Nada

Kursanalys för 2D1352 Algoritmer (datastrukturer) och komplexitet, våren 2003

Kursvarianter

Kursomgången är en samläsning mellan två kurser: Kurserna är identiska till innehållet och examinationen så när som på labbkursen och betygen. Labbkursen för KTH-kursen är 2 poäng och består av tre labbar (fyra för betyg 6). Labbkursen för SU-kursen är 1 poäng och består av två labbar. På KTH-kursen används betygskalan 3-6 och på SU-kursen G och VG, där gränsen för VG ligger mitt emellan 4 och 5.

Kursdata

Tid: period 3-period 4 läsåret 2001/2002 dvs januari-maj 2002
Poängantal KTH: 6 (varav 2 på labb, 1 på mästarprov, 3 på tenta)
Poängantal SU: 5 (varav 1 på labb, 1 på mästarprov, 3 på tenta)
Tenta: ordinarietenta efter period, omtenta i augusti
Föreläsningar: 44 timmar.
Övningar: 24 timmar.
Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson
Övningsassistenter: Jakob Nordström, Gustav Hast, Isaac Elias (SU), Fredrik Niemelä (alla utom Fredrik doktorander i teoretisk datalogi).
Antal aktiva (gjort någon labb eller tenta) elever, KTH: 171 från D (1 D-96, 1 D-97, 1 D-98, 12 D-99, 141 D-00, 14 D-01) samt 4 från E, 1 från F, 1 från V, 1 från ME, 1 doktorand och 2 övriga.
Antal aktiva (gjort någon labb eller tenta) elever, SU: 27
Prestationsgrad KTH: 69%, 125 godkända av 181 aktiva (gjort något kursmoment)
Examinationsgrad KTH: 76%, 830 (2*153 + 3*128 + 140*1) poäng av 1086 (6p * antal aktiva)
Prestationsgrad SU: 63%, 17 godkända av 27 aktiva (gjort något kursmoment)
Examinationsgrad SU: 77%, 124 (3*19 + 2*24 + 1*18) poäng av 162 (6p * antal aktiva)
Kurslitteratur: Goodrich, Tamassia: Algorithm Design - Foundations, Analysis, and Internet Examples, 2002, Wiley.

STATISTIK 030623 --- 2D1352: Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (adk03)

  (antal elever totalt: 211)


  TENTASTATISTIK MED SIFFERBETYG
  Nr Datum  Tot U  (%)  3  (%)  4  (%)  5 (%)  6 (%)
  1 030620 140 12  8.6  45 32.1  49 35.0 31 22.1  3  2.1
  Totalt 128 godkända av 211 (60.7%)

LABSTATISTIK (ALLA)

  Lab  Ant G   (%)  Ant S   (%)  Totalt (%)

  1   164   77.7   2   0.9  166   78.7
  2   170   80.6   0   0.0  170   80.6
  3   153   72.5   3   1.4  156   73.9
  4    10   4.7   0   0.0   10   4.7

LABSTATISTIK (GODKÄNDA PÅ TENTA)

  Lab  Ant G   (%)  Ant S   (%)  Totalt (%)

  1   124   96.9   2   1.6  126   98.4
  2   127   99.2   0   0.0  127   99.2
  3   123   96.1   2   1.6  125   97.7
  4    9   7.0   0   0.0   9   7.0

LABSTATISTIK (EJ GODKÄNDA PÅ TENTA)

  Lab  Ant G   (%)  Ant S   (%)  Totalt (%)

  1    40   48.2   0   0.0   40   48.2
  2    43   51.8   0   0.0   43   51.8
  3    30   36.1   1   1.2   31   37.3
  4    1   1.2   0   0.0   1   1.2STATISTIK 030623 --- NA4110: Algoritmer och komplexitet, SU (sualko03)

  (antal elever totalt: 33)


  TENTASTATISTIK MED BOKSTAVSBETYG
  Nr  Datum  Tot  U  (%)   G  (%)  VG  (%)
  1  030620  20  1  5.0  10  50.0   9  45.0
  Totalt 19 godkända av 33 (57.6%)

LABSTATISTIK (ALLA)

  Lab  Ant G   (%)  Ant S   (%)  Totalt (%)

  1    25   75.8   0   0.0   25   75.8
  2    24   72.7   0   0.0   24   72.7
  3    1   3.0   0   0.0   1   3.0

LABSTATISTIK (GODKÄNDA PÅ TENTA)

  Lab  Ant G   (%)  Ant S   (%)  Totalt (%)

  1    17   89.5   0   0.0   17   89.5
  2    17   89.5   0   0.0   17   89.5
  3    1   5.3   0   0.0   1   5.3

LABSTATISTIK (EJ GODKÄNDA PÅ TENTA)

  Lab  Ant G   (%)  Ant S   (%)  Totalt (%)

  1    8   57.1   0   0.0   8   57.1
  2    7   50.0   0   0.0   7   50.0
  3    0   0.0   0   0.0   0   0.0

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Sammanfattning

Resultatet på tentan var mycket bra för både SU och KTH, bara 13 underkända av 160 tentander. Labbarna och mästarproven har fått eleverna att hänga med i kursen.

Muntliga redovisningar av mästarproven och teoriuppgifterna har fungerat ganska bra. Trots att många insatser görs för att alla ska få samma bedömning så är det även i år några elever känner sig orättvist behandlade på labbar och mästarprov. Bättre utbildning av övningsassistenter kan nog hjälpa i viss mån.

Faktiskt innehåll i kursen

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Betyg 6

Den som ville ha betyg 6 (på KTH-kursen) skulle göra den annars frivilliga labb 4 och dessutom få minst 50 poäng på tentan. Labbuppgiften var att bygga en del av ett sammanhängande system av heuristiker för lösning av det viktade hörntäckningsproblemet. 10 personer gjorde labb 4 (11 i fjol). Av dessa har 3 fått minst 50 poäng på tentan och därmed betyg 6. Övriga har fortfarande chans att tenta 50 poäng på två omtentor.

Labb 4 fungerade bra även i år och alla som fått betyg 6 har gjort en särskilt god insats i kursen.

Elevernas synpunkter

En kursutvärdering gjordes i samband med sista föreläsningen där samtliga närvarande elever (cirka 80 stycken) ombads lämna konstruktiv kritik. I likhet med tidigare år tyckte de allra flesta att kursen var lärorik och intressant. Man var också nöjd med examinationsformen. Här följer en kort sammanfattning, ordnad med de mest frekventa kommentarerna först.

Anpassning till andra kurser

Kursen samordnades med Diskret matematik för D2 i period 3. Samordningen yttrade sig till exempel i att rekursionsekvationer och grafteori presenterades i matten och tillämpades i ADK.

Fortsättningskurserna (Avancerade algoritmer, Kryptografins grunder, Seminariekurs i teoretisk datalogi, Algoritmisk bioinformatik och Komplexitetsteori) är planerade att passa ihop med ADK.

Planerade förändringar

Nästa år kommer kursen åter att hållas av Viggo Kann.

^ Upp till Nadas ingångssida.


Sidansvarig: <snilsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>