Nada

2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++, 4 poäng


Kursen är utgången.

Om du vill söker efter en fortsättningskurs i programmering och har läst Java rekommenderas istället att läsa kursen Programutvecklingsteknik, 4 poäng, som också går i period 4. Den som vill lära sig mer om C++ (och inte om objektorientering och modellering) kan läsa den nya kursen Programsystemkonstruktion med C++ i period 2.


Objektorienterad programmeringsmetodik har idag blivit en av de mest använda metoderna för att konstruera program och programsystem. Detta märks bl.a. genom den mängd objektorienterade programspråk som nu finns och genom att många programspråk, vilka inte var objektorienterade från början, har försetts med objektorienterade tillägg. Kursen lär ut grundläggande principer och begrepp inom området och ger kunskaper och träning i att utforma och implementera objektorienterade program. I kursen kommer programspråket C++ att studeras. Språket har under de senare åren varit det mest använda objektorienterade språket. Kursen går inte bara igenom de grundläggande delarna av språket utan tar också upp mer avancerade begrepp som generiska typer (templates, speciellt standardbiblioteket STL), felhantering (exceptions) och namnrymder (namespaces). I kursen diskuteras också skillnader mellan olika typer av objektorienterade språk. Under de senare åren har också ett antal objektorienterade tekniker för programutveckling utvecklats och som ett exempel på en av dessa studeras Unified Modeling Language (UML).

Studiehandboken innehåller en Formell kursbeskrivning.


Årets kursomgång

Kursen kommer att ges för sista gången i period 4 2001. Den vänder sig endast till den som redan kan språket C.

Förra årets kursomgångar

Labbredovisningar och frågor om rapporteringar tas om hand av Peter Nillius tills nästa kursomgång börjar i period 4 år 2001.

Tidigare kursomgångar

Notera att redovisning av laborationer bara kan ske fram till dess att nästa kursomgång startar, normalt 1 år. Därefter skall man vända sig till den som är ansvarig för efterföljande kursomgång. Laborationerna är dock uppdelade i två kursmoment, LAB1 och LAB2, och ett avslutat kursmoment behöver inte göras om. Nya redovisningstider kan hittas vid länkarna för respektive kursomgång.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <staffanu@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 oktober 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>