KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

    arrow rigth
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1347 / Nyheter

Nyheter

Uppdaterad 2004-02-20


Tryck här för att göra kursenkäten:


Den 3/3 2004 kan ni hämta ut era rapporter på studentexpeditionen. Vi har då kommenterat era rapporter samt ev era insatser på kursen på ett försättsblad.

Kurs (start v 7) för dem som tycker det är obehagligt att tala inför andra, mer info här.

Ny workshop! Grafisk design och komposition. Deltagarlistorna till workshops ligger numera på workshopssidan under respektive workshop i stället för uppsatta på plan 3. Har du ännu inte anmält dig, maila: marian@nada.kth.se

Vårens schema är inlagt.

Höstens alla lektioner är nu avslutade. Per-Anders Forstorp kommer att arbeta i USA under våren, Arild Jägerskogh kommer att undervisa i grupp 2 och 5. I och med detta kommer också Maria Normark att ta över rollen som kursledare.

Glöm inte närvarokravet på minst 80% och att aktivt deltagande på lektionerna kan påverka ditt betyg i positiv riktning!

Instruktioner inför vårterminen:

Inlämning av PM skall ske till lärare på mail eller i postfack senast den 15 januari. Vad ett PM skall innefatta framgår av den sida som handlar om rapporterna.

Artiklar för sammanfattning kommer att finnas disponibla från och med nästa vecka på Nadas studentexpedition. Varje klass är indelad i mindre grupper med ca 5 studenter i varje (sk. basgrupper eller smågrupper, 1-6 i vissa fall, 1-5 i andra fall). Alla studenter som tillhör basgrupp 1 tar en artikel i högen som är märkt med siffran 1, osv. Om du är osäker på vilken grupp du tillhör kan du kontakta din lärare. I samband med utlämningen av artiklar kommer det också att finnas listor över gruppindelningen åtminstone från grupperna 2 och 5.

 • Lektion 9 (Vad är en text?)

  Grupp 1: Ong, Walter J. (1982) 'Writing restructures consciousness', i Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London: Routledge
  Grupp 2
  : Fish, Stanley (1980) 'Is There a Text in This Class', i Is There a Text in This Class. The Authority of Interpretive Communities. Cambridge, MA: Harvard University Press

 • Lektion 10 (Vetenskapligt skrivande och tekniska rapporter)

  Grupp 3: Gross, Alan G. (1990) 'Style in Biological Prose' och 'The Arrangement of the Scientific Paper', i The Rhetoric of Science. Cambridge MA: Harvard University Press
  Grupp 4: Stroud, Ronald S. (1989) 'The Art of Writing in Ancient Greece', i Wayne M. Senner (ed.) The Origins of Writing. Lincoln, NE: University of Nebraska Press

 • Lektion 11 (Gemensamt skrivande)

  Grupp 5: Sharples, M et al (1986) 'Research Issues in the Study of Computer Supported Collaborative Writing', i Mike Sharples (ed.) Computer Supported Collaborative Writing. London: Springer Verlag
  Grupp 6: Beck, E.E. (1986) 'A Survey of Experiences of Collaborative Writing', i Mike Sharples (ed.) Computer Supported Collaborative Writing. London: Springer Verlag

Sammanfattningen av texterna skall göras på högst en A4-sida och skall vara klar för inlämning till lektion 7(ett ex till läraren och ett ex vardera till kompisarna i smågruppen). Sammanfattningen ska skrivas på svenska

Nu finns det en uppdaterad lista på workshops som du kan anmäla dig till! Ännu är inte listan över vårens workshops klar, men jag meddelar här så fort den är spikad.

Här kan du läsa en kort artikel som en av förra årets studenter, Erik Olsson, har skrivit och som handlar om skriva vetenskapliga uppsatser.

Hämta hem ditt kurs-PM här! Nu också med tiderna för vårens undervisning.

Översikt över vårterminen

15/1 Inlämning PM via email
Lektion 7 Inlämning av sammanfattningsuppgiften
Lektion 8 (bearbetning av sammanfattning)
Lektion 9 Presentation sammanfattning 2 grupper Inlämning av utkast
Lektion 10 Presentation av sammanfattning 2 grupper
Lektion 11 Presentation av sammanfattning 2 grupper
Lektion 12 Inlämning av rapport
Lektion 13-15 Presentation av rapport

Uppsatsen

1. PM1 med ämne
2. Utkast
3. Färdig rapport
4. Opposition på annan rapport
5. PM2

+ sammanfattning av artikel

 


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp, Nada, KTH <forstorp@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-20