Nedan finns en del exempel som hjälp för lab3

Djurhierarki

En "Djurhierarki" Animal, Pig och UnknownSpecies som kan fungera som "prototyp" för delmomentet med Human, Man och Woman finns på följande fil. Testa genom att göra "file in" på file och "köra" Animal class>exemple.

Adapter

Adaptorer (tex pluggbara). Gör file in på filen från Smalltalk så öppnas ett Workspace med exempel på adapter. Läs också: Samma beskrivning finns också i filen AdapterExample.st fast den kan man inte göra file in på utan endast läsa från en filelist eller med more från terminalen.

Proxy

En proxy ersätter ett objekt som finns på annan plats. I uppgiften skall ni konstruera en proxy som ersätter ett objekt som finns på fil. Ett exempel på en proxyklass finns på fil. Klassen heter StringProxy. I exemplet definieras för enkelhets skull endast metoderna asString, size och =. Gör "file in" på filen och "kör" sedan klassmetoden StringProxy class>>example.

Den intresserade kan också titta på den lite mer generella klassen GeneralStringProxy på denna fil. Men den är överkurs!!