89-aba@nada.kth.se
2 Magnus Andersson sungam@nada.kth.se

Laborationshandledare

Laborationshandledare Datorpostadress
Lars Bretzner bretzner@nada.kth.se
Anders Berggren f92-abe@nada.kth.se
Fredrik Zetterling f92-fze@nada.kth.se

Examinator

Formell examinator på denna kurs är Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se. Examinatorn har det yttersta ansvaret för examinationen på kursen. Vänd dig dock med eventuella klagomål till kursledaren i första hand.

Schema

Föreläsningar

Dag Klockan Vecka     Sal
------------------------------
Må 13-15  16      M1 (OBS ändringen)
  13-15  17-20     F1 (OBS ändringen)
To 10-12  16      M1 (OBS ändringen)
  10-12  17      F2 (OBS ändringen)
  13-15  20      D1 (OBS ändringen)

Övningar

Dag Klockan Vecka    Sal
--------------------------------
Må  15-17  16     E51-52,F41 (OBS ändringen)
   15-17  17     E51-52,F51 (OBS ändringen)
   15-17  18     E51-52,F41 (OBS ändringen)
   15-17  19     E51-52,F21 (OBS ändringen)
To  13-15  16-17    E51-52,F31 (OBS ändringen)

Laborationer

Dag Klockan Vecka     Sal   Grupp
-----------------------------------------
Ti  10-12  21      Brun, Gul 1
   15-17  16      Gul,Röd  1
   15-17  17-20     Gul    1
   17-19  17-20     Gul    1 (OBS ändringen)
On  10-12  21      Brun,Gul  1
To  10-12  20      Gul,Orange 1
   15-17  16-17     Gul    1
   17-19  16-17     Gul    1 (OBS ändringen)
Må  15-17  20      Orange,Röd 2
Ti  13-15  21      Brun,Gul  2
On  13-15  18-19,21   Brun,Gul  2
   15-17  16-17,20   Brun,Gul  2
Fr  10-12  16-17     Röd,Orange 2 (OBS ändringen)

Preliminär föreläsningsplan

 1. Introduktion.
 2. Grundläggande C++.
 3. Objektorientering.
 4. Klasser, forts. Pekare och dynamiskt minne. Laboration 1: Matrisklass.
 5. Datastrukturer i C++. Övning 1: Grundläggande C++.
 6. Arv. Övning 2: Objektorientering och dynamiskt minne.
  Laboration 2: Menyhantering.
 7. Arv, forts. Övning 3: STL. Genomgång av Lab 2.
 8. Mallklasser (parametriserade klasser). Övning 4: Arv, mallklasser.
 9. Mallar forts. Undantagshantering. Övning 5: Grafisk ritprogram. LEDA.
  Laboration 3: Grafiskt ritprogram.
 10. Objektmodelleringsmetoden OMT (Object Modeling Technique). Övning 6: OMT, objektmodellen.
 11. OMT, forts. Övning 7: Dynamiska modeller i OMT.
  Laboration 4: Fia med knuff, Monopol.
 12. OMT, forts. Övning 8: STL. Design Patterns.
 13. Design Patterns. Andra typer av objektorienterade språk.
 14. Andra typer av objektorienterade språk, forts.

Vad gör jag om jag inte hinner redovisa klart innan nästa kursomgång?

Kursen består av två delmoment, LAB1 (omfattar i kursomgång oopk-97 laboration 1-3) och LAB2 (omfattar i kursomgång oopk-97 laboration 4). Dessa godkänns och ger studiepoäng var för sig. Godkända hela moment kan tillgodoräknas i den nya kursomgången. Detta innebär t.ex att om man är godkänd på laboration 1-3 (oopk-97) men inte laboration 4 när nästa kursomgång startar så räcker det med att göra moment LAB2 i den nya kursomgången för att få godkänt på kursen.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Sidansvarig: <sungam@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 december 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>