2D1345 Datorintroduktion för D1, 1 poäng, period 1 05/06

Resultat av kursutvärdering


  34 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 18% (15 st) Mycket lätt.
  2. 41% (35 st) Lätt.
  3. 34% (29 st) Medel.
  4. 6% (5 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 71% (60 st) Ja.
  2. 26% (22 st) Tveksam.
  3. 2% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 12% (10 st) Ja, mycket.
  2. 47% (40 st) Ja.
  3. 28% (24 st) Neutral.
  4. 11% (9 st) Inte särskilt.
  5. 1% (1 st) Nej.


 4. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 28% (24 st) Ja, mycket.
  2. 54% (46 st) Ja.
  3. 12% (10 st) Neutral.
  4. 2% (2 st) Inte särskilt.
  5. 1% (1 st) Nej.


 5. Kursen är tänkt att kunna genomföras av studenter som helt saknar tidigare kunskaper i att använda en dator. Tycker du att dina kunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 79% (67 st) Ja.
  2. 13% (11 st) Tveksam.
  3. 7% (6 st) Nej.


 6. Laborationskursen har tagits fram från grunden för att passa på D och används i år för fjärde gången. Vad är ditt helhetsintryck av laborationslydelserna?

  1. 15% (13 st) Mycket bra.
  2. 68% (58 st) Bra.
  3. 14% (12 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåliga.


  Ev. kommentar:

  Matlab var svårt, då förklaringarna i häftet var otillräckliga
  ---
  Matlab lydelsen var dålig. Eftersom vi knappt haft någon linjär algerba alls när labben kom så vart det en onödigt svår lab när man ska lösa uppgifterna själv
  ---
  Allting man måste ha gjort för att bli godkänd på en laboration borde stå med under "Uppgift". Nu verkar det inte som om så var fallet.
  ---
  Hade ett par gånger svårt att få tillgång till dator och/eller en övningsassisten att redovisa för.
  ---
  Verkar som att varken Emacs eller LaTeX är speciellt användbara.
  ---
  Vissa uppgifter i MATLAB var lite svåra att förstå vad man skulle göra. Om man inte kan det sedan tidigare kunde man inte läsa sig till det.
  ---
  Det i början kändes mer relevant än matlab och Latex.
  ---
  Matlab och LaTeX var det jag tyckte var bäst, eftersom jag tidigare har erfarenhet av *nix dialekter och webdesign.
  ---
  Jag tyckte det var riktigt bra att man fick göra de olika labbarna, speciellt för mej som aldrig använy Unix förut.
  ---
  Jag kan tänka mig att detta är en väldigt bra kurs för de som är ovana vid att använda datorer med unix-baserade operativsystem.
  ---
  Det skulle vara bra om man fick fler dokument att läsa på.

  Fast man har ju fått använda man och google nu istället, och det är också viktigt. "Informations sökning"

  ---
  MatLab-momentets dokumentation är undermålig. För mycket tid går åt till fruktlöst testande...
  ---
  Det vore trevligt att ha kursbunten tillgänglig i digitalt format.
  ---
  lite ont om tid
  ---
  Mera schemalagd tid.
  ---
  Det var svårt att förstå av labhäftet vad det var man egentligen skulle göra, åtminstone på matlab och latexlabben.
  ---
  Det kan förbättras
  ---
  Det tog dock en del tid att göra alla uppgifter, men om man var snabb, intresserad och arbetade lite på egen hand så gick det att klara av på den tid som man fick.
  ---
  Fanns vid vissa tillfällen dåligt med datorer.


