Kommunikation (2D1346),
kursöversikt 1996

Kursens mål är att ge kunskaper och färdigheter i språklig kommunikation, samt i användning av datorer för att kommunicera och utforma dokument. Framför allt fokuseras på de former av skrivande och kommunikation som är viktiga i teknologens kommande utbildning och yrkesliv.

 1. Lärare
 2. Information om kursen samt kommunikation med lärare
 3. Kurslitteratur
 4. Innehåll i kursbunten:
 5. Bredvidläsningslitteratur
 6. Examination
 7. * Övningsuppgifter
 8. * En uppsats
 9. * Laborationer i datorsal
 10. Kommunikation hösten 1996: schema
 11. Tider och lokaler
 12. Adresser till lokalerna

Lärare

Kursansvarig: Kerstin S. Eklundh (kse@nada.kth.se), tel. 790 91 03

Kursassistent: Åsa Rex (trex@nada.kth.se), tel. 790 62 81

Övriga övningslärare:
Marianne Sterner (sterner@nada.kth.se)
Eva Stilling
Kristina Schött
Rickard Domeij (domeij@nada.kth.se)

Laborationshandledare:
Kerstin Frenckner (kfrenck@nada.kth.se)
Staffan Romberger (srom@nada.kth.se)
Axel Henriksson (d95-ahe@nada.kth.se)
Ulf Berggren (ulfb@nada.kth.se)

Gästföreläsare:
Mikael Danielsson (KTHB) (md@lib.kth.se)

Information om kursen samt kommunikation med lärare

Använd gärna datorpost för att kontakta lärarna på kursen.

Allmän information om kursen, tidigare omgångar m.m. finns på kursens hemsida

Fortlöpande meddelanden ges i brevmötet nada.kurser.kommunikation.

Kurslitteratur

 1. 1. Liljestrand, B. & Arwidson, M. Skrivstrategi. Akademiförlaget, Göteborg 1993.
 2. 2. Kursbunt. Säljs vid första undervisningstillfället och därefter på NADAs expedition (pris ca 130:-).

Innehåll:

Bredvidläsningslitteratur

Examination

För att få godkänt på kursen krävs att följande moment är fullgjorda.

* Övningsuppgifter

Tre skriftliga hemuppgifter samt en övning i muntlig framställning ingår. Dessa övningar görs individuellt med genomgång vid övningstillfällena.

OBS! Det är obligatorisk närvaro vid övningstillfällena. Du kan normalt inte byta övningsgrupp under kursens gång.

De skriftliga hemuppgifterna måste ovillkorligen inlämnas till övningsläraren senast de datum som framgår av schemat.

* En uppsats

Uppsatsämnet kan väljas inom områdena kommunikation, informationsteknologins användning och teknikinformation. En lista på uppsatsämnen och idéer till läsmaterial kommer att delas ut under kursens gång. Du förväntas självständigt söka efter information på bibliotek och on-line, samt på ett korrekt sätt hänvisa till läst litteratur i uppsatsen.

Handledning, inlämning och redovisning av uppsats sker enligt särskilda anvisningar som delas ut senare.

Slutbetyget på kursen (skala 3-5) ges med utgångspunkt från resultatet på uppsatsen och övningsuppgifterna

* Laborationer i datorsal

Laboration 1 görs enskilt och lämnas in senast 4/11. Övriga laborationer redovisas för en lärare i datorsalen.

Lab1. Introduktion till MS Word på Macintosh

Lab2. Skrivplanering (idébehandling, disposition)

Lab3. Datorstödd språkgranskning

Lab4. Typografisk utformning

Lab5. Design av en webbplats.

Laborationerna handleds och redovisas vid de 6 tillfällen som anges i schemat. Dessutom kommer ett redovisningstillfälle i januari. Närmare information om tid för detta ges i brevmötet nada.kurser.kommunikation.

OBS! Vid laborationerna ska du alltid ta med det redovisningsblad som finns i kursbunten. Läraren signerar varje gång som ett bevis på att laborationen är godkänd.

___________________________________________________________________

Kommunikation hösten 1996: schema

___________________________________________________________________

Vecka 44

F1 Kursöversikt. Människans språk och kommunikation (KSE)
F2 Skrivprocessen 1 (MS)

Utdelning av hemuppgift 1 (sammanfattande text)

___________________________________________________________________

Vecka 45

F3 Datorstöd för skrivprocessen 1 (SR)
F4 Skrivprocessen 2 (MS)

Utdelning av hemuppgift 2 (instruktionstext)

Övn. 1 Diskussion om instruktionstexter

Inlämning av hemuppgift 1

Lab. 1 Introduktion till MSWord

___________________________________________________________________

Vecka 46

F5 Informationssökning (Mikael Danielsson, KTHB)
F6 Skrivprocessen 3 (MS)

Utdelning av hemuppgift 3 (argumenterande text)

Övn. 2 Genomgång av hemuppgift 1

Inlämning av hemuppgift 2

Lab. 2 Skrivplanering och disposition

___________________________________________________________________

Vecka 47

F7 Datorstöd för skrivprocessen 2 (SR)
F8 Skrivprocessen 4 (MS)

Övn. 3 Genomgång av hemuppgift 2 (instr.)

Inlämning av hemuppgift 3

Lab. 3 Datorstödd språkgranskning

___________________________________________________________________

Vecka 48

F9 Hypertext, elektronisk textpresentation (KF)
F10 Muntlig framställning (MS)

Övn. 4 Genomgång av hemuppgift 3 (arg.)

Lab. 4 Typografisk utformning

___________________________________________________________________

Vecka 49

F11 Datorstödd kommunikation (KSE)
F12 Teknikinformation (Gästföreläsare)

Övn. 5 Muntlig framställning

Lab 5 Dokumentutformning på WWW

___________________________________________________________________

Vecka 50

F13 Människa-datorinteraktion (KSE)

(OBS kl. 10–12 i sal F3)

Övn. 6 Muntlig framställning

Lab. 6 Uppsamling, redovisning

___________________________________________________________________

Tider och lokaler

Föreläsningar

F1, F3, F5, F7, F9, F11 måndag 8–10, vecka 44-49 Sal E1

F2 måndag 10–12 vecka 44 Sal M1

F4, F6, F8, F10, F12, F13 måndag 10–12, vecka 45-50 Sal F3

Övningar grupp 1-3 måndag 13–15 vecka 45-50 Sal D31-D33

grupp 4-6 onsdag 13-15 vecka 45-50 " "

Laborationer grupp 1-3 måndag 15-17 vecka 45-50 Karmosin, Magenta, Violett

grupp 4-6 onsdag 15–17 vecka 45-50 " "

Adresser till lokalerna

Sal E1: Lindstedtsvägen 3, plan 3

Sal M1: Brinellvägen 64

D31–D33 Lindstedtsvägen 5, plan 3

Sal Karmosin, Magenta och Violett: Lindstedtsvägen 3, plan 5