Litteratur


Dokumentet uppdaterat


Kursbok

Som kursbok använder vi "Objektorienterad programmering i Smalltalk" av Eiderbäck, Hägglund och Bälter. Pris på THS xxx kr.

Kursbunt

Med artiklar och udrag ur böcker:

Finns att köpa till en kostnad av 100 skr på NADAs expediton.

Annan litteratur

Kommer rekommederas av kursledaren.

Beställning kommer också att göras (1-2v från förlag till bokhandel)

Tex