 7. Vad tyckte du om första veckans föreläsning, "Unix del 1", pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 2% (2 st) Mycket bra.
  2. 39% (33 st) Bra.
  3. 36% (31 st) Acceptabelt.
  4. 8% (7 st) Mindre bra.
  5. 5% (4 st) Dåligt.
  6. 6% (5 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Lite för lätt för lite vana unix-användare.
  ---
  Han gick igenom på tok för mycket nya termer för folk som inte hållt på med Unix/Linux förut
  ---
  Jag tycker att det är svårt att lära sig att hantera en dator utan att sitta vid den. Kom inte ihåg speciellt många kommandon och liknande när vi väl satte oss ner vid datorer.
  ---
  Lite för mycket detaljer i början.
  ---
  Kommer inte ihåg.
  ---
  Han kallade Xfree86 för X11 som är protokollet :(
  ---
  Svårt att introdcura Unix på ett förståligt sätt, men kanske fokuset borde vara mer på praktiska skillnader än teoretiska?
  ---
  Var nog väldigt svårt för folk som inte stött på *nix förut att hänga med.
  ---
  Varken bra eller dåligt
  ---
  Lite segt.
  ---
  Skulle uppskattat en utföligare förklaring av Unix-plattformens roll i datavärlden utanför skolan. Hur det ser ut idag och framöver, dvs vilken typ av arbete utförs på respektive plattform (Unix och andra) - i grova drag. En förklaring till varför KTH och universitetsvärlden har dom system/applikationer man har, -skulle inte heller sitta fel...
  ---
  Alldeles för monotont. Har man fått OH-bilderna på papper slutar man lyssna, för man behöver inte anteckna.
  ---
  Det är mycket svårt att lära sig komandon genom en föreläsning enligt mig, det är vid labbar som de fastnar på riktigt.
  ---
  Det borde ha varit klarare information om vad som skulle ske på vilka föreläsningar - de flesta har förkunskaper i olika områden som kursen täckte, för mig var det t.ex slöseri med tid att gå på Unixföreläsningarna eftersom det inte innehöll någonting nytt för mig.
  ---
  Jag vill minnas att föreläsaren snabbt gick in på hur man navigerar i Unix och vad man kan göra osv. Något som kan göra en Windows-användare förvirrad. Jag tycker att han borde ha gjort en lite mer abstrakt jämförelse av arkitekturerna i windows- och unix-miljö. Hur fungerar egentligen unix -> var kan jag i så fall hitta nått verktyg som gör det jag vill osv.
  ---
  man orkade inte lyssna på han. men ja var på alla föreläsningar ifall man skulle missat något


 8. Vad tycker du om innehållet i laboration 1 - "Unix"? (Om du har gjort den alternativa labben struntar du i den här frågan och går vidare till nästa fråga.)

  1. 15% (13 st) Mycket bra.
  2. 52% (44 st) Bra.
  3. 15% (13 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Den var bra för nybörjare som mej.
  ---
  bästa lab.
  ---
  Om jag ändå hade vetat om ".. för Linuxanvändare" innan jag gjorde den här tråkiga rackarn..


 9. Vad tycker du om innehållet i den alternativa laboration 1 - "Unix för Linuxanvändare"? (Om du har gjort den vanliga labben struntar du i den här frågan.)

  1. 4% (3 st) Mycket bra.
  2. 24% (20 st) Bra.
  3. 8% (7 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Fokusera mer på AFS kanske.
  ---
  Laborationslydelsen borde förklara mer om de olika valen vid res checkin. Om jag inte minns fel står det inget om vad ex. de olika grupperna man kan välja innebär.
  ---
  Skippade allt "dada" snack och foerklarade paa laempligt vis vad som skiljde Unix fraan Linux.
  ---
  Labben gick igenom precis det som är viktigt för att kunna jobba med systemen om man kommer från Linux! Strukturerad och bra!


 10. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 79% (67 st) Mindre än 2 tim.
  2. 12% (10 st) 2-5 tim.
  3. 4% (3 st) 5-10 tim.
  4. 2% (2 st) 10-20 tim.
  5. 1% (1 st) Mer än 20 tim.


 11. Vad tycker du om kompendiet "Lathund i Unixanvändning på Nada"?

  1. 20% (17 st) Mycket bra.
  2. 55% (47 st) Bra.
  3. 12% (10 st) Hyfsat.
  4. 2% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 9% (8 st) Har inte använt det.


  Ev. kommentarer om kompendiet och förslag till förändringar:

  En utmärkt pappersbunt. Den hjälpte ordentligt. Gärna fler kortkommandon o. dyl. Som de i slutet av pappret.
  ---
  Det var väldigt svårt att hitta nåt i den, skulle föredra ett bättre upplägg.
  ---
  För en som aldrig använt varken Unix eller Linux så var den Mycket bra
  ---
  Ett "index" över de vanligaste funktionerna plus deras mest använda veäxlar/parametrar vore nog bra för de nya till Unix.
  ---
  Den var bra
  ---
  Ganska bra kompendie men bara en väldigt liten del av det behövdes för att klara labbarna.
  ---
  Lite långt och svårt att hitta i.
  ---
  bästa kompendiet.
  ---
  Skickar en bukett rosor till den/dem som skrivit den!


