Kontakt  
     
    Nada / Kurser /Media /2D1348  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   


2D1348 Kommunikation och information ht 2001-vt2002

Allmän kursbeskrivning

Kursens mål är att ge en introduktion till frågeställningar, grundläggande begrepp, teorier och metoder inom kunskapsområdet mänsklig och medierad kommunikation. I samtida forskning är kommunikation och information ofta en del av det som kallas kultur- och mediestudier. Vi kommer att studera den historiska utvecklingen av olika kommunikationsformer och skaffa oss en förståelse för det kulturspecifika i vårt eget sätt att kommunicera. Överlag eftersträvas en kritisk förståelse av kommunikation, information och medier.

Kursen ges under första läsåret av Medieteknikutbildningen och sträcker sig över 2 studieperioder (period 2 och 3).

Undervisning är i form av föreläsningar och seminarier. Examination sker genom olika övnings- och inlämningsuppgifter, samt genom obligatorisk närvaro på lektioner.

Inlämningsuppgifterna består av skrivuppgifter (review av artikel, uppsats) och andra korta inlämningsuppgifter. Dessa ska sammanställas i en portfolio. Övningsuppgifterna utgörs av muntliga presentationer av artiklar.

Kursansvarig

Kursansvarig är Leif Dahlberg, fil dr (Stockholm 1999), lektor i kommunikation vid Nada (från 2000).

Jag har mottagning tisdagar och torsdagar efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Mitt tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, rum 1630. Mailadressen är dahlberg@nada.kth.se och telefonen 08 790 66 80 (röstbrevlåda finns). Postfack på Osqars Backe 2, 4 tr.

På Nada ansvarar jag även för kurserna 2D1347 (Kommunikation) och 2D1521 (Kommunikation och information för kompetensinriktningen Publiceringsteknik)

 


Sidansvarig: dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2001-10-18