Nada

2D1351, Programmeringsstil, 4 poäng

Resultat av kursutvärdering våren 2002


  27 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 6% (3 st) Mycket lätt.
  2. 19% (10 st) Lätt.
  3. 44% (24 st) Medel.
  4. 24% (13 st) Ganska svår.
  5. 6% (3 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 69% (37 st) Ja.
  2. 26% (14 st) Tveksam.
  3. 4% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 30% (16 st) Ja, mycket.
  2. 57% (31 st) Ja.
  3. 11% (6 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är de inledande åtta högskolepoängen i datalogi. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 46% (25 st) Ja.
  2. 28% (15 st) Tveksam.
  3. 24% (13 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kursboken Software Engineering av Ian Sommerville?

  1. 4% (2 st) Mycket bra.
  2. 13% (7 st) Bra.
  3. 7% (4 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 4% (2 st) Dålig.
  6. 70% (38 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  För dyr. Är glad att jag inte köpte den, för jag tror inte jag skulle använt den så mycket eallafall.
  ---
  Ni lurade mig att kasta bort 500 kr på nånting jag aldrig använde...!!
  ---
  Kikade litet på ett lånat ex, verkade vara mycket snack och litet slöjd.
  ---
  Lite för kortfattad i de avsnitt som kunde användas i kursen.
  ---
  dyr.
  ---
  Behövde inte använda den så mycket, skummade mest. Boken är säkert bra men den behövdes inte till kursen.
  ---
  Boken verkar bra men utan ordentliga läsanvisningar har det varit svårt att hitta relevanta delar. Den verakr bra men använd den i undervisningen då!
  ---
  Jag bläddrade bara i boken i början annars har jag inte använt den alls.
  ---
  Mycket text som inte säger så mycket, men det gör iofs att det går snabbt att skumma sidorna. Dock kan detta leda till att man missar vesäntlig information.
  ---
  Jag kände ALDRIG att jag hade något behov av den.
  ---
  Men den verkar bra ändå så om jag arbetar med något senare projekt och har tid att läsa den så tror jag att det blir den
  ---
  Fick bra nytta av gamla projekt föreläsningar
  ---
  Den är faktiskt totalt onödig.
  ---
  Jag köpte ingen bok eftersom jag inte trodde att jag var tvungen att ha den för att klara kursen. Om den är bra eller inte kvittar för min del. Böcker är för dyra!


 6. Vad tycker du om kurshemsidan?

  1. 81% (44 st) Bra och uppdaterad.
  2. 15% (8 st) Sisådär.
  3. 0% (0 st) Kass.
  4. 2% (1 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om kurshemsidan:

  Lite plottrig och ibland svårt att hitta det man letade efter...
  ---
  Bra med FAQ, även om frågorna inte rörde mig.
  ---
  Lite svåröverskådlig.
  ---
  Har bra och täckande information.
  ---
  Bra kursinformation, uppdaterad, bra länkar.
  ---
  Iom att det inte fanns så mycket att säga om kursen var det lätt att få in allt relevant på sidan. Kort och koncist, skulle man kunna säga.
  ---
  lite rörig när det gäller vad som ska hända (schema) kontra det som har hänt (t.ex. OH från föreläsningar)
  ---
  Bra med uppdaterade föreläsningsanteckningar.
  ---
  svårnavigerad, men bra i övrigt
  ---
  Den har funkar fint. Det man har behövs har man hittat där. Mycket bra med OH-bilderna!
  ---
  Fler resurslänkar vore bra, nätet kryllar av bra tips på OOP, GUI, etc.


 7. Hur stor del av kursledarens föreläsningar har du varit på?

  1. 9% (5 st) Mindre än 20%.
  2. 15% (8 st) 20-40%.
  3. 11% (6 st) 40-60%.
  4. 22% (12 st) 60-80%.
  5. 41% (22 st) Mer än 80%.


 8. Hur stor del av gästföreläsningarna har du varit på?

  1. 31% (17 st) Mindre än 20%.
  2. 15% (8 st) 20-40%.
  3. 15% (8 st) 40-60%.
  4. 15% (8 st) 60-80%.
  5. 22% (12 st) Mer än 80%.


 9. Vad tyckte du om fördelningen mellan gäst- och vanliga föreläsningar?

  1. 4% (2 st) Jag hade velat ha fler gästföreläsningar.
  2. 80% (43 st) Det var bra som det var.
  3. 13% (7 st) Jag hade gärna sett fler vanliga föreläsningar.


 10. Närvaron på gästföreläsningarna var inte alltid den bästa. Vad tror du att det beror på?

  1. 13% (7 st) Ingen aning. Jag var där.
  2. 4% (2 st) De var ointressanta.
  3. 78% (42 st) De gick klockan åtta på morgonen och var inte obligatoriska.

  Ev. kommentar:

  Bor för närvarande för långt från campus för att motivera en uppgång 05:30 för endast en föreläsning (gäst-) på en dag. ;)
  ---
  De två som jag gick på var intressanta och bra.
  ---
  Inför obligatoriska gästföreläsningar.
  De som var där, var inte de som behövde det mest.

  ---
  Jag tror att 08:00-syndromet är mycket vanligt - inte bara i den här kursen.
  För min del spelade det också in att jag hade mycket annat - obligatoriskt - att göra.

