2D1350, Programmeringsparadigm, 4 poäng

Läsperiod 1 hösten 2002


Förändras fortlöpande.

Kursen fortsätter i läsperiod 2 med tre föreläsningar och labbar

om internetprogrammering (Björn Eiderbäck lärare)

och C-programmering (Frank Hoffmann lärare).

Denna kurssida handlar om läsperiod 1.

Hederskodex för nada-kurser

Studiehandbokstexten på svenska och engelska .

Kursanalys : (pdf) (ps)

Lärare: Leif Kusoffsky lky@nada.kth.se (och Björn Eiderbäck, en försläsning om objektinriktad programmering)

Kursbunt (med bland annat kursböckerna) : (finns till försäljning på Nadas studieexpedition).

Övrigt tryckt material (för särskilt intresserade) : En extra kursbunt (några exemplar) som finnas till försäljning på Nadas studieexpedition.

Laborationer med lämplig sista redovisningsdag:(preliminärt, mer info på föreläsningarna,):

Tentamina :

Skriftlig efter läsperiod 1. Tentan med preliminära svar : (pdf) (ps)

Skriftlig 2003 jan. Tentan med preliminära svar : (pdf) (ps)

Skriftlig 2003 aug. Tentan med preliminära svar : (pdf) (ps)

Slutbetyg grundat på tenatamen. Betygsgänser för betyg 4 och 5

påverkas av om man gjort hela schacklabben.

Kursdelarna i läsperiod 2 examineras med labbarna.

OBSERVERA : Man behöver bara göra t o m steg 7i schack-labben för godkänt labmoment.

Den som gör steg 8 och steg 9 får lägre betygsgänser för betyg 4 och 5.

Grovplan : En grafisk översikt delades ut på första föreläsningen. Föresläsningar:

Augusti 28 (onsdag): Paradigmer. Introduktion till funktionella språk och Haskell. (pdf) (ps)

Augusti 30 (fredag): Att definiera funktioner. Delar av Fokker Kap 1. Om labben efter kap 1.(pdf) (ps)

September 3 (tisdag): Att definiera typer. Utdrag ur "A Gentel Intro..". Inför steg 1, steg2. (pdf) (ps)

September 4 (onsdag): Listprogrammering mm. Att rita bilder på skärmen. Inför steg 3, steg4. (pdf) (ps)

September 10 (tisdag) : Högre ordningens funktioner (HOF). Inför steg 5, steg6, steg 7.(pdf) (ps)

September 11 (onsdag) : Interaktiva program. Inför steg 8, steg 9. Mer om HOF. (pdf) (ps)

September 17 (tissdag) : Lat evalering.Typklasser. Repetition. Tips om schacklabben. (pdf) (ps)

September 18 (onsdag) : Kompletterande om Haskell. Introduktion till Prolog. (pdf) (ps)

September 23 (måndag) : Kapitel 2, 3 och 5 i Brna. (pdf) (ps)

September 24 (tisdag) : Kapitel 4 och kap 6 i Brna. Programmet /info/progp02/prolog/append.pl .

September 30 (måndag) : Listprogrammering, rekursion. Genarate & test. Om labbarna. (pdf) (ps)

Oktober 1 (tisdag) : Negering och snitt. Avslutande om prolog. Fikitv tenta prologdel. (pdf) (ps)

Oktober 7 (måndag) : Inför tentan. Repetition Fikitv tenta Haskelldel, paradigmdel. Programmeringstävling.(pdf) (ps)

Oktober 8 (tisdag) : Gästföreläsning. OO. Björn Eiderbäck. (pdf)

Färdiga program: Många av kursledarens program från förläsningarna finns på /info/progp02/

Haskell på nätet: Startsida för material om Haskell på nätet och emacs för Haskell samt downlodading hugs and SOE (graphics)

Sictus Prolog på nätet: Startsida för Sictus prolog Härifrån kan du bland annat komma åt manualen för sictus-systemet och användbara länkar för Prolog i allmänhet. Programmen i Sterling & Shapiro finns på

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/books/sterling.html .

Böcker om funktionell programmering (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade):

Böcker om logik programmering (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade) :

Bok om paradigmer (OBS, ej obligatorisk kurslitteratur, för extra intresserade) :


Läsperiod 2 hösten 2002

Föreläsningar

Lecture Notes

Reading & References & Links

Laborationer

Extra redovisning lab Thursday 5/12/02 8-10, labsal grön


Kursledare: Leif Kusoffsky
Datorpostadress: lky@nada.kth.se

Upp till Nadas kurser .


Sidansvarig: <lky@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 november 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>