Våga Tala, en kurs i yttrande träning

 

Bakgrund
Talängslan hindrar i dag många människor från att göra sig själva
rättvisa vid muntligt framträdande inför andra.
En grov uppskattning är att cirka 10-20% av alla studenter oavsett
bakgrund tycker att detta är så pass svårt att man kanske väljer bort

utbildning eller arbete som innehåller dessa moment.

Detta att kunna tala inför grupp, att hålla en information eller ett
föredrag har idag blivit ett krav både i utbildning och arbetsliv.
Syftet
Att förmedla kunskaper vad talängslan kan bero på, och att kursdel-
tagarna efter genomgången kurs har tränat så pass mycket att det inte
för dem känns omöjligt att genomföra en presentation.
Målgrupp
Teknologer på KTH.
Omfattning

6 kurstillfällen med planerad start vecka 7
Obligatorisk närvaro samt ett enskilt samtal före  kursen.
Tid och plats
Onsdagar  kl.16.15-18.15.
 Innehåll
Talängslan, förekomst, debut, möjliga orsaker, konsekvenser
och åtgärder
Talängslan som demokratiproblem
Arbetsformer
Föredrag, seminarier praktiska övningar med egna muntliga
framträdanden.
Antal deltagare
Ca10 ( begränsat antal )
Kursledare
Karin Henning studievägledare karinh@def.kth.se
Kursavgift

200kr självkostnadspris för material och fika med kaffe och smörgås.
OM DU ÄR INTRESSERAD TAG KONTAKT MED KARIN HENNING
SNARAST!