KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1348

2D1348 Kommunikation och information ht 2004-vt2005

Allmän kursbeskrivning

Kursens mål är att ge en introduktion till frågeställningar, grundläggande begrepp, teorier och metoder inom kunskapsområdet mänsklig och medierad kommunikation. I samtida forskning är kommunikation och information ofta en del av det som kallas kultur- och mediestudier. Vi kommer att studera den historiska utvecklingen av olika kommunikationsformer och skaffa oss en förståelse för det kulturspecifika i vårt eget sätt att kommunicera. Överlag eftersträvas en kritisk förståelse av kommunikation, information och medier.

Kursen ges under första läsåret av Medieteknikutbildningen och sträcker sig över 2 studieperioder (period 2 och 3).

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier. En delexamination äger rum i december då den första delen av kursen avrapporteras genom en tentamen. I övrigt sker examinationen genom olika övnings- och inlämningsuppgifter, skrivandet av kortare uppsatser och reviewer samt genom obligatorisk närvaro på lektioner.

Inlämningsuppgifterna består av skrivuppgifter (review av artikel, uppsats) och andra korta inlämningsuppgifter. Dessa ska sammanställas i en portfolio. Övningsuppgifterna utgörs av muntliga presentationer (ofta i grupp) av artiklar.

Kursansvarig

Kursansvarig är och Leif Dahlberg, fil dr (Stockholm 1999), lektor i kommunikation vid Skolan för datavetenskap och kommunikation och programstudierektor för Civilingenjör och Lärarprogrammet (200p).

Leif Dahlberg har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Mitt tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, rum 1630. Mailadressen är dahlberg@nada.kth.se och telefonen 08-790 66 80. Postfack på Osqars Backe 2, 4 tr.


  [an error occurred while processing this directive]