Nada

Eget projekt

Förutom möjligheten att själv definiera ett eget projekt finns på denna sida ett antal färdigdefinierade förslag att tillgå. De har som gemensam nämnare att det finns en intresserad uppdragsgivare. Kursens arbetsgång (dokument, implementation av enhetligt program med GUI, etc.) gäller naturligtvis även för projekten som listas på denna sida.

OBS! Uppdragsgivaren står endast för problemställningen. Projektgruppen ansvarar själva för kravspecifikation, design och implementation.

Tänk på att stämma av kravspecifikationen ordentligt med uppdragsgivaren på ett tidigt stadium.


Automat-meshning av extremt simpla skruvar i skalmeshade strukturer

Erik Näsman, erik.naesman@scania.com, Scania

Jag har en grej som jag skulle vilja ha ordnad. Har ingen aning om det är enkelt eller svårt.

Det handlar om automat-meshning av extremt simpla skruvar i skalmeshade strukturer. Vitsen är att med ett litet program kan hitta skruvhål och i detta skriva in en nod och ett antal balkar.

En detalj beskrivs av en input fil vilken innehåller en hel drös med nodkoordinater och en hel drös med element vilka beskrivs av noderna. Se bilaga.

Är det möjligt att hitta de fria kanterna på detta element nät. Sedan identifiera de fria kanter som utgörs av skruvhål. Typiskt alla hål med en diameter mindre än 20 mm. Sedan skriva in en ny nod i filen vilken ligger i mitten av detta hål. Därefter skriva in ett antal balkelement för att binda ihop denna mittnod till hålets kantnoder. Dessutom generera dessa nya noder och element i diverse nod- och elementgrupper.

Bilagt finns en bild på en detalj, inputfilen som beskriver samma detalj samt en närbild på ett skruvhål med nod- och elementnummer inritade.

Är det någon som är intresserad går det givetvis att ringa.

Erik Näsman
Scania CV
08-553 803 62


Snygga släktträd för pappersutskrift

Anders Bornholm, anders.bornholm@springtime.nu, Springtime AB
Joel Brynielsson, joel@nada.kth.se, TCS / NADA

Vi vill ha ett program som ritar snygga släktträd som vi sedan kan sätta upp på väggen. Ett släktträd kan se ut på de mest konstiga sätt. Här behöver man alltså tänka till för att kunna åstadkomma en bra algoritm för beräkning av nodernas koordinater så att trädet blir "snyggt". Ett stort släktträd blir dessutom oöverskådligt på en dataskärm och därför vill man kunna få ut sitt träd på en mängd papper som man sedan kan tejpa ihop till ett "jätteträd".

Vi ställer följande krav på programmet:


Nätverkstestare

Anders Bornholm, anders.bornholm@springtime.nu, Springtime AB

Jag vill ha en nätverkstestare (= WAN-testare). Jag har stora problem med tillförlitligheten på mitt ADSL-abonnemang. För att kunna argumentera med Bostream (d.v.s. om man någonsin kommer fram till deras kundtjänst) vore det trevligt med lite vetenskapligt underlag. Nätverkstestaren bör göra följande:

Slutresultatet bör kunna bli två kalkylark med ett par linjer i (en för varje adress).


Kontroll av webbsidor

Martin Sanfridson, mis@md.kth.se, Maskinkonstruktion

Enligt KTH:s regler för publikation på webben gäller bl.a. att alla sidor ska ha datumangivelse, alla länkar ska fungera och e-post till webmaster, infomaster ska finnas etc. Från KTH:s regler:

Varje sida skall ha följande information:

Se: http://www.kth.se/it-miljo/ansvar/regler.html

Jag behöver ett program som går igenom sidorna på institutionens webbplats och rapporterar om brister. Eftersom alla webbsidor på webbplatsen inte följer samma standardmall (och det självklart inte finns inbyggda styrkoder i webbsidan) måste man göra en intelligent textsökning. T.ex. för datum kan man skriva {12/3 2002, 2002-03-12, ...}. I bästa fall kan användaren ange en textsträng som måste finnas på alla sidor, t.ex. strängen "webmaster@institution.kth.se".

Rapportgenerering är väsentlig för att smidigt kunna delge respektive sidansvarig de funna bristerna. En rapport per sida och en sammanställningsrapport är lämpligt. Det är önskvärt med så lite handpåläggning som möjligt. Programmet kan komma att spridas till hela KTH via de informationskanaler som finns tillgängliga för webbansvariga.