  ---
  På vårterminen är det så mycket som händer, det är ks:ar, inluppar osv. Och sen tror omvärlden att man som student har hur mycket tid som helst. Det blir väldigt lätt så att man tar de där två extra sovtimmarna på morgonen, trots att man gärna vill gå... Ledsamt men sant.
  ---
  En kombination av att de var ointressanta och att de gick tidigt på morgonen och att de inte var obligatoriska. Däremot var det bara bra att de inte var obligatoriska, jag kände inte pressen att "det här MÅSTE jag kunna".
  ---
  Tyvärr tror jag att det är svårt att "dra" folk till icke obligatoriska föreläsningar. Man pluggar/prog. istället. Jag hade gärna varit på alla föreläsningar men pluggade istället. Jag var inte på någon gästföreläsning trotts att jag visste att de skulle vara mycket intresanta.
  ---
  Gör alla föreläsningar i kursen obligatoriska!
  ---
  I slutet kändes det mer högprioriterat att koda!
  ---
  I och med att vi läser tre kurser samtidigt blir det svårt att prioritera en icke-obligatorisk gästföreläsning framför exempelvis att förbereda sig inför en ellaboration. Personligen skulle jag mycket hellre se att man kunde läsa en kurs i taget (på det sätt man gör på andra civiliserade högskolor och universitet ;)), men detta hör väl knappast till ämnet...
  ---
  klockan åtta punkt.obligatorik närvaro hade nog ökat närvaron men troligen inte intresset.
  ---
  Att det är tidigt på morgonen gör nog att närvaron inte är så hög.
  ---
  Jag tror folk satsade på sina projekt och Logiken istället.
  ---
  Man har fullt upp med annat som känns viktigare. Intressant med en koppling till arbetslivet. Men än så länge känns det ganska avlägset. Skulle gärna se liknande föreläsningar i senare kurser.
  ---
  Det var bra att de inte var obligatoriska. De var långrandiga, så det räckte för mig att gå på ungefär hälften.
  ---
  Tycker faktiskt det var klent av klasskamraterna som inte dök upp då Joel "bad" om det och i gengälld ställde in någon och påtalade frivilligheten på hans egna repetitionsföreläsningar.
  ---
  Jag har inte varit på särskilt många föreläsningar
  alls denna termin så det är inget särskilt mot
  gästföreläsningar...

  ---
  mycket att göra vid sidan om...
  ---
  Kryssade för det alternativet som passade bäst. Tycker att det är jäkligt bra med gästföreläsningar. Var sjuk under en period och missade således lite och då kommer man ju efter och så då blir man ju tvungen att skita i föreläsningarna.
  ---
  När det inte obligatorisk så tror jag att många prioriterar att plugga till nåt annat eller sova lite extra.
  ---
  För att elever skulle gå mer på dessa borde de vara obligatoriska, eller hur?
  ---
  man fick knappt veta vad som skulle behandlas, då blir motivationen därefter
  ---
  Självklart var det för att de flesta var så tidiga. Dessutom har man inte såå mycket tid över på dagarna, så de eftermiddagar man har lediga vill man hellre ägna åt själva programmet och dokumenten.
  ---
  Klockan åtta på morgonen är ingen bra tid. Inte alls faktiskt
  ---
  Microsoft och Formella metoder var mycket bra.
  ---
  Det verkade så lika varandra så jag gick bara på de tre första.


 11. Vad tycker du om kursledarens föreläsningar pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 11% (6 st) Mycket bra.
  2. 22% (12 st) Bra.
  3. 37% (20 st) Acceptabelt.
  4. 13% (7 st) Mindre bra.
  5. 9% (5 st) Dåligt.
  6. 6% (3 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Mindre "OH-race" a la lumpen och mer ledig föreläsning.
  Kursledaren verkade en aning oförberedd, även
  om stoffet tydligen gick fram till mig ändå.

  ---
  Gillar att slippa föra anteckningar...
  ---
  Hade gärna fått ge fler exempel. Talar och skriver tydligt! Bra att stordia fanns på hemsidan för!
  ---
  Var lite mycket OH första föreläsningen, sedan blev det bättre och bättre.
  ---
  Ett tips är att använda lite mindre overheadbilder och att bättre förklara vad de faktiskt menar, än att lägga på så många att man nästan bara hinner läsa vad som står på dem.
  Visa gärna (fler?) exempel på bra resp. dåliga dokument, så man vet vad man har att gå efter. Tittar man på dokument från förra året ser man både bra och dåliga, utan att veta vilka som är bra och vilka som är dåliga.

  ---
  Tyvärr kändes det ibland som om kursledaren utgick i alltför stor grad från de OH-blad han använde sig av. Jag har ingenting emot att OH används i den utsträckning som varit fallet under kursen, men kursledaren bör tala mer fritt istället för att kvar knuten till vad som står skrivet på OH:en. En del begrepp kunde ha förklarats kortfattat i större utsträckning än vad som varit fallet.
  ---
  våga släpp loss. OH ska stödja åhörarna inte läraren.
  ---
  Jobbigt att sitta och titta på en massa OH-bilder
  som flimmrar förbi. Det var svårt att hänga med.

  ---
  På ett sätt är det bra med stordia eftersom man sparar tid. Anteckningarna finns ju sedan på hemsidan. Jag lär mig å andra sidan bättre när jag skriver själv så för min del får det gärna vara mer på tavlan. Jag hade lite svårt att förstå hur en del dokument skulle se ut. Men det var väl så att det inte finns nån bestämd ram. Skulle gärna fått förklarat för mig vad "dataflöde",
  "datastrukturer" och liknande är. Bra dialog med oss åhörare med god möjlighet till att ställa frågor!

  ---
  Det tog två timmar att gå igenom något som man kan ta till sig på tio minuter.
  ---
  Prata mer fritt!
  ---
  Joel mkt engagerad - bra.
  Lite väl OH-bundna föreläsningar bitvis.
  Joel gör sig bäst då han talar mer fritt. Så tala gärna friare och skriv hellre upp viktiga punkter på tavlan eller belys några punkter på en OH då och då.

