Nada

Kursanalys för 2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, våren 1997

Kursdata

Tid: period 3-period 4 läsåret 1996/97 d.v.s. januari-juni 1997.
Poängantal: 6
Tenta: ordinarietenta efter period 4, omtenta i septemberperioden.
Föreläsningar: 48 timmar.
Övningar: 24 timmar.
Kursledare och föreläsare: Rand Waltzman
Övningsassistenter: Christer Berg, Öjvind Johansson, Staffan Ulfberg
Antal elever: 135
Kurslitteratur: Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, McGraw-Hill, ISBN 0-07-013143-0.

Avklarade moment vid ordinarietentan:

Tenta     73 av 101 (72% G av tentander, 53% av alla)
Avklarade moment efter omtentan:
Tenta     90 (67%)

Mål

Se studiehandboken.

Faktiskt innehåll i kursen

På kursens webbsida finns lektionsplaneringen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Resultatet av kursutvärdering finns på kursens webbsida.

Anpassning till andra kurser

En närliggande kurs är Algoritmer och komplexitet för F4. Kurserna hade från början samma kursbeskrivning i studiehandboken, men nu har beskrivningarna divergerat. Tanken var att kurserna skulle ha samma innehåll, men att D-eleverna skulle få 6 poäng för sin kurs för att den låg redan i andra årskursen och för att den skulle innehålla några labbar som lättade upp teorin. Skillnaden mellan kurserna förklaras av att det är olika lärare som håller dom.

Problem uppstår eventuellt när eleverna från dom båda kurserna kommer till fortsättningskurserna (Avancerade algoritmer, Parallella beräkningar och Komplexitetsteori).

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <rand@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 november 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>