Filbläddrare i Windows med egna ikoner

Klas Wallenius, klasw@nada.kth.se, TCS / NADA

Jag skulle vilja få litet bättre ordning på mina foldrar i Windows filstruktur. För detta skulle jag behöva en speciell bläddrare som, i stället för de vanliga folder- och fil- och ikonerna, visar ikoner som man har ritat själv med någon bitmap-editor, t.ex. den nedan. I övrigt vill jag kunna titta på foldrar och filer med samma möjligheter som i en vanlig bläddrare (små ikoner, stora ikoner, lista och detaljerad lista).

Ikon-editor för militära förbandssymboler

Klas Wallenius, klasw@nada.kth.se, TCS / NADA

Ikon-editor Dessutom skulle jag behöva en editor för ikoner symboliserande militära förband. Dessa ikoner ska ha en liten annan design än den vanliga för att fungera bättre i t.ex. bläddrare enligt ovan eller som symboler på datorritade kartor. Exempel på designen finns på http://www.nada.kth.se/~klasw/ikoner.bmp.

Med editorn ska det gå att skapa ett symbolbibliotek för a) olika förbandstyper (t.ex. artilleri, luftlandsättning och b) olika förbandsstorlekar (t.ex. pluton, kompani, bataljon). 3D-effekten enligt designexemplet ovan, ska genereras automatiskt utifrån angivning av symbolens principiella utseende. Genom att välja förbandstyp och förbandsstorlek från symbolbiblioteken, samt färg (röd, blå, annan, ...), genereras sedan specifika bitmapsfiler (8*8 respektive 16*16 bitar) som sedan kan användas i olika tillämpningar.


Träd för grammatikgranskning

Johnny Bigert, johnny@nada.kth.se, TCS / NADA

På Nada forskar man inom grammatikgranskning. För att göra en grammatisk analys av en mening använder man en s.k. taggare som sätter en ordklasstagg på varje ord. Från ordklasstaggarna kan man sedan skapa en hierarki av meningens delar. Denna hierarki åskådliggörs lämpligen av ett träd.

Vi behöver en algoritm och ett GUI som, givet en datastruktur som beskriver trädet, lägger ut noder, linjer och texter på ett överskådligt sätt.


Illustrering av sökmotorresultat

Johan Carlberger, jfc@nada.kth.se, IPLab / NADA

Jag önskar mig ett program som kan illustera var sökorden finns i de dokument som hittas av Nadas sökmotor. Jag tänker mig att det för varje träff kan göras en liten bild som har färgade markeringar för varje sökord så att man snabbt ser var i dokumentet orden finns och ungefär hur många de är. Bilden bör vara ungefär tre textrader hög, kanske mindre.

Ibland finns sökorden i dold text, d.v.s. dokumentets nyckelord och ibland i rubriker. Det kan ju också vara ett länktextord som bara råkar finnas i ett annat dokument som länkar till dokumentet man fick träff på. Sådana ord kan man kanske illustrera på något snyggt sätt.

Programmet måste kunna göra bra bilder för såväl små som stora dokument med få eller många träffar. Kan man dessutom på något sätt illustrera om det är en litet eller stort dokument är det extra bra.

Blir resultatet bra, och programmet snabbt, kommer många sökmotoranvändare att se dom snygga bilderna!

Indata:

Utdata:


Institutionsvis schema

Viggo Kann, viggo@nada.kth.se, TCS / NADA

Schemaläggningen på KTH publicerar varje termin schemat på webben program- och årskursvis, se http://www.kth.se/utbildning/schema/las/vt/vtstat/. Nada (och säkert andra institutioner också) skulle vilja ha ett schema som bara innehåller institutionens egna kurser.

Uppgiften är att skriva ett program som frågar efter en adress till en webbsida med schemainformation och efter början på en kurskod (till exempel "2D" för Nada) och sedan slår upp schemat för kurserna som har kurskod som börjar på detta sätt på alla schemawebbsidor som ligger under den angivna sidan. Sedan ska kursschemana sorteras, dubbletter plockas bort och det resulterande schemat presenteras som en webbsida.


Hjälpmedel för att fördela projekten på projektkursen, 2D1954

Lars Kjelldahl, lassekj@nada.kth.se, IPLab / NADA

Den här uppgiften går ut på att skapa ett hjälpmedel för att fördela projekten i projektkursen (för D3) på ett bra sätt till projektgrupperna.

Projektgrupperna ska lämna sina prioriteringar. Med dessa prioriteringar ska programmet ordna en fördelning i dialog med användaren (kursledaren). Prioriteringar kan lämnas av grupper om 1-8 personer, men de slutliga projektgrupperna består normalt av 6-8 personer. Därför måste smågrupper slås ihop på ett bra sätt.

Det finns ett antal kriterier på hur fördelningen ska kunna göras:

Programmet ska utföra kontroll av inmatade data, så att t.ex. inte någon person förekommer dubbelt.

^ Upp till aktuell information.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 mars 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>