Nada

Vanliga frågor och svar

Frågorna listas i omvänd kronologisk ordning allteftersom de dyker upp.
Mina EPS-filer, exempelvis från dia, syns inte i Word och StarOffice.

I StarOffice kan man infoga EPS-bilder från grafik i "Infoga"-menyn (Infoga/Grafik/Från fil...). Bilden kan inte visas i StarOffice, men om man skriver ut till fil (Arkiv/Skriv ut...) så följer bilden med till den resulterande postscript-filen. Även vid eventuell konvertering till pdf följer bilden med.

Det skall enligt uppgift fungera på liknande sätt i MS Word.

Jag gör ett e-postfilter och behöver skräppost att testa mitt filter med.

Inga problem. Kursledaren får som väl är mycket skräppost. I filen /info/prost02/spam har vi sparat ut 2000 oönskade brev inkomna mellan 13 mars och 5 april 2002. Observera att filen är ganska stor (13.7 Mb), vilket gör att det kan vara bra att jobba med endast en delmängd av skräpposten under utvecklingsfasen.

För att använda dig av skräpposten i e-post-programmet Pine kopierar du filen /info/prost02/spam till din mailkatalog ~/mail/ Därefter kan du öppna Pine och kontrollera att foldern "spam" finns under "Hemkatalogslagring" och att du kan titta på de 2000 brev som skall finnas i foldern. Sedan kan du använda funktionalitet i Pine för att flytta meddelanden mellan foldrar och på så sätt skapa en folder med brev från både t.ex. din vanliga inkorg och från skräppostfoldern så att du får en bra blandning av brev att testa ditt e-postfilter på.

Har ni några tips om bra verktyg för att rita UML-diagram?

På Nadas UNIX-system kan man t.ex. använda sig av programmet "Dia":
nada16:~>module add dia
nada16:~>dia
Dokumentation till Dia finner du här.

Dia exporterar tyvärr inte till alla format man skulle kunna önska sig, men man kan exportera till ".eps" (Encapsulated PostScript) och sedan konvertera till det format man önskar med hjälp av kommandot "convert":

nada16:~>module add gnome/981127
nada16:~>convert UML-test.eps tiff:UML-test.tiff
Mer information om "convert" får du på dess manualsida (gör "man convert"). Man kan även använda programmen "xv" och "gimp" för att konvertera mellan olika grafikformat.

I Windows-miljö finns programmet "Visio" att tillgå.

Kommer vi att ha upphovsrätten till koden efter kursens slut?

Om ni har kommit på och utformat ett eget projekt och dessutom använder er uteslutande av egen eller fri kod så bör ni rimligtvis ha upphovsrätten.

Om ni å andra sidan utvecklar ert program med stöd av en uppdragsgivare så bör ni upprätta ett avtal. Se avtalsmallen i kursen Programutvecklingsprojekt 2D1954.

Jag har inte riktigt förstått till vem man riktar sig med kravspecifikationen.

Du riktar dig till både uppdragsgivare och designer. Uppdragsgivaren är främst intresserad av den första delen med den allmänna beskrivningen, medan designern även är intresserad av de mer specifika kraven som anges senare i dokumentet.

Kan jag börja koda redan nu?

Både ja och nej. Kursen vill lära ut en process där man
  1. definierar sina krav,
  2. designar sitt program,
  3. implementerar,
och där varje fas bockas av innan nästa påbörjas. För att hinna åstadkomma ett bra resultat inom kursens tidsramar är det dock vettigt att redan nu börja titta i API:t och fundera över realiseringen av projektet. Efter inlämning av designdokumentet (19 april) återstår mindre än en månad för implementation, och det kan därför vara bra att redan nu testa saker som man bedömer kommer att finnas med i det färdiga programmet. På så sätt kan man undvika att fastna i detaljer när det väl blir dags att sätta ihop programmet.

Hur många sidor skall kravspecifikationen vara?

Ni skall kravställa en mjukvara. Hur många sidor ni gör detta på väljer ni själva.

Sidantalet beror i slutändan av hur pass detaljerat ni väljer att beskriva era systemkrav.

Hur skall fördelningen av textmassa vara mellan de olika kapitlen i kravspecifikationen?

