Nada

2D1351, Programmeringsstil, 4 poäng

Programmeringsstil är en fortsättningskurs i datalogi som ger en introduktion till professionell programmeringsverksamhet. Kursen ger teknologerna en känsla för programmerarens olika roller och uppgifter.

Kursen består av en föreläsningsserie och ett större projektarbete som löper parallellt. Föreläsningsserien är tvådelad med dels grundläggande föreläsningar i mjukvarukonstruktion och dels gästföreläsningar som ger praktiska exempel på hur mjukvaruprojekt bedrivs i industrin. Stoffet från föreläsningsserien tillämpas omedelbart i det pågående projektet där man under kursens gång lämnar in en kravspecifikation, ett designdokument och ett implementationsdokument.

Studiehandbokstexten på svenska och engelska.

Information om kursomgången period 4 01/02 med kursanalys

Kursledare är Joel Brynielsson.

Tidigare kursomgång: period 4 00/01

Andra kurser som Nada ger för D-elever.

^ Upp till Nadakurslistan.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 november 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>