Nada

2D1356, Objektorienterad programkonstruktion, 4 poäng


Objektorienterad programmeringsmetodik har idag blivit en av de mest använda metoderna för att konstruera program och programsystem. Detta märks bl.a. genom den mängd objektorienterade programspråk som nu finns och genom att många programspråk, vilka inte var objektorienterade från början, har försetts med objektorienterade tillägg. Kursen lär ut grundläggande principer och begrepp inom området och ger kunskaper och träning i att utforma och implementera objektorienterade program. Två olika programspråk, Smalltalk och C++, studeras. Genom att dessa två språk är väsentligt skilda i sin uppbyggnad kan jämförelser göras som ger en ökade förståelse av grundläggande begrepp som gränssnitt, arv och typning. Under de senare åren har också ett antal objektorienterade metoder för programutveckling utvecklats och som ett exempel på en av dessa studeras metoden Object Oriented Modeling Technique (OMT).

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Andra kurser som NADA ger för DEF.

näckros Aktuell information (senast ändrad 22 april 1996) om årets kurser.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <sungam@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>