Nada

2D1356 OOPK
Särskild information för E

Här kan du hitta information för kursen som är speciell för E.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Denna kursomgång ligger i period 3, 1996, och är endast öppen för elever på E. Elever på D hade sin kursomgång period 2, 1995. Övriga elever hänvisas till kursomgången för F under period 4, 1996. Elever som inte är inskrivna på civilingenjörsutbildningen kan behöva ansöka om antagning till enskild kurs. Om du går civilingenjörsutbildningen på en annan linje än D, E och F, hör efter med din studievägledare att du kan gå kursen och tillgodoräkna dig poängen.

Kursen går för sista gången våren 1996 och sista redovisningstillfälle för laborationer är septemberperioden 1997. Kursen kommer att ersättas av två mer specialiserade kurser läsåret 96/97.

Senaste nytt (5 september 1997)

Följande information kan du hitta nedan:

Följande information finns på separata sidor:


Kursbunten

kommer att kunna köpas på NADA:s expedition med början tisdag 16/1 kl 13:00. Den innehåller Den som har köpt kursbunten kommer också att få kopior av föreläsningsanteckningarna under kursens gång. Kursbunten kostar 50 kr.

Anmälan till laborationsredovisning

För att få redovisa ska du skriva upp dig på den elektroniska anmälningslistan. Då vet assistenten vem som står på tur, och du kan se när en redovisningstid är fulltecknad.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Kursmodul

Varje gång du loggar in bör du ladda kursens modulfil innan du börjar arbeta med laborationerna. Det gör du genom att ge kommandot
	module load oopk_e96
Kommandot definierar bl.a. omgivningsvariaben $OOPKHOME som pekar ut katalogen där kompilerad kod och diverse hjälpfiler ligger, nämligen
	/home/guests/harald/Public/oopk-e96/osf
där osf byts ut mot ultrix på Ultrix-maskiner.

OBS! Inuti VisualWorks Smalltalk finns inget enkelt sätt att använda omgivningsvariabler. Om du t.ex. behöver använda $OOPKHOME i ett inmatningsfält måste du skriva in hela katalognamnet ovan. Alternativt kan du skriva ut variabeln $OOPKHOME i ett vanligt terminalfönster med kommandot echo $OOPKHOME och kopiera svaret.

Lärare, handledare och examinator

Kursledare

Kursledare är Harald Winroth, harald@nada.kth.se. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket märkt CVAP på Nada, Osquars Backe 2, 4 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden.

Examinator

Formell examinator på denna kurs är Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se. Examinatorn har det yttersta ansvaret för examinationen på kursen. Vänd dig dock med eventuella klagomål till kursledaren i första hand.

Övningsassistenter för grupp 1-4

 1. Fredrik Öhrström, d92-foh@nada.kth.se
 2. Magnus Andersson, sungam@nada.kth.se
 3. Olle Bälter, balter@nada.kth.se
 4. Harald Winroth, harald@nada.kth.se

Laborationshandledare

Schema

Föreläsningar

Dag Klockan Vecka Sal
----------------------
Ti 10-12  3   Q1
Må  8-10  9   Q1
Ti 13-15  3-9  F1
Fr  8-10  3-8  F2

Övningar

Dag Klockan Vecka Sal   Grupp
--------------------------------
Fr  10-12  3-8  E31-32 1-2
Fr  13-15  3-8  E31-32 3-4

Laborationer

Dag Klockan Vecka Sal  Grupp
-------------------------------
Ti  8-10  4-9  XQ3-6 1-2
Fr  13-15  3-8  XQ3-6 1-2
Ti  10-12  4-9  XQ3-6 3-4
fr  10-12  3-8  XQ3-6 3-4

Preliminär föreläsningsplan

 1. Introduktion.
 2. Smalltalk: Grundläggande begrepp.
 3. Smalltalk: Programmering med klasser. Övning 1: Grundläggande enkel Smalltalk, syntaktiska regler och vanliga konstruktioner. Enklare klassdefinitioner.
  Laboration 1: Introduktion till Smalltalk
 4. Smalltalk: Arv och behållare. Laboration 2: En liten relationsdatabas.
 5. Smalltalk: Iteratorer, strömmar, delegering, beroenden. Övning 2: Instansiering, arv, polymorfism, delegering och Smalltalks behållarklasser.
  Laboration 3: Grafiska objekt
 6. OOD: Introduktion till objektorienterad analys. Objektmodellering.
 7. OOD: Dynamisk modellering Övning 3: OMT.
  Laboration 6: Simulering av en flygplats.
 8. C++: Introduktion
 9. C++: Inkapsling och gränssnitt. Behållarklasser. Övning 4: Grundläggande C++, behållare.
 10. C++: Konstanta objekt, kopiering. Laboration 4: Salsbokning
 11. Arv Övning 5: Arv och virtuella funktioner.
  Laboration 5: Menyhantering
 12. C++: Abstrakta basklasser, mallar.
 13. OOD - funktionell modellering. Övning 6: OMT, inför lab 6.
 14. Typhierarkier. Typer kontra klasser.
 15. Biblioteket STL. Andra typer av språk.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Sidansvarig: <harald@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>