  ---
  För mycke stordia där texten bara blir uppläst, det skulle behövas vara mer djupgående om framförallt problemen och andra aspekter på materialet
  ---
  Föreläsningarna var bra, men behöver de vara så många.
  Dessutom är det "farligt" att lägga ut så mycket så snabbt på nätet,
  med tanke på att det som sagt var ofta föreläsningarna låg måndag morgon...

  ---
  Det blev lite för stelt. Blanda sättet att presentera information. Ta lite overhead, använd tavlan, referera till egna erfarenheter av programutveckling. Konkretisera. Det kan bli konstigt med oh på något som man inte kan något om. Ta gärna upp gamla projekt. Man kan gå igenom deras dokumentation och dissekera deras rapporter.
  ---
  För mycket OH
  ---
  Det som var bra tycker jag är att man fick tag på dia bilderna sen på nätet och att man fick referenser till hemsidor där man kunde få mera förklaringar. På det sättet blev det bra.
  ---
  Det blir väldigt enformigt med diabilder och snack hela
  tiden, istället för lite alternativa medium. Det som var
  svårt i kursen (göra programmet) togs inte heller upp eftersom
  alla gör olika program.

  ---
  Borde ha varit mer förneredd, läste mest innantill från OH-bilder, speciellt i början.
  ---
  för mycket OH
  ---
  Det hela känndes lite luddigt ibland. Dessutom VÄLDIGT mycket stordior.
  ---
  Kanske lite mindre stordia...
  ---
  Det skulle behövas något mer teknisk information som beskriver hur man organiserar kod för att den ska vara lätt att arbeta flera på, återanvända, hur man kommenterar etc. Detta är viktigt för ett projekt.


 12. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken, etc.)?

  1. 2% (1 st) Ja, alltid.
  2. 2% (1 st) Ofta.
  3. 17% (9 st) Ibland.
  4. 22% (12 st) Sällan.
  5. 52% (28 st) Aldrig.


 13. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 19% (10 st) Javisst.
  2. 17% (9 st) Javars.
  3. 7% (4 st) Acceptabelt.
  4. 7% (4 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.
  6. 48% (26 st) Har ej/knappt använt övningarna.

  Ev. kommentar:

  Möjligtvis vänliga men inte direkt lättillgängliga.
  ---
  De få gånger jag frågade om hjälp (ang. dokumenten)
  fick jag de uppgifter jag sökte.

  ---
  Något som egentligen inte gäller labbhandledarna, utan gruppledarna:
  Det vore trevligt med lite mer utförliga kommentarer på inlämnade dokument, även när de är godkända.

  ---
  Vi hade en del problem som var för svåra för assarna, men de KUNDE också hjälpa till med mycket!
  ---
  handledarna var snäll och vänliga men troligen inte helt synkade med föreläsaren om krav.

  vi mailade en fråga en gång men fick aldrig någon respons.

  ---
  Nån gång hade jag lite svårt att få tag i nån men det var mot slutet när alla behövde hjälp.
  ---
  Upplevde inte handledarna som ngra java-gurus direkt så deras stöd ibland var inte märkbart bättre än de flesta klasskamrater kunde ge.
  ---
  Inget fel alls på handledarna, men det blir ju rätt trångt.
  ---
  Frågar mest kompisar eller så försöker jag lära mig själv. Det blir bäst för sin egen utveckling om man lär sig på egen hand.
  ---
  Utan dem skulle jag aldrig ha klarat projektet.
  ---
  Bra antal assistenter!!!
  ---
  Kunniga, ja, vänliga ja, tillgängliga... Inte alls...
  ---
  Salarna är väldigt fulla vid labbtiderna.


 14. Hur mycket tid ägnade du åt kravspecifikationen?

  1. 35% (19 st) Mindre än 5 tim.
  2. 43% (23 st) 5-10 tim.
  3. 19% (10 st) 10-15 tim.
  4. 2% (1 st) Mer än 15 tim.

  Ev. synpunkter på kravspecifikationen:

  För mycket tid gick sätta upp mallar. Vi uppfann hjulet på nytt för jag antar att det finns vettiga mallar att använda. Vi använda TeX. Det blev snyggt men frågan är om det var värt tiden.

  Jag skulle vilja ha lite fler exempel på hur man ställer upp krav på ett strukturerat sätt. Gästföreläsarna verkade ju också ägna mest tid åt detta.

  ---
  Dokumenten lade vi inte ner så mycket tid på. Vi hade fullt upp med att försöka få ihop vårt program.
  ---
  Jag tror att det hade varit bättre om föreläsaren som berättade om Vasa skeppet och delade ut tröjor kom innan du berättade om kravspec. Där förstod man hur pass viktigt det är med krav spec.
  ---
  Intreesant och ganska rolig del av kursen, denna specifikation bringar ju en hel del klarhet i vad som ska göras framöver!


 15. Hur mycket tid ägnade du åt designdokumentet?

  1. 43% (23 st) Mindre än 5 tim.
  2. 33% (18 st) 5-10 tim.
  3. 17% (9 st) 10-15 tim.
  4. 6% (3 st) Mer än 15 tim.

  Ev. synpunkter på designdokumentet:

  Vi hade behövt mer hjälp att lägga dokumentet på rätt nivå. Nu blev det för detaljerat inom fel område.
  ---
  Var sjuk då.
  ---
  Det var svårt att göra design dokumentet bra. Därför att jag var inte så kunnig då i programering och därför visste jag inte riktigt hur designen ska se ut.
  ---
  Också detta ganska roligt att hålla på med.
  ---
  Vi fick dåligt med tips hur program bör designas, det finns ju bra och dåliga metoder i verkligheten.


