2D1353 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

Resultat av kursutvärdering


  24 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Tycker du att kursen som helhet var lätt eller svår?

  1. 3% (1 st) Mycket lätt.
  2. 6% (2 st) Lätt.
  3. 28% (9 st) Medel.
  4. 47% (15 st) Ganska svår.
  5. 16% (5 st) Mycket svår.

  Ev. kommentar:

  Svår men lärorik
  ---
  Mycket rolig kurs. Jag har lärt mig enrmt mycket, det
  är en bra arbetsform (men jobbig) att har hemtal varje
  vecka.

  ---
  Under period 3 krävde hemtalen allt för mycket tid, man fick inte tillräckligt med tid för de andra kurserna.

 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 69% (22 st) Ja.
  2. 22% (7 st) Tveksam.
  3. 9% (3 st) Nej.

 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 78% (25 st) Ja.
  2. 22% (7 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att kursen som helhet var intressant och meningsfull?

  1. 44% (14 st) Ja, mycket.
  2. 41% (13 st) Ja.
  3. 13% (4 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  ingen aning
  ---
  Kommer att ha användning av kunskapen, men upplägget av kursen gjorde den tråkig.
  ---
  Den intressantaste och roligaste hittils på teknis

 5. Vad tycker du om kursboken Introduction to Algorithms?

  1. 6% (2 st) Mycket bra.
  2. 75% (24 st) Bra.
  3. 13% (4 st) Neutral.
  4. 6% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Lite svamlig ibland men det är ingen nackdel. När det
  är så krångliga och svåra avsnitt som det ofta har
  varit i den här kursen så är det bra att få höra saker
  och ting många gånger

 6. Gör det något att boken är på engelska?

  1. 22% (7 st) Nej, det är tom bra.
  2. 59% (19 st) Nej, det spelar ingen roll
  3. 19% (6 st) Ja, jag föredrar svenska.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används OH i lagom omfattning?)

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 22% (7 st) Bra.
  3. 22% (7 st) Acceptabelt.
  4. 28% (9 st) Mindre bra.
  5. 19% (6 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv kritik):

  Som med de flesta föreläsare önskar man att före-
  läsningarna ska ge lite MER än att bara läsa innantill
  ur kursboken.

  ---
  För långsamt tempo.
  ---
  Det skulle vara bra om Rand kunde ta lite andra
  exempel än de man läser om i litteraturen, det är bra
  att få andra ord på samma sak.

  ---
  Rand pratar för mycketom saker som ej har med ämnet att göra. Detta gjorde att föreläsningarna blev muycket dåliga.
  ---
  jag har svårt att följa resonemang om någon berättar om dem. jag behöver läsa mig till informationen. gick inte på många föreläsningar.
  ---
  Var inte där. Kändes bara som om han babblade strunt.
  ---
  Mkt utsvävningar kring stoff som ej rör kursen.
  Dålig återkoppling till kursplanen/hemtal.

  ---
  Jag tycker att väl mycket tid ägnades åt annat än att diskutera stoffet till kursen. Rand är intressant att lyssna på, men man kommer inte därifrån med särskilt mycket större kunskaper i ämnet.
  ---
  Rand var ofta ute på villovägar. Svårt att hänga
  med när en amerikan barkar iväg...

 8. Gör det något att föreläsningarna var på engelska?

  1. 22% (7 st) Nej, det var tom bra.
  2. 56% (18 st) Nej, det spelar ingen roll.
  3. 22% (7 st) Ja, jag föredrar svenska.

 9. Vad baserar du din bedömning av föreläsninga på?

  1. 25% (8 st) Deltog nästan alltid.
  2. 25% (8 st) Deltog ganska ofta
  3. 44% (14 st) Deltog någon enstaka gång
  4. 6% (2 st) Deltog aldrig

 10. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 6% (2 st) Ja, nästan alltid.
  2. 19% (6 st) Ja, ganska ofta.
  3. 41% (13 st) Ja, någon enstaka gång.
  4. 34% (11 st) Nej, aldrig.


