KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
    arrow rigth
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1347 / Workshops

Workshops

Uppdaterad 2004-02-05

Ny workshop om Grafisk design och komposition, se nedan!

Obs! Aktuella deltagarlistor ligger numera på denna sida under varje workshop, finns ej uppsatta på plan 3. Om ni inte får svar direkt beror det på att jag väntar till jag har tillräckligt många och tar alla på en gång. Alla som är anmälda får ett OK mail från mig (Maria Normark).

Workshops äger rum vid ett tiotal tillfällen under kursen. Som student ska du välja två av dessa. Notera att antalet platser är begränsat. Vi kan tyvärr inte garantera att alla som vill kan delta. Anmälan sker till adressen marian@nada.kth.se. Glöm inte att ange vilket tillfällen du vill gå på!

Eftersom du som student skall välja två tillfällen och eftersom hela utbudet inte är klart väljer du antingen ett nu och ett annat senare när vårens lista presenteras, eller också väljer du två nu för att gardera dig. Du tar själv ansvar för att du kan optimera examinationskravet som är minst två workshops.

Aktuella listor för fördelning av platser på workshops kommer att anslås på anslagstavlan (plan 2) under vecka 5.

Vårterminen 2004

Avancerad ordbehandling i LaTeX

"Kasta din Word i papperskorgen!"

Du kanske har märkt att det kräver stor ansträngning att lära sig använda Word, men det finns enklare lösningar. Vid den här workshopen kommer vi att ta upp de aspekter som gör LaTeX överlägset de flesta visuella ordbehandlingssystem - litteraturreferenser, korsreferenser, hantering av illustrationer, portabilitet osv.

Ta med ett dokument du arbetat med, antingen i LaTeX eller något annat dokumenthanteringssystem, så ska vi gemensamt studera vad man kan göra för att få det att se bättre ut. På vägen kommer vi att beröra skillnader mellan anglosaxiska och svenska typografiska konventioner, vikten av öppen källkod och vad annat som råkar rinna oss i sinnet.

Instruktör: Kai-Mikael Jää-Aro
Datum, obs två tider:
Fred 30/1 kl 10-12 Anmälda
samt
kl 13-15 Anmälda
Lokal: D33

Introduktion till publiceringsverktyget Dreamweaver

En introduktion för dig som är nyfiken på webbpublicering. Vi använder oss av publiceringsverktyget Dreamweaver för att skapa en en enkel webbsida. Workshopen vänder sig till dig med inga eller mycket lite kunskaper och webbpublicering.

Instruktör: Richard Buch
Datum: Fred 6/2 10-12 i Macsalen Violett Anmälda

Film innan det blev FILM

En teknikhistorisk översikt över hur rörliga bilder blev till film. Det sägs att filmen föddes på Grand Café i Paris 1895 när bröderna Lumière visade en serie filmer med fantasieggande titlar som "Arbetarna lämnar fabriken" och "Ett tåg anländer till stationen i La Ciotat". Men redan före denna tidpunkt hade man fångat rörelsen i bildserier av hästar, fåglar och nakna (!) människor i olika positioner. Vi får stifta bekantskap med dessa pionjärer och deras fantastiska maskiner, såsom bland annat det fotograferande geväret. Vi spårar också övergången från vetenskaplig användning över dokumentärfilm till den berättande filmen. Vi tittar även lite särskilt på trickfilmens föregångare, Georges Méliès.

Instruktör: Björn Thuresson
Datum: Fred 6/2 13-15 i D 33 Anmälda

Multisensoriska dataspel

Ghost in the Cave är ett multisensoriskt datorspel där spelarna navigerar en avatar i en 3D värld via röst - och rörelsegränssnitt. Spelet är avsett för skolklasser i åldern 12 – 17 år och involverar samtliga deltagare i ett antal uppgifter. Nyckelord är samarbete, rörelse, röst/sång, och expressivitet. Huvudsyftet med Ghost är att få eleverna att samarbeta, och inspirera dem till att uttrycka sig genom röst/sång och rörelse. Workshopen är tänkt att följa en linje från idé till färdigt spel. Vad det innebär att arbeta i projekt som involverar olika discipliner, relationen gränssnitt/koncept och forskning kring känslor/expressivitet, visning av dokumenterat material, metodfrågor, evaluering m.m.

Instruktör: Marie-Louise Rinman
Datum: Fred 13/2 10-12 i D33 Anmälda

Retoriska strategier vid argumentation

Argumentationsanalys är en work-shop i kritiskt tänkande. Du lär dig strukturera upp resonemang och se vilka brister de har. Du lär dig skilja
bra argument från dåliga. Du lär dig kritisera bättre och ta till dig kritik. Dessutom blir du en smula klokare.

Instruktör: Anders Persson
Datum: Fred 13/2 13-15 i obs D31 Anmälda
samt fred 20/2 13-15 i D33 Anmälda

NY: Grafisk design och komposition

Hur skapar man en grafisk form på ett kommunikativt och relevant sätt? Hur kan man integrera form och innehåll och hur ser processen ut? Vi tittar på olika exempel och pratar om idéer, uttryck, funktion. Om det hinns med även en mycket översiktlig presentation/introduktion av typografiska regler, i syfte att de ska kunna användas (eller brytas) i ert eget skriftliga arbete. Tag med någon av de skrivuppgifter/rapporter/pm som ni gjort under kursen, (något ni framställt skriftligt).

Instruktör: Emelie Ekström
Datum Fred 20/2 kl 10-12 i D33 Anmälda

Online-dataspel

Många hundratusentals personer tillbringar varje dag flera timmar tillsammans med virtuella vänner i en fantasi-värld på nätet. Exempel på sådana spel är "Ultima Online", "Everquest", "Asheron's call", "Eve online" och "Star Wars Galaxies". Fenomenet kallas "Massively Multiplayer Online Role-Playing Games" (MMORPG) och omsätter stora pengar. Vad är dessa spel och vad är det som lockar? Kan man forska (eller skriva exjobb) om sånt och vad gör man i så fall? Välkommen på workshop om detta.

Instruktör: Daniel Pargman
Datum: 27 februari klockan 10-12 i sal D33. Anmälda
samt kl 13-15 i D33 Anmälda


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-05