bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion / Restredovisning

Restredovisning

Obs! Kursens enda schemalagda restredovisningstillfälle enligt nedan har varit. Möjlighet till redovisning av laborationer som varken hunnits med under ordinarie laborationstillfällen eller i samband med detta restredovisningstillfälle är dock möjlig i samband med vanliga INDA-laborationer eller genom överenskommelse med kursledaren.

Här kan du läsa om hur du gör för att redovisa laborationer som inte hunnits med under ordinarie laborationstillfällen.

Tillvägagångssätt

Du bokar ett 10 minuter långt redovisningspass (se nedan). Precis som under redovisningarna vid de ordinarie labbtillfällena förväntar vi oss att du på avtalad tid är inloggad och ger en väl förberedd presentation av vad du gjort. Assistenten kommer därefter att kontrollera dina kunskaper med en uppgift eller några frågor.

OBS! Det är vettigt att vara väl påläst vid restredovisningen. Restredovisningarna har ett tidspressat schema och någon buffert finns ej.

Bokning av redovisningstid

Restredovisning är möjlig vid följande tillfällen:

 • 2005-10-17, klockan 13.00-15.00, sal Gul

Vi använder oss av ett bokningssystem så att ni vet exakt när ni skall redovisa. SimaManager kommer ej användas.

En förutsättning för att du skall kunna boka en redovisningstid är att du är inloggad på serverdatorn my:

dator:~>telnet my
och att du har laddat modulen resultat:
my:~>module add resultat

Du bokar din redovisningstid genom att ge kommandot bok new inda05 och svarar på frågorna som kommer upp (datum och tid). Det kan se ut så här:

my:~>bok new inda05
ett ögonblick...

BOKNING AV REDOVISNINGSTID
--------------------------
Bokningsbara datum:

  051017 (måndag v42)

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskat datum (yymmdd) >>> 051017

Bokningsbara tider (10 minuter/redovisning):

 13.00  13.10  13.20  13.30  13.40  13.50
 14.00  14.10  14.20  14.30  14.40  14.50

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskad tid (hh.mm) >>> 13.10
Din bokning är nu registrerad

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> måndagen den 17 oktober 2005 klockan 13.10 -
  13.20, sal Gul (eventuell avbokning måste
  ske senast klockan 12.00)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
my:~>

Titta på aktuell bokning

my:~>bok show inda05
sökning sker...

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> måndagen den 17 oktober 2005 klockan 13.10 -
  13.20, sal Gul (eventuell avbokning måste
  ske senast klockan 12.00)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
my:~>

Avbokning av redovisningstid

my:~>bok remove inda05
ett ögonblick...
Avbokningen verkställd
my:~>
Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2005-10-31