 16. Hur mycket tid ägnade du åt implementationsdokumentet

  1. 59% (32 st) Mindre än 5 tim.
  2. 24% (13 st) 5-10 tim.
  3. 9% (5 st) 10-15 tim.
  4. 6% (3 st) Mer än 15 tim.

  Ev. synpunkter på implementationsdokumentet:

  Ett nyttigt mellansteg och en bra motivationspuck för att komma igång med programmeringen. Det är bra att det inte finns någon direkt 'mall' för hur upplägget ska se ut.
  ---
  Jag kan ha missat något, men hade jag vetat tidigare att man skulle/borde ha med Javadoc hade det inte blivit så mycket kneg just när det var dags för implementationsdokumentet!
  ---
  Vi gjorde den för tidigt i processen. Kändes förlegad dagen efter när vi kom förenklingar och andra ändringar i implementationen.
  ---
  Detta dokument kändes oerhört överflödigt, det borde tas bort, eftersom det i princip är ett fylligt designdokument och dessutom finns ju inte ens dokumentet i verkligheten!
  ---
  Kändes lite onödigt.
  ---
  Dokumentet kändes väldigt onödigt. För likt designdokumentet, och dessutom för nära i tiden. Borde slås ihop med slutdokumentet.


 17. Hur mycket tid ägnade du åt slutrapporten:

  1. 59% (32 st) Mindre än 5 tim.
  2. 28% (15 st) 5-10 tim.
  3. 9% (5 st) 10-15 tim.
  4. 2% (1 st) Mer än 15 tim.

  Ev. synpunkter på slutrapporten:

  Bra sätt att sammanfatta projektet på!


 18. Hur mycket tid ägnade du åt att realisera projektet:

  1. 2% (1 st) Mindre än 10 tim.
  2. 6% (3 st) 10-20 tim.
  3. 20% (11 st) 20-40 tim.
  4. 43% (23 st) 40-60 tim.
  5. 28% (15 st) Mer än 60 tim.


 19. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 4)?

  1. 0% (0 st) En.
  2. 70% (38 st) Två.
  3. 24% (13 st) Tre.
  4. 2% (1 st) Fyra eller fler.


 20. Hur stor del av din totala studietid under period 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 2% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 35% (19 st) 15-30%.
  3. 28% (15 st) 30-50%.
  4. 28% (15 st) 50-70%.
  5. 4% (2 st) Mer än 70%.


 21. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 70% (38 st) Lagom med 4p.
  2. 19% (10 st) Borde vara 5p.
  3. 6% (3 st) Borde vara 6p.
  4. 4% (2 st) 4p är för mycket.


 22. Kursen examinerades löpande med alternativ examination. Vad tyckte du om det?

  1. 96% (52 st) Det var bra med alternativ examination.
  2. 2% (1 st) Jag hade föredragit både tentamen och labbar.
  3. 0% (0 st) Det är bättre med bara tentamen.


 23. Hur fungerade det att arbeta i grupp?

  1. 41% (22 st) Vi utförde allt arbete tillsammans.
  2. 37% (20 st) Vi arbetsdelade redan från start.
  3. 35% (19 st) Arbetsfördelningen var ojämn.


 24. Vad är ditt helhetsintryck av kursen?

  1. 22% (10 st) Mycket bra.
  2. 58% (26 st) Bra.
  3. 11% (5 st) Acceptabelt.
  4. 7% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Not: Frågan sattes in efter att nio svar inkommit. Procentsatserna har justerats i enlighet med detta.


 25. Det främsta motivet för den slumpvisa gruppindelningen är att man i sitt yrkesverksamma liv inte alltid har möjlighet att välja sina arbetskamrater. Vad tyckte du om detta?

  Visserligen helt sant. Konsulten som blir tilldelad en arbetspartner i den egentliga organisationen får vanligtvis göra det mesta själv så det är garanterat en nyttig lärdom inför framtida yrkesliv. Jag hade dock oturen att hamna i samma grupp som en relativt omogen person som varken var intresserad av programmering eller kunde bidra med något. Jag fick i princip göra allting själv.
  ---
  Mycket bra.
  ---
  Som sagt. inget mera "blind leder blind"-labbande för min del =)
  ---
  Funkade väl bra.
  Men att göra helt egna projekt är ingen dålig erfarenhet
  heller.

  ---
  Bra som det blev, men misstänker att det hade blivit
  problem om jag hade hamnat med någon långt under min nivå.
  Risken är att det då hade blivit jag som hade fått
  sitta och förklara triviala saker i början, för att
  sedan tröttna på och det och "köra" över min arbetskamrat
  med följden att den personen inte lärt sig särskilt
  mycket, samtidigt som jag hade fått en dubbelt så
  tung arbetsbörda. Men som sagt, som det blev, så blev
  det bra.

  ---
  Väldigt bra. Det gjorde att man slapp problemet att försöka hitta någon att arbeta tillsammans med, samtidigt som man fick träna på att samarbeta med någon som man (i alla fall i mitt fall) inte alls kände innan.
  ---
  Det fungerade eftersom vi låg på ungefär samma nivå i vårt kunnande om JAVA och programmering... Om det inte hade varit fallet så tror jag inte att det skulle ha fungerat lika bra...
  ---
  Väldigt bra!!
  ---
  Tanken var mycket god, men av någon konstig slump verkade det som att i varje grupp fanns det en dominerande person som gjorde mesta arbetet, medan den andra fick göra oviktiga småuppgifter och/eller ingenting (ibland pga. att personen ifråga inte orkade göra något).
  ---
  Grundtanken är mycket bra. Jag hade väldig tur och fick
  en labbkamrat med samma kunskaps- och ambitionsnivå som
  jag. Dock vet jag att flera av mina vänner hade betydligt
  mindre tur och var ganska missnöjda med situationen.

