Nada

Omläggning av datalogikurserna på D-linjen

För att få ett grepp om varför din utbildning ser ut som den gör är det på sin plats att berätta lite om bakgrunden till varför kurserna är uppdelade som de är och hur allting hänger ihop. Kursomgång D01 har hamnat mitt i en kursomläggning och blir den första årskursen som får del av den nya kursstruktur som bestämdes för D-linjen så sent som i höstas, vilket har krävt lite speciallösningar i kursutbudet.

Texten nedan är en omarbetad version av det förslag som studierektor Viggo Kann skickade ut till grundutbildningsgruppen på Nada som sedermera antog förslaget i sin helhet. Ändringar som gäller D01 har markerats med en grå box.


Nadas förslag till omläggning av datalogikurser på D

D-kollegiet i september 2001 lade Joel Brynielsson fram ett förslag till omläggning av datalogikurserna på D. Se http://www.nada.kth.se/~joel/mjukvarukonstruktion.pdf.

Förslaget tar fasta på två saknade komponenter i utbildningen, mjukvarukonstruktion och programmeringsparadigm, och inför nya kurser i dessa ämnen. Dessa nya kurser kommer i allt väsentligt att täcka innehållet i Oompakursen som därför kommer att tas bort. För att totala poängsumman inte ska bli större måste kursen Programmeringsstil tas bort och ersättas av en tvåpoängs utvidgning av Indakursen.

Responsen både på mötet och efteråt har varit mycket uppskattande, både från lärare och teknologer. Det har begärts att redan årskursen D01 (som började i år) ska få del av nyheterna. Viggo har därför utarbetat en speciallösning för årskursen D01. Nedanstående förslag har redan bifallits av D:s studienämnd. Det är också förankrat hos PA Stefan Arnborg och (tjänstledige) D-studierektorn Johan Karlander.

För årskursen D02 och senare gäller följande ändringar:
D1:Inda utökas med 2 poäng, Programmeringsstil tas bort.
D2:Oompa ersätts av programmeringsparadigm.
D3:Mjukvarukonstruktion införs.

För årskursen D01 görs en speciallösning enligt följande:
D1:Programmeringsstil anpassas en aning så att lämpliga moment i mjukvarukonstruktion tas upp.
D2:Oompa ersätts av programmeringsparadigm.
D3:Projektkursen utökas med 2 poäng mjukvarukonstruktion.


Läro- och timplansändringar i större detalj:

D1 (från 2002/2003):
2D1340 Inda, 8 poäng, ersätts av 2D1345 Inda, 11 poäng Den nya kursen innehåller 1 poäng datorintroduktion (något som är oberoende av detta förslag) och 2 poäng projekt eller I-uppgift. Kursen förlängs in i period 4. Tentan ligger kvar efter period 3. I period 4 görs projektet/I-uppgiften.

2D1351 Programmeringsstil tas bort.

D2 (från 2002/2003):
2D1359 (och 2D1360) Oompa, 6 poäng, ersätts av 2D1350 Programmeringsparadigm, 4 poäng, som ges i period 1-2 med tenta efter period 1.

D3 (från 2004/2005):
2D1361 Mjukvarukonstruktion, 4 poäng, införs i period 2.

D3 (speciallösning 2003/2004):
2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4 poäng, ersätts av 2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion, 6 poäng som ges i period 2-4. I period 2 ges den mjukvarukonstruktion som inte ingick i programmeringsstil våren 2002. Projektet går som vanligt i period 3-4.

Dessutom tas 2D1370 Funktionell programmering bort från år 2003/2004.

^ Upp till aktuell information.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 mars 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>