 11. Vilken övningsassistent har du haft?

  1. 16% (5 st) Rand.
  2. 16% (5 st) Henrik.
  3. 3% (1 st) Staffan.
  4. 25% (8 st) Gunnar.
  5. 41% (13 st) Vet ej / bytt ofta / ej deltagit

 12. Vad tycker du om övningarna?

  1. 9% (3 st) Mycket bra.
  2. 25% (8 st) Bra.
  3. 19% (6 st) Acceptabla.
  4. 22% (7 st) Mindre bra.
  5. 16% (5 st) Dåliga.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv kritik):

  För mkt meningslösa redovisningar av hemtal.
  ---
  Redovisning av hemtal tog för mkt. tid.
  Är säkert bra övning för de som redovisar men inte för åhöraren.

  ---
  Det här med hemtalsredovisning hade jag gärna
  sluppit.

  ---
  Mtcket bra med lite extra teorigenomgång.
  ---
  Jag tycker inte att det är meningsfullt att
  lyssna på hur kurskamrater har löst en uppgift
  som jag också redan har löst.

  ---
  Tja, jag gick inte på dem. Men jag tycker inte att det ger
  så mycket att bara gå och se andra som har löst samma problem
  som jag har löst. Bättre att de läggs upp mer som den allra första
  övningen - dvs man löser problem lite tillsammans så man lär sig.

  ---
  Bra med genomgång av hemtal direkt. Bra att få se andra
  tal och vinklingar på samma problem

  ---
  Det var en dålig ide att eleverna skulle presentera lösningarna på hemtalet. Det räcker att läsa lösningarna om man inte klarat hemtalet.
  ---
  Tråkigt att lyssna på presentationer av hemtal som man själv redan har gjort. Det ger ingenting, förutom bonuspoäng till den som presenterar.

 13. Vad baserar du din bedömning på?

  1. 25% (8 st) Deltog nästan alltid.
  2. 22% (7 st) Deltog ganska ofta
  3. 31% (10 st) Deltog någon enstaka gång
  4. 22% (7 st) Deltog aldrig (rykten)


 14. Hur har svårighetsgraden på hemtalen (i snitt) varit?

  1. 0% (0 st) För lätta.
  2. 72% (23 st) Lagom.
  3. 28% (9 st) För svåra.

 15. Har hemtalen känts meningsfulla?

  1. 81% (26 st) Ja.
  2. 19% (6 st) Ibland.
  3. 0% (0 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Väldigt mycket tid och arbete har krävts för hemtalen.
  Inte direkt negativt dock.

  ---
  Hemtalen tog för mycket tid, och trots att man tillbringade många timmar så kunde man bli underkänd. Det borde finnas möjlighet att kompletera
  underkänt hemtal.

  ---
  Rättningen har varit på tok för hård och kommentarerna
  alltför fräna. Jag har blivit FÖRBANNAD!

  ---
  Väldigt lärorikt är det med hemtalen och de är en bra utmaning och får en att läsa och förstå ordentligt.
  Dock måste jag säga att Rand borde själv lösa talen själv innan han ger ut dem som hemtal. Då skulle inte sånt
  hända som att ett tal tex är olösligt (vilket hände).

  ---
  De har tagit enormt mycket tid att lösa och skriva
  hemtalen. De sista avsnitten var mycket svåra att
  förstå.

  ---
  Hemtalen har varit ganska svåra, men det är bara bra; man lär sig ju massor på dem.
  ---
  Hemtalen tog för mycket tid!!!
  Mycket dåligt att valen av hemtal ej var genomtänkta, en uppgift var ju felformulerat och en saknade lösning.
  Det verkar som hemtalen tagits direkt ur boken utan att ha tänkts igenom på något sätt.

  ---
  Alldeles för stor spridning i svårighetsgrad.
  ---
  inte föööör svåra, men de var ganska svåra ibland. nästan så jag skulle vilja kryssa i "för svåra".
  ---
  Tvingade mig att följa med i kursen. Även om det varit irriterande, så har jag ju lärt mig på det. Det gav också en mer aktiv inlärning.
  ---
  Bra sätt att lära sig på.

 16. Hur pass ensklit har du löst hemtalen?

  1. 6% (2 st) Har arbetat helt på egen hand.
  2. 88% (28 st) Har diskuterat lösningarna.
  3. 6% (2 st) Ibland har jag kopierat en kompis lösning.

