bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion / Kursutvärdering

Kursutvärdering

Efter att kursen är avslutad kommer enkätsvaren från kursutvärderingen att sammanställas och diskuteras tillsammans med lärarnas synpunkter i en s.k. kursanalys. Kursanalysen används för att förbättra framtida kursomgångar och kommer att finnas tillgänglig på kursens webbsida.

Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2005-09-27