Nada

Gästföreläsare

Föreläsningsserien i Programmeringsstil är tvådelad. De grundläggande föreläsningarna i mjukvarukonstruktion kommer efter påskuppehållet till stor del övergå i gästföreläsningar. Dessa är främst tänkta att ge praktiska exempel på hur mjukvaruprojekt bedrivs i industrin, men vi kommer även att göra några djupdykningar i saker som vi tidigare bara hunnit med att beröra ytligt, t.ex. beställarkompetens och formella metoder.

Denna sida uppdateras just nu kontinuerligt vartefter information från föreläsarna kommer in. Titta tillbaks snart!


Måndag 15/4 kl. 09.15-11.00, sal E1.

Projekthantering på Front

Elin Andersson, Front Capital Systems Hur drivs IT-projekt i verkligheten? Hur lyckas man ta projekt i mål? Vilka är svårigheterna som man ska akta sig för? På Front Capital Systems har man sysslat med att bygga finansmjukvara i snart femton år och denna föreläsning handlar om hur Front gör för att lyckas.

Front Capital Systems är ett produktbolag som verkar inom Finans / IT branschen. Grundades 1987, idag 230 anställda.

Front gör en produkt som bankernas mäklare och analytiker använder i sin dagliga verksamhet för t.ex. börshandel, riskanalys, portföljhantering m.m.

Elin har gått Data här på KTH (D92) och jobbar sedan dryga fem år på Front och har jobbat som projektledare i fyra år.


OBS! Ingen föreläsning tisdag 16/4.


Onsdag 17/4 kl. 08.15-10.00, sal E1.

Utvecklingsprojekt i praktiken

Lars Sjöström, Prevas

Lars Sjöström, Civilingenjör 1974, har lång erfarenhet från att utveckla programvara och driva projekt. Kvalitetschef på Prevas.

Prevas är ett konsultbolag i IT-branchen med ca 250 medarbetare. Mycket projektorienterade, gärna till fast pris. Inriktning mot bioinformatik, industri och telecom.


Måndag 22/4 kl. 09.15-11.00, sal E1.

Writing Software in the Real World

Keith Curtis, Microsoft Mobile Internet


OBS! Ingen föreläsning tisdag 23/4.


Onsdag 24/4 kl. 08.15-10.00, sal E1.

Beställarkompetens

Henrik Artman, IPLabNADA Vid beställning av datorssystem förutsätter beställaren, men uttalar sällan, verksamhetsmål liksom användningskvaliteter. Projektet beställarkompetens studerar beställningsprocessen med ett användbarhets- och verksamhetsperspektiv, för att skapa förståelse för och modeller av goda beställningsprocesser.

Förutom att systemutvecklingsprojekt överskrider såväl budget- som tidsramar, är det välkänt att stora delar av den oplanerad resursåtgången härrör sig från dåligt användbarhetsarbete tidigt i processen. En utvecklad beställarkompetens måste därför hantera dessa väl.

Hittills har mycket forskning fokuserat på producenten och på olika former av användarmedverkan och användbarhetsvärderingar i utvecklingsprocessen. Beställarkompetens tar sin utgångspunkt i styrkan hos ett användbarhets och verksamhetsorienterat perspektiv redan i beställningsprocessen.

Målet är att skapa en upphandlingsmodell och beskrivningsnivå som utgår från beställar- och användarorganisationens behov, användningsområden samt verksamhetsmål. Beställarkompetens förväntas bidra med kunskap och erfarenheter om vilka krav som kan ställas på utvecklingsprocessen och vilka styrmedel som kan användas för att systemet skall uppnå hög grad av användbarhet och verksamhetsanpassning.


Torsdag 2/5 kl. 12.15-14.00, sal D1.

Utvecklingen av den elektroniska handelsplatsen SAXESS

Jan Hård af Segerstad, OM AB Hur ser mjukvaruutvecklingen ut i en stor produktorganisation som bygger elektroniska handelsplatser åt världens börser? Inom SAXESS-gruppen på OM AB bygger man vidare på den elektroniska handelsplats som idag används av börserna i Stockholm, Köpenhamn och Reykjavik. Jan Hård af Segerstad (examen från KTH-D 94) berättar om produktutvecklingen från ax till limpa.


Måndag 6/5 kl. 12.15-14.00, sal F2.

Formal Methods

Karl Meinke, Prover Technology and TCSNADA


Tisdag 7/5 kl. 08.15-10.00, sal E1.

Att hantera projekt i en konsultorganisation

Wilhelm Arnör, Decerno Decerno har sedan många år fokuserat sin verksamhet på att ansvara för hela projekt gentemot sina kunder. Detta sker både i form av fastpris-projekt och till löpande räkning. Wilhelm Arnör beskriver hur man har arbetat med projekt på Decerno och vad man gör idag för att kunna styra projekten ännu bättre. Han berättar också om projekt han varit med om och belyser viktiga faktorer för att projekten skall lyckas.

^ Upp till aktuell information.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 maj 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>