Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens hemsida

In English

Studiehandbokstext 1998/99 för

2D1350 Programmeringsparadigm

Poäng

4
Föreläsning
32
Kursnivå
B
Övning
16
Betygsskala, KTH
U, 3, 4, 5
Lab
14
Obligatorisk för
D


Valbar för
-
Perioder
4
Språk
Engelska
Webbinfo
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1350
Kursansvarig

Rand Waltzman, 08 - 790 6337, rand@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar olika programmeringsparadigm såsom objektorienterad programmering och logikprogrammering.

Mål

för att eleverna ska Kursinnehåll

Programspråk: historik, begrepp och mekanismer, paradigm: funktionell programmering, logikprogrammering, imperativ och objektorienterad programmering, parallell och pseudoparallell programmering

Språkdefinition: syntax, semantik

Principer vid språkdesign: generalitet, ortogonalitet, enhetlighet

Språköversättning: interpretering, kompilering, länkning

Programmeringsprinciper: abstrakta datatyper, modularisering, programmeringsstil

Förkunskaper

2D1340 (eller 2D1341) Introduktion till datalogi, 2D1342 Programkonstruktion eller motsvarande.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

En skriftlig tentamen (TEN2; 2 p).
Laborationsuppgifter (LAB2; 2 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 97/98 användes material producerat vid institutionen.

Länk till studiehandbokstexten 1997/98

^ Upp till kursens hemsida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>