Vanliga felmeddelanden vid kompilering

Först några tips ifall felmeddelandet verkar helt irrelevant.
FAQ
Bälter och Redz: 1.9.1, sid 33
Franzen: Lösningar avsnitt 3, sid 294

Vi antar här att du har en fil som heter MinJavaKod.java och att felet uppstod på rad 13.

'}' expected

MinJavaKod.java:13: '}' expected
} // MinJavaKod
 ^
} saknas vid pilen ^


cannot resolve symbol

MinJavaKod.java:13: cannot resolve symbol
symbol : variable j 
location: class MinJavaKod
	for (int i = 0; j < kulfaktor; ++i)
            ^
En felstavad variabel (j) eller glömt att deklarera den.MinJavaKod.java:13: cannot resolve symbol
symbol : method parseInyt (java.lang.String)
location: class java.lang.Integer
	int kulfaktor = Integer.parseInyt(indata.readLine());
                ^
Du har stavat fel på metodnamn.MinJavaKod.java:13: cannot resolve symbol
symbol : method println (java.lang.String)
location: class MinJavaKod
	  println("Vad roligt!");
      ^
Det saknas klassnamn före metodnamn, eller instansnamn före metodnamn, eller metodnamnet är felstavat.MinJavaKod.java:13: cannot resolve symbol
symbol : class IOException 
location: class MinJavaKod
  public static void main(String[] args) throws IOException {
                         ^
Du har glömt att inkludera "import java.io.*;"


'class' or 'interface' expected

MinJavaKod.java:13: 'class' or 'interface' expected
MinJavaKod
  ^
Det saknas något innan MinJavaKod, kanske kommentartecken "//", kanske typ "int MinJavaKod", kanske tilldelning "minvar = MinJavaKod".


Class or interface declaration expected.

MinJavaKod.java:13: Class or interface declaration expected. 
grums = 77;
^
Du har skrivit kod utanför en klass, all kod ska stå inuti en klass.


non-static method ritaDiagram() cannot be referenced from a static context

MinJavaKod.java:13: non-static method ritaDiagram() cannot be referenced from a static context
	ritaDiagram();
    ^
Du har glömt att tillverka en instans av klassen och sedan anropa metoden ritaDiagram som en instansmetod. OBS Du ska INTE deklarera ritaDiagram som "static"!


unreported exception java.io.IOException; must be caught or declared to be thrown

MinJavaKod.java:13: unreported exception java.io.IOException; must be caught or declared to be thrown
	int kulfaktor = Integer.parseInt(indata.readLine());
                        ^
Du har glömt att skriva throws IOException i metodhuvudet innan {.


Variable i may not have been initialized.

MinJavaKod.java:13: Variable i may not have been initialized.
    i++;
    ^
Du använder en variabel innan den fått ett startvärde.