KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
    arrow rigth
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1347 / Utvärdering

Fortlöpande kursutvärdering och referensgrupp

Kommunikation är ett stort kunskaps-, forsknings- och tillämpningsområde som är stadd i snabb teknologisk, teoretisk och social förändring. I en introduktionskurs av detta slag hinner givetvis endast en bråkdel av alla de möjliga intressanta infallsvinklarna att behandlas.

Kursen 2D1347 har gått igenom åtskilliga förändringar sedan dess inception 1995. Dess utformning under läsåret 2000-01 var helt ny i relation till tidigare kursomgångar. I förändringsarbetet har vi dragit nytta av en del av de kritiska och konstruktiva synpunkter som tidigare studenter bidragit med. Det är därför viktigt att denna kurs även fortsättningsvis utvärderas ordentligt, något som kan ske både fortlöpande under kursens gång och efter kursens slut i kursutvärderingen. Synpunkter på kursens uppläggning, innehåll, pedagogik, genomförande samt förslag till förändringar ska i första hand meddelas till kursansvarig.

Vi vill gärna fortsätta detta förändringsarbete genom att -- såsom gjordes föregående läsår -- bilda en referensgrupp bestående av både äldre och nyare studenter samt lärare som kan stå för en fortlöpande utvärdering och förslag till utveckling. Intresserade studenter inbjuds att medverka i dessa möten som äger rum under trevliga former under kursens gång. Anmäl din närvaro till kursansvarig (vi måste nämligen beställa lämplig mängd förfriskningar).

Datum för möten med referensgruppen är följande:

Onsdagen den 19 november kl 15.30

Onsdagen den 10 december kl 15.30

Vi träffas i rum 1625 på plan 6 i hus E.

Här kan du läsa utvärderingen av kursen som gavs 2002-03. Och som .pdf.


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp, Nada, KTH <forstorp@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-10-29