KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1347

2D1347 Kommunikation ht 2003

Allmän kursbeskrivning

Aktuell info

Hederskodex gällande alla Nadas kurser.

Kursens mål är att ge kunskaper och färdigheter i språklig kommunikation. Framför allt inriktar vi oss på de typer av kommunikation som är viktiga i teknologens utbildning och kommande yrkesliv, särskilt uppsatsarbete, vetenskapligt skrivande och muntlig framställning. Kursen har även ambitionen att introducera kommunikation som vetenskapsområde.

Kursen ges under första läsåret av datateknikutbildningen och sträcker sig över 2 studieperioder (period 2 och 3).

Undervisning är i form av föreläsningar, lektioner och workshops. Examination sker genom olika övnings- och inlämningsuppgifter (inklusive rapport, totalt 3 p), samt genom obligatorisk närvaro på lektioner (1 p).

Inlämningsuppgifterna består av skrivuppgifter (argumentation, sammanfattning, 2 pm, rapport); övningsuppgifterna av tre muntliga presentationer och opposition på rapportpresentation. Uppsatsskrivandet är det centrala momentet i kursen. Rapporterna bedöms med avseende på språk, innehåll och typografi.

Kursansvarig

Kursansvarig är Per-Anders Forstorp, fil dr (Linköping 1992), lektor i kommunikation vid Nada (från 1999). Jag är särskilt intresserad av följande områden: moralisk och politisk kommunikation; kommunikation och styrningsstrategier; etnometodologi och andra fenomenologiska perspektiv på kommunikation; mobil kommunikation; hemmets och vardagens fenomenologi; interprofessionell diskurs och kunskapsproduktion, etc.

Jag är tjl. VT 2004 och Maria Normark som är en av de andra lärarna på kursen kommer då att ta över mina sysslor.

Jag har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Mitt tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, rum 1630. Mailadressen är forstorp@nada.kth.se och telefonen 08 790 66 80 (röstbrevlåda finns). Postfack på Osqars Backe 2, 4 tr.

Under våren 2004, kontakta Maria Normark, marian@nada.kth.se, tel 08-790 9157


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp, Nada, KTH <forstorp@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-05