bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6 poäng

Allmän kursbeskrivning

Denna kurs ger en introduktion till teoretisk datalogi som är ett starkt forskningsområde på skolan för Datavetenskap och kommunikation. Du kommer att stöta på några av våra forskningsresultat i kursen.

Du får lära dej mer om algoritmkonstruktion och får se några ganska komplicerade, men mycket användbara, algoritmer. Komplexitetsdelen av kursen handlar om hur man undersöker vilka problem som kan lösas (i rimlig tid) med datorns hjälp, vilka som tar orimligt lång tid och vilka som inte kan lösas med en dator över huvud taget.

Problem som är för svåra för att lösa exakt kan ibland lösas approximativt. Du kommer att få se exempel på några approximationsalgoritmer och några problem som är så svåra att dom inte ens kan approximeras i rimlig tid.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Kursledare är Viggo Kann.

Den teoretiska delen av kursen (4 poäng) täcker till största delen samma material som 2D1354, Algoritmer och komplexitet för F. Dessutom innehåller kursen en labbdel om 2 poäng.

Kursen samläses med SU-kursen Algoritmer och komplexitet.

Från och med läsåret 2006/2007 har kursen en ny webbsida.
Här är en lista över alla tidigare kursomgångar.

Fortsättningskurser

Kursen är inträdesbiljett till fortsättningskurserna i teoretisk datalogi: Andra datalogikurser som skolan ger.

^ Upp till skolans utbildningssida.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-01-14