KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
    arrow rigth
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1347 / Uppgifter

Kortare skrivuppgifter och muntliga presentationer

Dessa två kortare skrivuppgifter skriver du utanför lektionstid och lämnar in på papper till din lärare och till din smågrupp. Uppgifterna ska skrivas enskilt. Varje uppgift distribueras vid lektionstillfället och gås sedan igenom vid följande lektionstillfälle, först i kamratgranskningsgruppen och sedan i den större gruppen.

Argumentation:

Sammanfattning av en artikel

Den artikel som du presenterar i din smågrupp skall även sammanfattas enskilt och skriftligt. Detta skall göras så att en den skulle kunna platsa i en teknisk/datalogisk tidskrift, t ex på "I korthet"-sidorna (eller motsvarande). Lagom omfång: 1 A4-sida. Syftet är att en relativt intresserad läsare ska bli mer intresserad av källtexten (den text du sammanfattat) genom din sammanfattning. Texten ska stå på egna ben men samtidigt klart och tydligt redogöra för att det handlar om en sammanfattning av en annan artikel. Genomgång enligt schema.

Muntliga presentationer:

1. Gruppredovisning av kapitel i Adelswärds bok. Lektion 5.

2. Gruppredovisning av sammanfattning av artikel, lektion 9, 10 eller 11.

3. Presentation av din rapport i kommunikation, lektion 13, 14 och 15.

4. Opposition på kamrats rapportpresentation, lektion 13, 14 och 15.

Anvisningar för muntlig presentation av rapporten

Presentationen ska vara 5 minuter. Om du avser att t ex ha frågestund på slutet ska denna hinnas med inom den utsatta tiden. Du ska använda antingen overhead eller tavlan som hjälpmedel. Presentationen ska ha en intressant och engagerande inledning. Presentationen ska ha en avslutning som rundar av på ett bra sätt.

I kamratkritikernas bedömning ska följande tas upp (utöver allmänna omdömen):

Presenterar talaren rapporten på ett rättvisande sätt? (Hela rapporten behöver inte presenteras, men det ska klart och tydligt motiveras hur innehållet är utvalt och upplagt.)

Inledningen: är den engagerande och intressant?

Fungerar avslutningen som en bra avslutning?

Används hjälpmedlen på ett bra sätt?

Kamratkritikerna har också som uppgift att ta tid på presentationen och meddela när 4 minuter har gått.


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp, Nada, KTH <forstorp@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-10-14