Nada

2D1358 OOPK
Särskild information för E

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för E.
Kursomgången för E-linjen går i period 3, 1997, och är endast öppen för elever på E. Övriga elever hänvisas till kursomgången för F och övriga program under period 4, 1997.

Senaste nytt (18 januari 1999)

Kursen 2D1358 kursomgång 96/97 är nu stängd. Detta innebär att inga redovisningar av laborationerna tillhörande denna kursomgång längre kan göras.

Överföring av kursens delmoment till aktuell kursomgång

Kursen består av två delmoment, LAB1 (omfattar i kursomgång oopk-97 laboration 1-3) och LAB2 (omfattar i kursomgång oopk-97 laboration 4). Dessa godkänns och ger studiepoäng var för sig. Godkända hela moment kan tillgodoräknas i den nya kursomgången. Detta innebär t.ex att om man är godkänd på laboration 1-3 (oopk-97) men inte laboration 4 så räcker det med att göra moment LAB2 i den nya kursomgången för att få godkänt på kursen.


Sidansvarig: <harald@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 januari 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>