 12. Vad tyckte du om andra veckans föreläsning, "Unix del 2", pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 2% (2 st) Mycket bra.
  2. 38% (32 st) Bra.
  3. 34% (29 st) Acceptabelt.
  4. 8% (7 st) Mindre bra.
  5. 4% (3 st) Dåligt.
  6. 11% (9 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Samma anledning som del 1
  ---
  Samma här, för mycket detaljer för en som inte har arbetat med unix tidigare.
  ---
  Kommer inte ihåg.
  ---
  kommer inte ihåg
  ---
  meningslöss
  ---
  Även här samma sak som vid förra föreläsningen
  ---
  man orkade inte lyssna på han. men ja var på alla föreläsningar ifall man skulle missat något


 13. Vad tycker du om innehållet i laboration 2 - "Nadas datormiljö"?

  1. 15% (13 st) Mycket bra.
  2. 62% (53 st) Bra.
  3. 16% (14 st) Hyfsat.
  4. 2% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Kanske lite seg, dock nödvändig
  ---
  Jag anser att allt man ska ha gjort för att bli godkänd på labben ska stå i "Uppgift:"-biten. I nuläget skulle man t.ex. prenumerera på en massa nyhetsgrupper, något man inte får reda på om man är bekant med hur nyhetsgrupper fungerar och bara går direkt på uppgift-biten.
  ---
  Bra introduktion av de olika delarna


 14. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2 - "Nadas datormiljö"?

  1. 74% (63 st) Mindre än 2 tim.
  2. 18% (15 st) 2-5 tim.
  3. 1% (1 st) 5-10 tim.
  4. 2% (2 st) 10-20 tim.
  5. 1% (1 st) Mer än 20 tim.


 15. Vad tyckte du om tredje veckans föreläsning, "En dators uppbyggnad", där vi visade och förklarade hur datorer ser ut inuti? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver lärarna tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 1% (1 st) Mycket bra.
  2. 21% (18 st) Bra.
  3. 24% (20 st) Acceptabelt.
  4. 12% (10 st) Mindre bra.
  5. 12% (10 st) Dåligt.
  6. 29% (25 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Mycket varierande svårighetsgrad.
  ---
  Bra för riktiga nybörjare, men föreläsaren visste inte riktigt vad det var han pratade om. Och datorn som användes var en dinosaurie i modern tid.
  ---
  Föreläsaren verkade inte ha särskilt bra förståelse för hur hårdvara fungerar tycker jag. Inget hårdvaruintresse märktes då han inte kunde urskilja vad som var vad i en moderkortsbeskrivning osv. T.ex. att han inte visste vad nForce vad för något, nForce är ett av de bästa chipsets för moderkort som finns på marknaden idag. Till och med jag vet det...
  ---
  Kunde mycket innan
  ---
  tycker man istället borde ta del för del i en dator och förklara lite tydligare vad den delen gör, hur den brukar se ut, vilka olika typer det finns.
  Inte börja tala om vilka grindar som finns(AND,OR osv) som föreläsaren gjorde

  ---
  Bra föreläsning men jag borde nog inte deltagit då jag redan kunde det som sas.
  ---
  Gicks igenom på en allt för basic nivå, troligtvis även för de som aldrig sett en datorn inuti.
  ---
  Låg nivå
  ---
  Ganska ointressant, för kort tid för att gå på djupet.
  ---
  Var för luftigt genomförd och början var aldelles för komplicerad och irrelevant (logiska kretsar). Borde ha fokuserat mer på hur sakerna inuti datorn fungerar med varadra praktiskt på användernivå.
  ---
  Det man gick igenom om AND, NOT, OR grindar osv blev en repetition för dom som redan kan det och dom som inte kunde det innan fattade ingenting ändå. Annars hyffsad för nybörjare
  ---
  Om jag inte hade läst kurserna persondatorer och digitalteknik så skulle jag inte ha förstått något.
  ---
  Bra förklaring, men jag kunde allt det där sen tidigare.
  ---
  Var vissligen där, men läste tidnigen, kunde allt.
  ---
  Det är en bra föreläsning, men den riktar sig till de som ej har erfarenhet av detta sedan tidigare. Har man det redan känns den lite onödig. Bortsett från det är det en bra föreläsning.
  ---
  gick efter 5 min då jag insåg vad det handlade om...
  ---
  Den var verkligen basic
  ---
  Lite dåligt förklarat, för mycket bilder, det hade varit bättre om han plockade i en dator framme vid katedern samtidigt.
  ---
  meningslöss.värsta föreläsning
  ---
  Bra för de som inte har den minsta koll på hur en dator är byggd. Annars var den överflödig.
  ---
  Väldigt lätt, kunde redan det mesta.
  ---
  Kunde i princip allt innan.
  ---
  Vissa delar var bra, andra mindre bra. Ska man börja från grunden ska man hålla sig på en basic nivå och gå upp därifrån, jag tyckte föreläsaren hoppade i svårighetsgrad...
  ---
  man orkade inte lyssna på han. men ja var på alla föreläsningar ifall man skulle missat något