 17. I vilken utsräckning tror du att andra kopierat lösningar?

  1. 3% (1 st) 0-10% av eleverna.
  2. 41% (13 st) 10-30%.
  3. 31% (10 st) 30-50%.
  4. 19% (6 st) Mer än hälften.

 18. Hur mycket tid ägnade du i snitt per hemtal?

  1. 0% (0 st) Mindre än 1 tim.
  2. 0% (0 st) 1-2 tim.
  3. 9% (3 st) 2-4 tim.
  4. 56% (18 st) 4-8 tim.
  5. 28% (9 st) 8-16 tim.
  6. 6% (2 st) 16-32 tim.
  7. 0% (0 st) Mer än 32 timmar.


 19. Var det bra att ha quizes?

  1. 34% (11 st) Mycket bra.
  2. 50% (16 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Vet ej.
  4. 9% (3 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Deltog inte.

  Ev. kommentar:

  Bra att man fick chansen att ta tentan innan tentan!
  ---
  Då får man en uppfattning om hur det är att skriva tenta (antar jag) - mycket bra!
  ---
  Bonuspoäng bör gälla även för de närmaste två omtentorna.
  ---
  Det andra quize:en var för svår! För kort tid på sig att göra quiz:arna.
  Dåligt system att man på tentan blir tvungen att chansa om man ska använda quiz-resultatet eller ej. Vore mycket bättre om bonuspoängen tillgodoränades på hela tentan istället!

  ---
  Jag tycker att när såpass stor del av kursen ligger på hemtalen, är det onödigt att ge mer bonuspoäng. Lite ska man kräva på tentan också.
  ---
  En sporre för att hänga med i kursen.


 20. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen?

  1. 0% (0 st) Ingen.
  2. 0% (0 st) En.
  3. 56% (18 st) Två.
  4. 22% (7 st) Tre.
  5. 22% (7 st) Fyra eller fler.

 21. Hur stor del av din totala studietid har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 28% (9 st) 15-30%.
  3. 44% (14 st) 30-50%.
  4. 22% (7 st) 50-70%.
  5. 3% (1 st) Mer än 70%.


 22. Ytterligare kommentarer om kursen:

  En utmärkt upplagd kurs med ett intressant innehåll!
  ---
  Det var jobbigt att hela tiden behöva springa och
  hämta "Handouts" i början. CLR borde kunnat användas
  mer.

  ---
  Fel att det är så lätt att missa femma genom att missa
  två homeworks. Gör de hellre svårare, tentan svårare,
  möjlighet att ta ikapp missade uppgifter eller liknande;
  om man redan behärskar kursen så borde man få resa bort,
  glömma, vara sjuk etc utan att missa betyg 5 pga
  labdelen.

  ---
  En krävande och omfattande kurs, men den har känts mycket meningsfull.
  Personligen skulle jag gärna ha sett mer av datastrukturer och algoritmer än av NP-completness och bevisföring.

  ---
  Jättebra kurs!
  ---
  Jag tycker kursen har varit den klart intressantaste hittills, och har redan tittat efter fortsättningskurser. Men det hänger främst på ämnet, jag har inte deltagit i någon undervisning alls efter de första två veckorna (hade för mycket annat parallellt).
  Rand har lagt upp kursen bra, och har tänkt igenom den. De saker som inte hade fungerat förra året verkar ha rättat till sig (hemtalen rättades snabbt, bl.a.) så det tycker jag Rand ska ha en eloge för. Däremot skulle själva föreläsningarna kunna bli bättre.

  ---
  Jag tycker att man kan strunta i de Handouts vi fick.
  Det är bättre att hålla sig till enbart boken.
  Hemtalen tog på tok för lång tid att göra - andra
  kurser blev lidande. Frågorna var ofta oklara, en
  genomgång av frågorna på övningarna (innan hemtalen
  görs alltså) är på sin plats.


Kursutvärderare:

Tarik Sujoldzic, d96-tsu@nada.kth.se

Adam Tylmad

Denna sammanställning har genererats med ACE.