Det beror på naturligtvis på hur du väljer att ställa upp ditt dokument. Givet exemplet som presenterats på föreläsningarna verkar följande fördelning vara lämplig:

"Inledning"
1 A4-sida
"Allmän beskrivning"
1-2 A4-sidor
"Systemkrav"
Så mycket som det krävs för att få med era krav.

Hur detaljerade skall kraven i kravspecifikationen vara?

Ni väljer själva, men kraven skall vara på enhetligt nivå med avseende på utformning och detaljrikedom. På föreläsningen 2002-03-12 presenterades bl.a. följande exempel där tre rubriknivåer används:

X System requirements
X.Y Grid facilities
X.Y.Z The editor shall provide a grid facility where a matrix of horizontal and vertical lines provide a background to the editor window. This grid shall be a passive grid where the alignment of entities is the user's responsibility.
Rationale: A grid helps the user to create a tidy diagram with well-spaced entities. Although an active grid, where entities 'snap-to' grid lines can be useful, the positioning is imprecise. The user is the best person to decide where entities should be positioned.

Anmärkning: "X", "Y" och "Z" beror på var i dispositionen man valt att lägga sina systemkrav och hur man valt att ställa upp detta kapitel.

Finns det någon bra ordbehandlare i Nadas UNIX-miljö?

I Nadas UNIX-miljö kan du använda dig av StarOffice som liknar Microsoft Office. Så här får du igång den:
grey12:~>module add staroffice
grey12:~>soffice
Första gången du startar StarOffice får du svara på en massa frågor i samband med installationen.

Jag har gjort en kravspecifikation i StarOffice och vill lägga upp den som PDF-fil på min hemsida. Hur gör jag?

Skapa en Postscript-fil genom att välja "Skriv ut till fil" istället för att skriva ut till en skrivare. Därefter kan du från denna Postscript-fil skapa en PDF-fil på följande sätt:
grey12:~/public_html>module add distiller
grey12:~/public_html>distill kravspecifikation.ps
Observera att den skapade filen måste ligga i katalogen "public_html" för att bli synlig på internet.

Vad menas med att lämna in sitt dokument via webblänk som e-postas till gruppledaren?

Givet att du har skapat filen "kravspecifikation.pdf" som du vill lämna in så gör du så här:
  1. Placera filen i katalogen "public_html" ("public_html" finns i din rotkatalog).
  2. Skriv ett e-brev till din gruppledare med t.ex. e-postprogrammet Pine där du anger webblänk http://www.d.kth.se/~användarnamn/kravspecifikation.pdf ("användarnamn" är ditt användarnamn på Nadas UNIX-system).

Tips: Testa din webblänk i Netscape innan du e-postar och använd knapparna "Kopiera" och "Klistra in" (till vänster på tangentbordet) för att föra över webblänken till ditt e-brev. Då blir det inte fel när du e-postar.

Jag kan inte HTML. Finns det någon bra HTML-editor jag kan använda?

I Netscape 4.79 (standard på Nada just nu) ingår en editor som du startar genom att trycka på ikonen längst ner till höger (ikonen består av ett gult papper med en penna på).

Ordbehandlare i office-miljöer som StarOffice och Microsoft Office ger ofta möjlighet att spara HTML-filer.

Jag undrar vad man ska göra om man inte lyckas få tag på den man ska göra projektet tillsammans med?

Du skall börja jobba själv.

Alla som är gruppindelade har aktivt registrerat sig på kursen under första kursveckan. Det är därmed osannolikt att din labbkamrat inte vill deltaga i kursen bara för att du inte fått tag på honom.

Ett sätt att få tag på folk är att använda kommandot "finger":

nada16:~>finger brynielsson
No such user: brynielsson

*** Users with names matching 'brynielsson':
(divk-job) Joel Brynielsson       (d95-jbr)  Joel Brynielsson
Det är möjligt att din labbkamrat har flera Nada-konton och bara kollar sin e-post på ett av dem.

Skulle din labbkamrat inte dyka upp eller om du får besked om att denne inte skall gå kursen kontaktar du kursledaren som parar ihop nya projektgrupper.

Är det möjligt att göra projektet själv?

Helst inte.

^ Upp till aktuell information.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 april 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>