  ---
  Har fungerat mycket bra.
  ---
  Jag hade turen att få jobba med någon jag kände lite sen förut, och nu känner ännu bättre. :)
  Jag trodde han skulle vara jättehaj på det vi skulle göra, men det visade sig att
  jag inte var lika bakom flötet som jag trodde. (kanske för att jag mest underskattar min förmåga).

  Det är ganska vettigt med slumpvis indelning, men det har i en hel del fall blivit ganska olyckligt.
  När det är såpass många deltagare i kursen tror jag att det här är det enda vettiga, hur skall man
  annars kunna komma igång och jobba om man måste leta reda på nån att jobba med?

  ---
  Fungerade mycket bra, roligt att lära känna en ny arbetskollega. Man får många erfarenheter av att arbeta med en "främling". Man tar studierna på större allvar.
  ---
  Mycket bra. Man har inget att förlora.
  ---
  Det är ett bra system om det följs fullt ut. Det ska inte gå att bli "sparkad" från en grupp för att den andra gruppmedlemmen har mer erfarenhet.
  ---
  Dåligt.

  Jag har arbetat som systemutvecklare på heltid i drygt ett år och har alltid programmerat. Vi var inte "på samma nivå" i min grupp vilket gjorde det omöjligt att dela upp arbetet på ett ordentligt sett.

  ---
  Smart drag. Just i mitt fall fungerade det bra, vi har lika discipliner och är överens om arbetssätt. Dessutom klarade vi av att dela upp arbetet bra så att vi både gjorde ungefär lika mycket.
  ---
  Det har fungerat bra och är säkerligen en nyttig erfarenhet. Dock vore det trevligt om man innan grupperna indelades fick möjlighet att ange huruvida man ville jobba med något skarpt projekt. Utifrån dessa önskemål kunde man i så fall dela in folk med liknande intressen och på så sätt göra så att alla blir mer nöjda med produkten och projektet som helhet.
  ---
  Det fungerade bra för oss. Vi jobbade en hel del tillsamman men vi arbetsdelade strikt på en del områden där våra förkunskaper och intressen (textbehandling kontra. grafik) var helt olika.

  Viss matchning av förkunskaper skulle antagligen göra det bättre men inte säker på hur det skulle kunna gå till.

  ---
  Mycket bra, det bör fortsätta så.
  ---
  Det givna resonemanget var bra men problem uppstår då ens labkamrat inte alltid ligger på samma ambitionsnivå.
  ---
  Vi hade svårt att arbeta tillsammans i vår grupp
  eftersom kunskapsnivån var så ojämn. Ingen av oss var
  riktigt bra att programmera så det var svårt att
  komma igång, men det löste sig till slut.
  När min gruppartner inte kunde så mycket så hade jag ingen
  att bolla ideer med. Det fick också till följd att
  jag fick skriva ca 99% av koden då min partner knappt
  kunde någonting alls.

  ---
  Om man jobbar på samma företag har man antagligen mer gemensamt än vad vi har i den här kursen. Skulle det inte finnas nån möjlighet till att para ihop personer som åtminstone har samma målsättning och kanske ligger på liknande nivå? Tur i alla fall att man bara kunde få godkänt. Jag såg fram emot att få lära känna en ny person men det fungerade inte riktigt. Det var kanske en kul idé men jag skulle hellre se att man fick välja vem man jobbade med om det inte gick att ordna på nåt annat sätt.
  ---
  Tanken är bra, men det är en alldeles för liten grupp. Jag hamnade med en kille, som praktiskt taget inte gjorde någonting. Dessutom har jag pratat med tre personer som haft liknande situationer. De kontaktade sin asse (det gjorde inte jag), men assen sa bara att de får lösa det själva (värt att nämna att alla hade olika asse). Så helt plötsligt var de tvungna att göra ett arbete för två samtidigt som de hade andra kurser att tänka på. Ska det vara slumpvis gruppindelning ska det vara grupper om fem till sex personer. På så sätt är chansen större att man får ihop en grupp där fler än en är arbetsvillig. Det är sant att man i yrkeslivet inte (alltid) får möjlighet att arbeta med vem man vill, men där jobbar man oftast i grupper på mer än fyra personer. Sedan har de även krav på sig att vara produktiva, och ifall de inte är det, finns det ingen mening med att ha kvar dem inom företaget.
  ---
  Bra!
  ---
  Bra!
  ---
  Det blev bra eftersom vi kom överens och låg på ungefär samma nivå. Jag kan dock se att det skulle kunna bli problem eller åtminstone ojämn arbetsfördelning om nivån varit olika.
  ---
  Det är lite jobbigt när projektgruppskamraten hoppar av...
  ---
  Okej.
  ---
  Bra. Det skulle inte vara en bra ide om det krävdes lika bra program av alla,
  men nu gör det ju inte det.

  ---
  JAG VILL INTE JOBBA NÅGONSTANS DÄR KOLEGORNA SOVIT
  TVÅ TIMMAR EFTER ATT HA SPELAT CS HELA NATTEN.

  ---
  Tyckte det var bra.
  ---
  Det är bra, men det är lätt att all press hamnar på en medlem. Jag kände ofta att projektet hängde på mig. Jag är inte ens en bra programmerare. Lärde mig visserligen otroligt mycket. Men det blir jobbigt när man får komma in klockan 0700 en söndag för att fixa något.
  ---
  Det tyckte jag var bra då man lärde känna ytterligare en person.
  ---
  Det är bra att man tvingas prova att jobba med människor som man inte väljer själv. Samtidigt är det mycket jobbigt om man får en oinspirerad kollega som inte jobbar som den ska.
  ---
  Jag hade turen att hamna med en person som var riktigt duktig på java. Mina kunskaper var väl tillräckliga dom med, men utan hans kunskap skulle det säkert tagit oss två gånger längre tid.
  Kan tänka mig att om två personer som fortfarande har lite svårt med java hamnade i samma grupp så måste dom haft det riktigt tufft!

