2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk, 4 poäng


Dokumentet uppdaterat


Senaste nytt

När Vad
29/10 Detaljschemat delvis förändrat och kompletterat


Kod till dag 2 i katalogen /info/smalltalk96/forelasningar/day2

5/11 Kod till dag 5 i katalogen /info/smalltalk96/forelasningar/day5
7/11 OH-bilder för dag 3 och 4 finns på NADAs expedition

Uppgifterna till övning 1 och 2 finns också där.

12/11

Kopior av OH-bilder och övningar

Nu finns (äntligen!) föreläsningsanteckningar dag 2 på NADAs expedition.

Det finns nu också fler ex av övning 1 och övning 2 där (utdelad föreläsning 3).

Uppgifter till övning 3 finns också där (utdelad i övningsgrupper).

Vidare finns kopior av en sida som sammanfattar OMT-notationen (utdelad på föreläsning 6).

OH-bilder dag 6 också på expeditionen.

OHbilder för dag 5 (hoppas dom är klara snart!!!!).

Lösningsförslag

Det finns också lösningsförslag till vissa av övningarna i övningskatalogen /info/smalltalk96/ovningar (med underkataloger).

Rättelse

Rättelse i lydelsen för lab 5 (se nedan).

Rättelse laboration 5

Införd 12/11 1996.

I lablydelsen för laboration 5, Gränssnittsbyggare, sidan 5 refereras till validationdelen respektive validation-change-metoden. Det skall (självklart) stå notificationdelen respektive notification-change-metoden istället!