LaTeX-mall för kommunikationsrapporter

Instruktioner för hur filerna används finns som kommentarer i filerna.

Makefile - Används för att enkelt bygga pdf-filer
kommfram.sty - Formatmall för framsidan
mall.tex - LaTeX-mall för rapporten
mall.pdf - Exempel på hur resultatet ser ut

Ola Westin, 2002