  ---
  Mycket bra på ett sätt när man hamnar med en som ligger i samma nivå. Men inte bra om man hamnar med en som är mycket duktigare då lär man inte sig så mycket. Men jag hamnade med en som låg i samma nivå och därför lärde jag mig mycket.
  ---
  Det är bra, men lockar allt för mycket till uppdelning
  inom arbetet och hamnar två personer med helt olika mycket
  kompetens i samma grupp blir det lätt snedfördelat och
  den duktigare gör allt.

  ---
  Mycket bra!
  Man lär känna nya personer och det är viktigt nu. Dessutom är det ju som sagt en väldigt bra övning inför "verkligheten" då detta är vardag.

  ---
  God idé... fungerade väldigt bra.
  ---
  Ganska illa faktiskt. Inom arbetslivet har man ofta en garanti för att man ska hamna med en kompetent arbetspartner som man åtminstone kan fördela en del av arbetsbördan på. Att hamna med en partner på ett företag som knappt har koll på swing och som sällan kommer till arbetet händer nog ganska sällan, och skulle detta ske så har man ingen skyldighet att bära den andras börda eftersom man inte delar lön. Systemet måste ses om och det måste vara mycket svårare att få en trea på INDAn.
  ---
  väldigt osäkert, vissa grupper hade väldigt svårt och fick ta till extrahjälp till mycket, medan andra, i vilka båda medlemmarna kunde mycket, inte hade några problem alls
  ---
  jag tycker det var ok, fast jag hade tur att hamna med en person som var kunnig. vet inte om jag hade gillat det lika mycket om det varit någon med knappa förkunskaper.

  jag tycker ni ska fortsätta ha slumpvis gruppindelning.

  ---
  Bra, men det var svårt att komma i kontakt med labbkompis.
  ---
  Nja, det är bra tanke, men jag vet inte riktigt om det funkar just här. I min grupp hade min labbpartner gjort ett chattprogram i java förut. Han kunde och gjorde så gott som allt. Jag gjorde GUI:t. Jag förstår inte alls allt som han har gjort, men det känns som att det kvittar eftersom vi blev godkända. Jag har i alla fall lärt mig hantera grafiska komponenter i java! :)
  ---
  Mindre bra. Bra tanke men tyvärr gick mycket tid åt till att lära känna varandra och så vidare. I arbetslivet så känner man ju faktiskt varandra någorlunda eftersom man trots allt är anställda vid samma företag. Det är också mycket svårt att sätta ambitionsnivån hög när man inte vet vad den andra personen går för.
  ---
  I arbetslivet sa ar nivan inte lika ojamn som den ar efter 8 poang INDA, sa jamforelsen haltar. Dock sa fungerade det bra.
  ---
  Det är lite för mycket lotto. Visst lär man känna en ny person men har man otur så hamnar man med nån som inte har samma intresse för kursen (det gjorde jag) och då slår det ut riktigt negativt.


 26. Nästa år kommer projektdelen av kursen att ingå i INDA. Vad bör tas vara på och vad bör man se över och eventuellt ändra?

  Till att börja med, tycker jag att det är korkat att bunta ihop en redan mycket givande kurs, med ett eget syfte, i en redan stor kurs! Det är bättre och mer motiverande att ha tre 4p. kurser än en 12p. kurs. Man bör ta tillvara på det självförtroende inför vad man klarar av att göra som förmedlas i kursen. Mycket roligt och nyttigt. ;)
  ---
  Det borde motiverats mer anledningen varför man använder de olika dokumenten. Jag fattar fortfarande inte vad poängen med designdokumentet, implementationsdokumentet var.
  ---
  Ta till vara på delarna som beskriver hur ett projekt utvecklas, från kravspec. till slutdok. Var nyttigt att få inblick i.
  Dags att lägga in en "debugging i java"-föreläsning kanske? Blir lite skevt att läsa 12p (ev. 13p) programmering utan att lära sig ens de enklaste debuggingmetoderna i jdb.

  ---
  Läste att INDA skulle bli 11 (!) p nästa år. Om det
  stämmer verkar det bli farligt mycket. Kan vara värt
  att tänka på då, eftersom redan i år, då INDA var
  på 8 p, tenderade kursen att "sno" en väldig massa
  studietid från de kurser som gick samtidigt. Vad jag
  menar är att den kanske "snor" ännu mer tid nu, än nu.
  Jag tror att man inte ska annonsera ut projektarbetet
  för tidigt.

  ---
  Rätt bra som det är.
  ---
  Jag tyckte det mesta var bra, hade inte velat ändra det så mycket.
  ---
  Man borde tala om att detta är ett GRUPParbete, och att alla parter ska vara delaktiga.
  ---
  Kravet på att implementationen ska ske i Java bör tas
  bort. Detta är bara en begränsning som inte tjänar något
  egentligt pedagogiskt syfte. Jag skulle se det som helt
  okej att enbart erbjuda handledning för Java, dock.

  Det var väldigt bra att man fick välja ett skarpt eller
  eget projekt om man inte var nöjd med sitt tilldelade
  standardprojekt. Man är alltid mer motiverad om man själv
  har valt vad man ska göra.

