KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
    arrow rigth
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1347 / Litteratur

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur

Adelswärd, Viveka (1999) Prat, skratt, skvaller och gräl och annat som vi gör när vi samtalar. Stockholm: Brombergs

Drotner, Kirsten, Klaus Bruhn Jensen, Ib Pulsen & Kim Schroder (2000) Medier och kultur. En grundbok i medieanalys och medieteori. Lund: Studentlitteratur. S. 240-254. I kompendium.

Hayes, J. R., & Flower, L. S. (1980). Identifying the organization of writing processes. In L. W. Gregg & E. R. Steinberg (Eds.), Cognitive Processes in Writing (pp. 3-30). Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum. I kompendium.

Hägg, Göran (2001) Praktisk retorik: Med klassiska och moderna exempel. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

King, Stephen (2000) On Writing. A Memoir of the Craft. London: New English Library, Hodder & Stoughton (s. 119-155) I kompendium.

Schött, Kristina, Lars Melin, Hans Strand & Bodil Moberg (1998) Studentens skrivhandbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell

 

Böckerna finns att köpa på Kontorsboden, KTHs campus.

Kompendiet kan köpas på Nadas studentexpedition.

Kursmaterial från KTHB

 

Övrigt material

Frenckner, Kerstin och Staffan Romberger Tumregler för typografisk utformning (24 s) (hos kursansvarig)

Romberger, Staffan Utformning av enkla dokument med datorstöd. (hos kursansvarig)

Artiklar för muntlig presentation och sammanfattning (hos lärare)


Referens- och bredvidläsningslitteratur (ett urval)

Aristoteles (u.å.) Retoriken

Fiske, John (1982/1991) Kommunikationsteorier. En introduktion. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Hellspong, Lennart (1992) Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur

Hemlin, Bengt (1999) Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga. Frågor och svar om hur man håller en vettig presentation. Stockholm: Espen förlag

Human-IT

Jarrick, Arne och Olle Josephson (1988) Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur

Johannesson, Kurt (1998) Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts

Kirkman, John (1993) Full marks. Advice on Punctuation for Scientific and Technical Writing. 2nd ed. Ramsbury: Ramsbury Books

Lathund för referensskrivning

Linell, Per (1982) Människans språk. Lund: Liber

Rydstedt, Rudolf (1993) Retorik. Lund: Studentlitteratur

Strömqvist, Siv (1998) Uppsatshandboken. Stockholm: Hallgren & Fallgren

Svenska Akademins Ordlista (SAOL), 11:e eller 12:e upplagan. Stockholm: Esselte (1986 eller senare)

Svenska datatermgruppen

Svenska Språknämndens skrivregler. Stockholm: Almqvist & Wiksell (1986 eller senare)

Tannen, Deborah (1986) Det var inte så jag menade. Hur tal och uttryckssätt påverkar våra relationer till andra. Stockholm: Wahlström & Widstrand

TNC:s skrivregler (2001) Stockholm: Tekniska Nomenklaturcentralen

Länkar till akademiskt och tekniskt skrivande

På webben finns massor av användbara länkar och resurser för att utveckla och förbättra skrivandet. Här kan bara återges en bråkdel av de många mycket intressanta möjligheterna. Utvecklingen av skrivande och skrivstöd på nätet har givetvis nått längst i USA och här finns en ny marknad som öppnar sig även på andra håll.

Svenska universitet

Akademiskt skrivcentrum, Stockholms Universitet

Kort om att skriva och presentera rapporter, IT-universitetet, Kista

Akademiskt skrivande och skrivstöd, Åbo Akademi

Textverkstaden, Växjö Universitet

Svenska Handelshögskolan, Helsingfors

Språkbanken, Göteborgs Universitet

Skrivarstugan, Mälardalens högskola

Andra universitet

A Guide for Writing Research Papers Based on Modern Language Association
(MLA) Documentation, Capital Community College, Conn.

Förmedlingscentrum, Köpenhamns Universitet


Advice on research and writing, Carnegie Mellon University

Princeton Writing Program

Columbia University Writing Division

Texas Tech University Writing Center

Center for Interdisciplinary Studies of Writing, University of Minnesota at Minneapolis

The Nuts and Bolts of College Writing

Duke University Center for Teaching, Learning and Writing

Writing with Gender Free Language

Claremont Graduate University Writing Center

Purdue University Online Writing Lab

Writing and Thinking, Bard College


Kreativt skrivande

University of Notre Dame Creative Writing Programme

Stanford Creative Writing Programme

Florida State University Inside Creative Writing

Konsulter för skrivande av tekniska texter och resuméer

Webbpennan - om skrivande och webbkommunikation

Top Ten Technical Resume Writing Tips

Accent Resumé Writing

eResumé Writing

Paradigm Online Writing Assistant

Writing Argumentative Essays

Your Guide to Resumé Writing

11 Rules of Writing

Top Secrets Resume.com

The Business Writing Center

The Writing Center Inc.


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp, Nada, KTH <forstorp@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-10-14