2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6 poäng

Kursen är utgången!

Kursen har ersatts av 2D1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet. Om du har något moment i den gamla kursen kvar bör du läsa här.

Gamla kursomgångar

Sista kursomgången (period 3-4 97/98).

Föregående kursomgång (period 3-4 96/97).

Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>, 6 juli 2000