  ---
  Det centrala är ju att programmerare faktiskt har arbetsmodeller att följa, t ex vattenfallsmodellen. Det kan vara bra att ge fler exempel på arbetsmodeller. Ta vara på att studenterna arbetar i grupp, dataloger behöver träna på vanlig kommunikation! Behåll examinationsformen! Ta gärna med några gästföreläsningar.
  ---
  Oj oj oj, vilken fråga! Tja, se till så att man inte har de sedvanliga inlämpningsuppgifterna samtidigt som projektet, och att man behåller systemet där man kan välja C/B/A-uppgifter, så att man kan satsa på t.ex. C-uppgifter även om man ska arbeta ihop med någon slumpvald!
  ---
  Någonting som jag tycker mig ha saknat och som skulle göra övergången mellan Indan och Prosten smidigare vore att mer tid läggs på att teknologerna lär sig att tänka kring större program (d.v.s. som innehåller många klasser, ej nödvändigtvis särskilt många rader). Att helt enkelt få läsa igenom något större program vore en bra övning så att deras mer komplexa struktur blir uppenbar i kontrast mot Indans specifika kursexempel.
  ---
  Viktigt att denna del av kursen fokuserar på processen. mer hackande tycker jag inte är prioriterat.

  fattar inte vitsen med sammanslagningen.

  ---
  Arbetsgången i projektet (dokument enl. ~vattenfall) var bra. Kanske lite för lite djup. Det blev stora fyrkanter. Jag hade velat veta lite mer specifikt hur framförallt designfasen kan genomföras.
  Lägga till: CVS eller någon annan form av versionshantering.

  ---
  Det var bra med alla dokumenten som man fick lämna in
  under projektets gång. Tyvärr så dröjde det lite väl
  länge innan man feedback på dem. Nytt sätt att dela
  in grupper. Kanske efter ambitions nivå.

  ---
  Parindelningen blir viktigare då man kan få betyg 3-5 på denna kurs. Båda två måste ju ha samma målsättning.
  Nån enstaka gästföreläsning som kopplar till dokumenten kan vara intressant men inte för många. Eftersom kursen går redan första terminen känns det lite för avlägset.

  ---
  Det ska antingen vara valfria grupper eller större grupper. Man kan kanske låta de övningsgruppsassarna dela in i grupper, eftersom de vet vilka sort uppgifter eleverna redovisar, och de har lite hum om vilken arbetsnivå de flesta ligger på.
  ---
  Vet inte om det är bra. Kan man inte vänta med projektledningen tills man blivit mer erfaren kodare så man har enklare att bedöma vad som är realistiskt och inte att implementera på utsatt tid? Anser att man behöver mer designerfarenhet, designmönstersteorier etc först! Kan väl sedan ha en ren projektkurs i 3an 4an innan man skall ut och jobba?
  ---
  Jag tycker inte man ska behöva börja med projekt och samarbete innan man utvecklat en egen stil och uppfattning om programmering. För det behövs det kunskaper och alla hann inte ta in den under enbart INDA:n och blir det ännu svårare med projekt.
  ---
  Undervisa mer om GUI.
  ---
  Gästföreläsningarna och även en stor del av Joels föreläsningar innehöll en stor del bra saker och bör tas till vara på.
  ---
  Indan var våldsamt fel dimensionerad, de som inte hade några förkunskaper hamnade under stor press. Det kändes ibland omöjligt att klara kursen. Prosten var mer möjlig. Den tid man la ned på indan motsvarar ju inte direkt 8 poäng. Vissa såg ju den som en slökurs. Jag skulle vilja föreslå extra undervisning för dem som inte kan någon programmering från början, så att dessa får samma möjligheter som alla andra. Det är väldigt orättvist idag.
  ---
  Köra de lite parallellt kanske.
  ---
  Kanske göra kursen något mer strukturerad så att man som student får mer handpåläggning med sitt projekt. Det kan annars vara en ganska överväldigande uppgift om man har ringa erfarenhet av programmering före INDA.
  ---
  Jag tycker att det är synd att det ska bli så. Därför att jag tror inte att det bli samma. Det är alltid bra och ha olika lärare. Jag visste inte riktigt hur pass mycket jag kunde eller ha möjlighet att uppfatta snabbt innan jag började med detta projekt.
  ---
  Det är viktigt att personer som har lika mycket kunskap
  hamnar i samma grupp, även om de inte nödvändigtvis måste
  välja varandra och vara kompisar. För stor skillnad i
  kunskap ger problem då enda eleven blir lärare åt den andra
  som bara sinkar.

  ---
  Denna kurs borde inte ingå i inda, förkunskaperna var inte tillräckliga som det var nu, hur blir det då om man lägger ihop denna kurs med indan, detta kommer inte att funka! Men om detta ändå ska göras så bör projekten förstås vara enklare och man måste få mycket mer hjälp på traven. En bra idé skulle kunna vara att låta denna kurs ersätta den nuvarande labbkursen i inda! Man kan börja kursen med att föreläsa om dokumenten och sedan om hur java är uppbyggt, på labbarna kan man sedan använda de kunskaper man får under föreläsningarna samma vecka för att till sist få ett fungerande program. Övningarna kan behållas, där man varje vecka har gjort en liten del av det som ska bli projektet, dessa "byggblock" kan man redovisa som förut. På detta sätt får man nog ut mer kunskap om kursen. Sist kan man ju ha en redovisning där man redovisar hela projektet för sin grupp och assistent.
  ---
  Läs 27.
  ---
  försök att dela in grupper efter kunskapsmängd
  ---
  -
  ---
  Hmm... Svår fråga. Känndes just nu som att det var lite väl mycket skrivande. Kanske vore det båttre med en mer genomgående slutgiltig muntlig eximination?
  ---
  Absolut INTE slumpvis indelade grupper.
  ---
  Man bor fundera over att lagga till (frivilliga) workshops dar man visar upp verktyg som hjalper till i olika moment, t.ex. cvs, godtycklig Java IDE for GUI-design, osv.
  ---
  En bättre introduktion till hur man strukturerar sina program och separerar funktionalitet från gränssnitten mot användare och andra system.


