Nada

Examination

Det avslutande kursmomentet utgörs av en 15 minuter lång examination i datorsal.

Tillvägagångssätt

Vi förväntar oss en 15 minuters presentation som projektgruppen förbereder. Tonvikten skall läggas på en presentation av det utvecklade programmet, men vi vill även ha en genomgång av intressanta kodavsnitt. Så långt det är möjligt kommer ni att få redovisa för er egen gruppledare, men detta kommer tyvärr inte att vara möjligt för cirka 50% av grupperna. En ungefärlig tidsdisposition för er presentation är följande: Vid examinationen skall båda gruppmedlemmar kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit (se hederskodexen).

Projektgruppen ansvarar för att examinationen håller angivna tidsramar. Assistenten måste ovillkorligen släppas iväg då redovisningstillfället är slut. Om tidsramarna inte hålls måste examinationen göras om.

Bokning av redovisningstid

Examinationen sker under de ordinarie laborationstillfällena i vecka 20. Vi använder oss av ett bokningssystem så att ni vet exakt när ni skall redovisa.

OBS! Bestäm er för vem i labbgruppen som bokar redovisningstid. Ni får inte dubbelboka genom att båda bokar tid.

En förutsättning för att du skall kunna boka en redovisningstid är att du är inloggad på serverdatorn my:

nada16>telnet my
och att du har laddat modulen resultat:
knatte:~>module add resultat
(resultat är redan laddad om du gjort course join prost02).

Du bokar din redovisningstid genom att ge kommandot bok new prost02 och svara på frågorna som kommer upp (datum och tid). Det kan se ut så här:

knatte:~>bok new prost02
ett ögonblick...

BOKNING AV REDOVISNINGSTID
--------------------------
Bokningsbara datum: 

  020513 (måndag v20)  
  020514 (tisdag v20)  
  020516 (torsdag v20)  

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskat datum (yymmdd) >>> 020513

Bokningsbara tider (15 minuter/redovisning):

  08.00   08.15   08.30   08.45 
  09.00   09.15   09.30   09.45 

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskad tid (hh.mm) >>> 08.00
Din bokning är nu registrerad

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> måndagen den 13 maj 2002 klockan 08.00 - 08.15, sal Karmosin
  (eventuell avbokning måste ske senast klockan 07.50)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
knatte:~>

Titta på aktuell bokning

Observera att endast den student som bokat tiden kan göra detta.
knatte:~>bok show prost02
sökning sker...

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> måndagen den 13 maj 2002 klockan 08.00 - 08.15, sal Karmosin
  (eventuell avbokning måste ske senast klockan 07.50)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
knatte:~>

Avbokning av redovisningstid

knatte:~>bok remove prost02

^ Upp till aktuell information.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 maj 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>