2D1358 Objektorienterad programkonstruktion för E

Resultat av kursutvärdering


Kursen i stort


Upplevde du kursen som lätt eller svår?

 1. 3% (1 st) Mycket lätt.
 2. 13% (4 st) Lätt.
 3. 59% (19 st) Medelsvår.
 4. 19% (6 st) Ganska svår.
 5. 3% (1 st) Mycket svår.


Tycker du att innehållet i kursen är intressant och meningsfullt?

 1. 28% (9 st) Ja, mycket.
 2. 63% (20 st) Ja.
 3. 3% (1 st) Neutral.
 4. 0% (0 st) Inte särskilt.
 5. 3% (1 st) Nej.


Förkunskapskraven för kursen var INDA-kursen eller TILDA-kursen? Tycker du att detta var tillräckliga förkunskapskrav?

 1. 84% (27 st) Ja.
 2. 6% (2 st) Tveksam.
 3. 0% (0 st) Nej.


Hur tycker du att fördelningen mellan objektorienterad programmering som metod och ren programspråksgenomgång har varit?

 1. 69% (22 st) Lagom.
 2. 22% (7 st) För mycket programmeringsspråksgenomgång och detaljer.
 3. 6% (2 st) För mycket analys/design.


Hur fungerade kursadministrationen i stort?

 1. 28% (9 st) Mycket bra.
 2. 56% (18 st) Bra.
 3. 9% (3 st) Mindre bra.
 4. 3% (1 st) Dåligt.


Är du nöjd med kursen som helhet?

 1. 28% (9 st) Ja, mycket.
 2. 56% (18 st) Ja.
 3. 3% (1 st) Neutral.
 4. 6% (2 st) Inte särskilt.
 5. 3% (1 st) Nej.


Kurslitteraturen


Hur tycker du att boken "Object Oriented Programming Using C++" är?

 1. 3% (1 st) Mycket bra.
 2. 16% (5 st) Bra.
 3. 25% (8 st) Hyfsad.
 4. 9% (3 st) Mindre bra.
 5. 16% (5 st) Dålig.
 6. 28% (9 st) Har inte använt den.


Hur tycker du att boken "Object-oriented Modelling and Design" är?

 1. 6% (2 st) Mycket bra.
 2. 6% (2 st) Bra.
 3. 9% (3 st) Hyfsad.
 4. 9% (3 st) Mindre bra.
 5. 3% (1 st) Dålig.
 6. 63% (20 st) Har inte använt den.


Föreläsningarna


Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

 1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
 2. 3% (1 st) 20-40%.
 3. 3% (1 st) 40-60%.
 4. 28% (9 st) 60-80%.
 5. 63% (20 st) Mer än 80%.


Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

 1. 28% (9 st) Mycket bra.
 2. 50% (16 st) Bra.
 3. 13% (4 st) Acceptabelt.
 4. 3% (1 st) Mindre bra.
 5. 3% (1 st) Dåligt.


Vad tycker du om takten på föreläsningarna?

 1. 9% (3 st) För hög.
 2. 72% (23 st) Lagom.
 3. 16% (5 st) För låg.


Föreläsningarna har hållits med hjälp av stordior och utdelade föreläsningsanteckningar. Hur tycker du att detta har fungerat?

 1. 44% (14 st) Mycket bra.
 2. 41% (13 st) Bra.
 3. 9% (3 st) Acceptabelt.
 4. 3% (1 st) Mindre bra.
 5. 0% (0 st) Dåligt.


Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

 1. 0% (0 st) Ja, alltid.
 2. 6% (2 st) Ofta.
 3. 28% (9 st) Ibland.
 4. 19% (6 st) Sällan.
 5. 44% (14 st) Aldrig.


Har du saknat läsanvisningar till kursböckerna?

 1. 16% (5 st) Ja.
 2. 81% (26 st) Nej.


Övningarna


Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

 1. 9% (3 st) Daniel Fagerström.
 2. 34% (11 st) Alexander Baltatzis.
 3. 28% (9 st) Magnus Andersson.
 4. 6% (2 st) Peter Nillius.


Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

 1. 22% (7 st) Mindre än 20%.
 2. 6% (2 st) 20-40%.
 3. 13% (4 st) 40-60%.
 4. 38% (12 st) 60-80%.
 5. 19% (6 st) Mer än 80%.


Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

 1. 16% (5 st) Mycket bra.
 2. 31% (10 st) Bra.
 3. 28% (9 st) Acceptabelt.
 4. 6% (2 st) Mindre bra.
 5. 9% (3 st) Dåligt.


Vad tycker du om svårighetsgraden på övningarna?

 1. 3% (1 st) För svårt.
 2. 63% (20 st) Lagom.
 3. 22% (7 st) För lätt.


Laborationer


Får du den hjälp du behöver på laborationerna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

 1. 9% (3 st) Javisst.
 2. 28% (9 st) Javars.
 3. 34% (11 st) Acceptabelt.
 4. 19% (6 st) Sällan.
 5. 3% (1 st) Aldrig.


Hur tycker du att redovisningarna har fungerat?

 1. 13% (4 st) Mycket bra.
 2. 50% (16 st) Bra.
 3. 16% (5 st) Acceptabelt.
 4. 16% (5 st) Dålig.
 5. 0% (0 st) Mycket dåligt.


Det har varit en del problem med labbarna (kompilatorer mm.). Hur mycket har du störts av detta?

 1. 3% (1 st) Mycket.
 2. 59% (19 st) Lite.
 3. 34% (11 st) Inte alls.


Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

 1. 16% (5 st) Laboration 1
 2. 31% (10 st) Laboration 2
 3. 31% (10 st) Laboration 3
 4. 56% (18 st) Laboration 4


Din arbetsbelastning


Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1 (Matrishantering)?

 1. 9% (3 st) Mindre än 5 tim.
 2. 22% (7 st) 5-9 tim.
 3. 44% (14 st) 10-14 tim.
 4. 19% (6 st) 15-19 tim.
 5. 3% (1 st) 20 tim eller mer.

Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2 (Väljare)?

 1. 6% (2 st) Mindre än 5 tim.
 2. 13% (4 st) 5-9 tim.
 3. 31% (10 st) 10-14 tim.
 4. 16% (5 st) 15-19 tim.
 5. 31% (10 st) 20 tim eller mer.

Bedöm hur lång tid du la ner på laboration 3 (Grafik):

 1. 0% (0 st) Mindre än 5 tim.
 2. 13% (4 st) 5-9 tim.
 3. 16% (5 st) 10-14 tim.
 4. 31% (10 st) 15-19 tim.
 5. 28% (9 st) 20 tim eller mer.

Bedöm hur lång tid du la ner på laboration 4 (Fia, Monopol):

 1. 3% (1 st) Mindre än 10 tim.
 2. 3% (1 st) 10-19 tim.
 3. 16% (5 st) 20-29 tim.
 4. 19% (6 st) 30-39 tim.
 5. 31% (10 st) 40 tim eller mer.

Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 3)?

 1. 0% (0 st) Ingen.
 2. 6% (2 st) En.
 3. 50% (16 st) Två.
 4. 41% (13 st) Tre eller fler.


Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

 1. 3% (1 st) Mindre än 15%.
 2. 13% (4 st) 15-30%.
 3. 28% (9 st) 30-50%.
 4. 47% (15 st) 50-70%.
 5. 6% (2 st) Mer än 70%.


sungam@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.