Nada

2D1356 OOPK
Särskild information för F

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för F.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Denna kursomgång ligger i period 4, 1996, och är öppen för elever på F. Även elever på andra linjer än D och E samt elever som läser enstaka kurs är välkomna till denna kursomgång.

Elever som inte är inskrivna på civilingenjörsutbildningen kan behöva ansöka om antagning till enskild kurs. Om du går civilingenjörsutbildningen på en annan linje än F, hör efter med din studievägledare att du kan gå kursen och tillgodoräkna dig poängen.

Kursen går för sista gången våren 1996 och sista redovisningstillfälle för laborationer är septemberperioden 1997. Kursen kommer att ersättas av två mer specialiserade kurser läsåret 96/97.


Senaste nytt (5 september 1997)

Följande information kan du hitta nedan:

Följande information finns på separata sidor:


Kursbunten

kommer att kunna köpas på NADA:s expedition med början 14/3 kl 15 (efter föreläsningen). Den innehåller

Den som har köpt kursbunten kommer också att få kopior av föreläsningsanteckningarna under kursens gång. Kursbunten kostar 50 kr.

Anmälan till laborationsredovisning

För att få redovisa ska du skriva upp dig på den elektroniska anmälningslistan. Då vet assistenten vem som står på tur, och du kan se när en redovisningstid är fulltecknad.

Om du blir klar att redovisa under laborationens gång, skriv upp dig på assistentens (fysiska) lista. Han/hon tar då emot din redovisning i mån av tid.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Kursmodul

Varje gång du loggar in måste du ladda kursens modulfil innan du börjar arbeta med laborationerna. Det gör du genom att ge kommandot
	module load oopk-f96
Kommandot definierar bl.a. omgivningsvariabeln $OOPKHOME som pekar ut katalogen där kompilerad kod och diverse hjälpfiler ligger, nämligen
	/info/NADA-kurser/oopk-f96

$OOPKHOME används bl.a. i kursens makefiler. Inuti VisualWorks Smalltalk finns däremot inget enkelt sätt att använda omgivningsvariabler; där måste du skriva ut hela katalognamnet.

Lärare, handledare och examinator

Kursledare

Kursledare är Harald Winroth, harald@nada.kth.se. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev. Det går också bra att lägga en lapp i postfacket märkt CVAP på NADA, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till NADA, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

Examinator

Formell examinator på denna kurs är Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se. Examinatorn har det yttersta ansvaret för examinationen på kursen. Vänd dig dock med eventuella klagomål till kursledaren i första hand.

Övningsassistenter för de två övningsgrupperna är

 1. Magnus Andersson, sungam@nada.kth.se
 2. Harald Winroth, harald@nada.kth.se
Vecka 11 vikarierar dock Fredrik Öhrström, d92-foh@nada.kth.se för Magnus.

Laborationshandledare

Schema

Föreläsningar

Dag Klockan Vecka     Sal
------------------------------
Må  10-12  20      F31
Ti  13-15  20      F51
To  10-12  11      F11
To  13-15  11-13, 17-19 F3
Fr  8-10  11-13, 17-19 E3

Övningar

Dag Klockan Vecka     Sal Grupp
-------------------------------------
Fr  10-12  11-13, 17-19 F51 1
Fr  13-15  11-13, 17-19 E35 2

Laborationer

Dag Klockan Vecka     Sal   Grupp
----------------------------------------
To  10-12  12-13, 17-19 Röd   1
Fr  13-15  11-13, 17-20 Orange 1
To  15-17  12-13     Orange 2
To  15-17  17-19     Brun  2
Fr  10-12  11-13, 17-20 Röd   2

Preliminär föreläsningsplan

 1. Introduktion.
 2. Smalltalk: Grundläggande begrepp.
 3. Smalltalk: Programmering med klasser. Övning 1: Grundläggande enkel Smalltalk, syntaktiska regler och vanliga konstruktioner. Enklare klassdefinitioner.
  Laboration 1: Introduktion till Smalltalk
 4. Smalltalk: Arv och behållare. Laboration 2: En liten relationsdatabas.
 5. Smalltalk: Strömmar Övning 2: Instansiering, arv, polymorfism, delegering och Smalltalks behållarklasser.
  Laboration 3: Grafiska objekt
 6. OOAD: Introduktion till objektorienterad analys och design. Objektmodellering.
 7. OOAD: Dynamisk modellering Övning 3: OMT.
  Laboration 6: Simulering av en flygplats.
 8. C++: Introduktion
 9. C++: Klasser. Övning 4: Grundläggande C++, behållare.
 10. C++: Pekare och referenser. Laboration 4: Salsbokning
 11. C++: Arv. Övning 5: Arv och virtuella funktioner.
  Laboration 5: Menyhantering
 12. C++: Abstrakta basklasser, mer om arv.
 13. Typer och klasser. Övning 6: OMT, inför lab 6.
 14. C++: Klassmallar.
 15. Funktionsobjekt, OMT forts.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Sidansvarig: <harald@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>