2D1350, Programmeringsparadigm, 5 poäng

Läsperiod 1 (ca 3.2 p) och läsperiod 2 (ca 1.8 p) hösten 2005


Förändras fortlöpande.

Kursen forsätter i läsperiod 2

med föreläsningar och 3 labbar

om syntaxanalys (Leif Kusoffsky lärare)
om C-programmering (Alexander Baltatzis lärare)
om internet-programmering (Björn Eiderbäck lärare )

Hederskodex mm

Hederskodex för nada-kurser

Studiehandbokstexten på svenska och engelska .

Lärare: Leif Kusoffsky lky@nada.kth.se

Kursbunt (preliminärt) : Finns till försäljning på Nadas studieexpedition.

Alternativa böcker för kursdelen om funktionell programmering :

Övrigt tryckt material (för särskilt intresserade) : Extra material som jag kan trycka upp om intresse finns.

Laborationer : (I kursbunten, dock ej lab i C och i internet.):

Tentamina :

Skriftlig i läsperiod 2. Tidigare tentamina när kursen var på 4p och ej omfattade syntaxanalys.

Tentamen 2002 oktober med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2003 januari med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2003 augusti med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2003 oktober med preliminära svar : (pdf)

Tentamen 2004 januari med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2004 augusti med preliminära svar :(pdf) (ps)

Tentamen 2004 oktober med preliminära svar : (pdf) (ps)

Tentamen 2005 januari med preliminära svar : (pdf) (ps)

Slutbetyg grundat på tentamen.

Föresläsningar:

Färdiga program: Många av kursledarens program från föreläsningarna kommer att finnas på /info/progp03/ eller

på /info/progp02/

Haskell på nätet: Startsida för material om Haskell på nätet och emacs för Haskell. I schack-labben använder vi ett

grafikpaket SOEGraphics (från boken Paul Hudak: The Haskell School of Expression),som tyvärr är inkompatibelt med sista versionen av hugs. Med hjälp av nedastående kommentar hoppas att den som vill köra på andra datorer än skolans kan få det att fungera.

Note: The SOEGraphics library is slightly incompatible with the latest release of Hugs, so I am currently recommending the use of the previous release of Hugs until we can straighten things out. You can download SOEGraphics (and other SOE code) and the previous release of Hugs from here:

http://cvs.haskell.org/Hugs/pages/downloading-Nov2002.htm

(Detta är en "previous release", jag (lky) fattade inte det förut. Gissar att man också måste ladda

The School of Expression example code.

Includes the Graphics library, so in addition to this, you only need to have Hugs installed to use it.

för att få tillgång till SOEGraphics, som vi använder i schacklabben. Lycka till)

Sorry for the inconvenience

Paul Hudak February, 2004

Senaste versionen av hugs finns här : downlodading hugs and SOE (graphics). Interpretern hugs . Kompilator och interpreter ghc . Haskellsystem med Tcl/Tk htk .

Sictus Prolog på nätet: Startsida för Sictus prolog Härifrån kan du bland annat komma åt manualen för sictus-systemet och användbara länkar för Prolog i allmänhet. Krånglar Netscape, använd Mozilla.

Böcker/artiklar om funktionell programmering (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade):

Böcker om logik programmering (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade) :

Böcker om paradigmer (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade) :


Senast ändrad 2005 - feb -24

Kursledare: Leif Kusoffsky

Upp till Nadas kurser .
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>