Nada

4K1521 Kommunikation och information


Allmän kursbeskrivning


I denna kurs introduceras och problematiseras de centrala företeelser och begrepp som associeras med kommunikation, information, representation och medier. I kursen strävas att förmedla en vid syn på kommunikation både som produkt och som kulturella praktiker och processer. Syftet med kursen är att förklara vad detta vida synsätt innebär och vad det har för fördelar och begränsningar i relation till andra synsätt.

Kursen strävar att gå utöver den vardagliga, intuitiva och taget för givna förståelsen av kommunikation i dess olika uttrycksformer. Överlag uppmuntras ett kritiskt förhållningssätt i relation till kommunikationsprocesser som vi på olika sätt tar del av i våra vardagsliv och som vi arbetar med i det moderna samhället.

Kursen har en teoretisk och praktisk inriktning vilket betyder att viss kunskap om metoder att analysera kommunikations- och mediehändelser kommer att introduceras, liksom presentationen av verktyg som kan användas för att kritiskt granska kommunikationsflöden i vår samtid.

Kursen är en del av kompetensinriktningen Publiceringsteknik.
 

Kurs-PM

Kurs-PM finns att hämta. Tiderna stämmer men litteraturen kommer att ändras.

Länkar

se även en del länkar på min hemsida.
 

Aktuellt om kursen
 

Föreläsningar

(fortlöpande (och i mån av tid) länkas dessa rubriker till Word-dokument med OH-bilder)
 

Utvärdering för kursen
 


Kursledare är Per-Anders Forstorp, fil dr i kommunikation (Linköping 1992), lektor i kommunikation vid Nada (från 1999).

Jag har mottagning tisdagar och torsdagar efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Mitt tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3 (högst upp i KTHs huvudbyggnad, intill KTHs logo), sjätte våningen, rum 1630. Mailadressen är forstorp@nada.kth.se och telefonen 08 790 66 80 (röstbrevlåda finns).

På Nada ansvarar jag även för kurserna 2D1347 (Kommunikation för D), 2D1348 (Kommunikation och information för Medieteknik), en kurs som liknar 4K1521 och som ges för AFM-studenter, samt en doktorandkurs vid HMI-forskarskolan som heter ”Kommunikation och kunskapsprocesser i professionella kontexter”.
 
 


^ Upp till 4K1521^ Upp till Nadas kurser^ Upp till Nada


http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1347/indexMEP

Per-Anders Forstorp <forstorp@nada.kth.se> 16 december 00