2D1957 Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk, 4 poäng

Detaljschema


Se schema

Undervisningsformer

Se undervisning

Laborationer


Se labbar

Examination

All examination sker via laborationer med vissa moment av uppgifter med papper och penna.

För högre betyg än 3 finns betygshöjande extrauppgifter på alla laborationer utom den första.

Se också examination.

Kurslitteratur


Se litteratur.

Newsmöten

OH-bilder och exempel


OH-bilder från vissa föreläsningar och körbara exempel kommer att finnas i katalogen /info/smalltalk96/ohbilder

Kursansvariga:


Kursledare: Björn Eiderbäck
Övningsassistenter: Björn Eiderbäck, Jiarong Li, Ulf Berggren och Hedvig Sidenbladh

Hjärtligt välkomna till kursen!

Björn Eiderbäck, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1641, plan 6,
email: bjorne@nada.kth.se