 27. Ytterligare kommentarer om kursen:

  I mitt fall, fick jag skriva all kod själv. Jag fick även göra all dokumentation själv så jag hade nog sett att det fanns en möjlighet att genomföra kursen på egen hand. Jag, till skillnad från min medpartner, tycker otroligt mycket om programmering så jag hade egentligen inget emot att göra saker och ting själv! Det är bara det att det är lite olyckligt med tanke på att kravpensumet, det som måste ingå i det färdiga projektet, är baserat på det faktum att två personer arbetar och det blev lite tungt att för 4p. göra allt själv.
  ---
  Kursen var för lätt, borde ha varit 2p.
  ---
  Det var rätt kul, även om jag hade visioner om ett
  ännu häftigare program än det vi skrev (Psst!). Jag
  hoppas att de med mindre programmeringskunskaper lärde
  sig mycket.

  ---
  Tja.. Enkla högskolepoäng för oss som redan kan programera :)
  Tycker synd om de som INTE tillhör den kategorin...

  ---
  Ganska rolig!
  ---
  Tanken med projektarbete på ett tidigt stadium i
  utbildningen är bra, eftersom man får ofta välbehövd
  träning i att programmera.

  ---
  För stor vikt vid dokumenten vid föreläsningar osv.
  Kändes som om de var de viktigaste, vilket gjorde
  att vi kom igång med själva kodandet mycket senare
  == STRESS.

  ---
  Gästföreläsningarna gav verkligen något, man fick en inblick hur programmera arbetar professionellt. Alltid kul med arbetslivserfarenhet.
  ---
  Den bästa kursen vi läst under ettan. Synd att så många struntade i föreläsningarna. Jag tror att de som inte har så stor erfarenhet av programmering har svårare att få ut något ur kursen.
  ---
  Det var inte helt klart vad målet med kursen var, alltså vad det var tänkt att man skulle kunna efteråt som man inte kunde innan! Föreläsningarna ledde inte heller till några direkta kunskaper, kursen var mest som en övningskurs i ett visst arbetssätt.
  ---
  Tyvärr har jag inte haft möjlighet att delta i särskilt många av gästföreläsningarna, men de jag har varit på har helt klart varit värda besväret. Jag hoppas att framtida teknologårskullar kommer att ges samma möjlighet som vi.
  ---
  det har itne varit så kul att gå en kurs som föreläsaren inleder med att säga att han jobbat hårt med att lägga ner och att det här är sista gången den går. nästa år blir det bättre.

  förstod inte hur man skulle tolka det.

  ---
  Tyvärr lockade projektet mer tid av mig än Logiken.
  Men det får väl ses som ett positivt betyg eftersom jag tyckte logiken var väldigt intressant.

  ---
  En väldigt rolig kurs! Efter INDA:n där man programmerade vitt skilda och ibland lite underliga saker bara för att få lära sig, var det kul att få tillämpa allt man lärt sig. Först var jag väldigt skeptisk till hur det skulle gå eftersom jag inte har programmerat förut. Det lät svårt. Men det fungerade bra om man la ner lite tid och gick på övningarna.
  ---
  Det är roligt att efter endast ett år har jag skrivit ett program som används för fullt där jag jobbar, och de är helnöjda. Jag är däremot mycket missnöjd med gruppindelningen.
  ---
  Jag har haft roligt och lärt mig mer java!
  ---
  Just nu är det skönt att det är över, allt jag lärt mig
  snurrar i huvudet och det känns som om jag fattar ännu mindre!?
  Men så är det självklart inte egentligen, jag kommer nog fortsätta komma på
  lösningar till problem som vi lagt åt sidan, under
  hela sommaren...

  ---
  Trevlig kurs, speciellt med tanke på att det i alla fall för "nya" D1:or är den första riktiga "projekt kursen".
  ---
  Jag tycket att det är synd att ni ska ta bort kursen. Den är så bra för oss som inte kan så mycket data. Vi får chans att lära oss mer och att hinna lite ikapp de som kan mycket. Gästförelasningar gav mig en bild av vad det innebär att vara en data civilingenjör. Jag visst inte riktigt innan vad det innebär. Jag är verkligen nöjd med kursen och med den hjälp jag fick av assarna. Jag lärde mig en hel del. En speciell tack till Ronni och Jens som hjälpte mig mycket och jag lärde mig en del programering via dem. Tack till Joel för en bra kurs och trevlig föreläsare.
  MVH

  ---
  Kursen borde absolut löpa under en längre tidsperiod och det måste bli tydligare vad som ska göras och inte!
  ---
  I början kändes det som en rätt så omöjlig grej, att själv utveckla ett helt program. Man hade ju bara läst 8p INDA, och det kändes inte riktigt som att man var en fullfjädrad programmerare. Men allt eftersom så fick man koll på grejer, kollade upp här och där och det fixade sig till slut.
  Men troligen så krävs det ändå att man har mer koll på Java än vad jag hade, vet att en del andra också kände så.

  ---
  en bra kurs som ger en inblick i hur ett program blir till, särskilt den skriftliga delen, dvs. kravspec mm.
  ---
  Mycket bra, engagerad och trevlig kursledning.
  ---
  Viktig kurs, men mycket kunskaper saknades, och det var lite väl lite styrning i rätt riktning från kursledarna.

^ Upp till kursanalysen.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 juni 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>