Laborationer

I kursen ingår 6 stycken laborationer. Lab 1-5, 3p och Lab 6, 1p.

Laboration 1 är obligatorisk och laboration 2-6 innehåller en obligatorsik del och en del med betygshöjande extrauppgift per. I laboration 2-5 ingår en extrauppgift per laboration och i laboration 6 finns det två stycken extrauppgifter. Det vill säga det finns totalt 6 stycken extrauppgifter.

Laborationerna genomförs i grupper om två elever.

Laborationsmoment

  1. Körkortsprov för Smalltalk och VisualWorks
  2. Relationsdatabas
  3. Grafiska objekt
  4. Statiskt typat språk
  5. Gränssnittsbyggare
  6. Simulering av flygplats

Katalog

Laborationskatalog

Examination

se examination.

VisualWorks

Konstruera en egen katalog

För att förenkla administrationen av de filer som konstrueras under Smalltalklaborationerna bör du börja med att skapa en ny katalog avsedd för kursens laborationer.

Gör t.ex. följande (i UNIX):

Gå sedan ned i den nya katalogen med:

Om du inte redan har gjort det: konstruera en egen Smalltalkkatalog och gå ned i denna katalog.

Var finns Smalltalk?

På NADA:s UNIX-maskiner hittar du VisualWorks 2.5 i katalogen:

Starta Smalltalk

Du börjar en Smalltalksession genom att starta objektmaskinen (eng. Object Engine) med aktuell omgivningsfil (eng. image) som argument:

I kommandot ovan har vi angett att den image som levereras med systemet ska användas. Om vi har en egen image anger vi denna som argument istället. Tex:

Om du har utfört

så hittar dock systemet visualworkskatalogen och det räcker att skriva:

På NADA finns också ett lokalt konstruerat kommando, smalltalk, som startar Smalltalks objektmaskin med den image (*.im) som finns i den katalog där kommandot utförs. Om ingen image finns i aktuell katalog startas istället en standard-image. När du befinner dig i rätt katalog kan du helt enkelt skriva: smalltalk

Så om du står i katalogen för minEgenImage.im är kommandot smalltalk ekvivalent med visualworks minEgenImage.im.

VisualWorks för andra plattformar än Sun OS 2

På NADA har vi VisualWorks för Sun OS 4, Solaris 2, Alpha, Mac 68xxx, PowerMac, Windows, Windows-95 och Windows NT.

Om du vill veta på vilka maskiner VisualWorks finns följ denna länk.

Allmänn info VisualWorks

Följ länken!

Allmänn info Smalltalk

Följ länken!