 16. Vad tycker du om innehållet i laboration 3 - "World Wide Web - gör din egen hemsida"?

  1. 7% (6 st) Mycket bra.
  2. 29% (25 st) Bra.
  3. 46% (39 st) Hyfsat.
  4. 15% (13 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Seg, sjukt seg. Visar inte vilka kunskaper man har fått. Om man kan göra en hemsida även efter labben.
  ---
  Väldigt basic
  ---
  Då jag inte tog del av annat än examinationskraven känns det som om jag inte kan kommentera innehållet så mycket.
  ---
  Ganska ointressant.
  ---
  Jag kunde redan allt som gicks igenom, så jag läste det inte direkt noggrant.
  ---
  Att göra egna hemsidor känns inte lika intressant och aktuellt längre. Egna hemsidor var mer ett fenomen i mitten av 90-talet.
  ---
  Alldeles FÖR grundläggande lab. Grundsidan är för simpel.
  ---
  Det var bra, för jag har aldrig gjort en egen hemsida förut.
  ---
  En mer explicit uppgift vore bra. Det är lite halvsvårt att gissa vad handledarna förväntar sig att se (en tyckte att det var för lite innehåll, en annan var väldigt nöjd med i princip samma sida).

  Tidsåtgången är svår att uppskatta. Jag har gjort grunden för många år sedan.

  ---
  I och med mallen kan jag inte påstå att man lärde sig speciellt mycket.
  ---
  mycket roligt
  ---
  Den var inte så vidare utmanande eller intressant tycker jag, dock roligt att lära sig att man har ett utrymme för att lägga upp sina sidor om man så vill.
  ---
  Jag ser inte anledningen till labben i Intro kursen
  ---
  helt onödig


 17. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3 - "World Wide Web - gör din egen hemsida"?

  1. 80% (68 st) Mindre än 2 tim.
  2. 13% (11 st) 2-5 tim.
  3. 1% (1 st) 5-10 tim.
  4. 2% (2 st) 10-20 tim.
  5. 2% (2 st) Mer än 20 tim.


 18. Vad tyckte du om fjärde veckans föreläsning, "Matlab", pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 8% (7 st) Mycket bra.
  2. 39% (33 st) Bra.
  3. 24% (20 st) Acceptabelt.
  4. 12% (10 st) Mindre bra.
  5. 4% (3 st) Dåligt.
  6. 12% (10 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Intressant program.
  ---
  ja ja bra bra
  ---
  Förkunskaper i linjär algebra är ju en förutsättning för att man ska förstå nånting vöerhuvudtaget
  ---
  återigen svårt att hänga med utan en dator, annars bra.
  ---
  Segt, Gick inte igenom annat än knappt det som stod i häftet... Det var tyvärr mycket gissa även efter föreläsningen...
  ---
  Det var en bra föreläsning men det är många som aldrig hållt på med matriser tidigare och många labbar skulle man använda matriser, o gångra ihop dom osv, det gör att vissa saker va lite svårare att göra, man hade kunnat göra enklare matlabuppgifter för meningen med dessa är väl ändå att man ska förstå principen?
  ---
  Jag tycker hon kunde ha förklarat de olika sakerna lite bättre. Sen tycker jag att de färutsatte att vi skulle kunna mer inom linjär algebra än vad vi gjorde när de talade om matriser och sånt.
  ---
  För ytligt och för djuplodande samtidigt. Både föreläsningen och materialet lider av det tyvärr mkt vanligta "allt på en gång"-syndromet. Något som ofta blir resultatet när mkt vana användare tvingas förklara komplexa sammanhang och system för totala noviser på ultrakort tid...
  - MatLab "kan" vara ett kraftfullt verktyg, Men dess ålderdomliga gränssnitt kräver en betyligt bättre användarhandledning...

  ---
  för svårt å komplicerat..!
  ---
  En väldigt bra föreläsning
  ---
  helt okej, vi en annan föreläsare


 19. Vad tycker du om innehållet i laboration 4 - "Matlab"?

  1. 15% (13 st) Mycket bra.
  2. 52% (44 st) Bra.
  3. 16% (14 st) Hyfsat.
  4. 12% (10 st) Mindre bra.
  5. 4% (3 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Mycket svårare än de tidigare labbarna. Man var tvungen att använda mycket mer tid åt denna labb än de tidigare.
  ---
  Nu känns det som om jag skulla kunna använda Matlab till nåt vettigt, så labben gjorde sitt jobb.
  ---
  svårt att veta vad man skulle göra ibland.
  ---
  det var för svårt med otillräcklig info
  ---
  för svårt
  ---
  Svåraste labben
  ---
  Förkunskaper i linjär algebra är ju en förutsättning för att man ska förstå nånting vöerhuvudtaget
  ---
  Ganska svårt utan att kunna något sen tidigare.
  ---
  Knöligt, konstiga föklaringar
  ---
  Anknytning uppgifter -> förkunskap fanns inte. Vore antagligen bättre att göra matlab del av numeriska metoder kursen eller liknande då vi har den relevanta kunskapen samt behovet av matlab. Det blev en känsla av att man inte visste vad man gjorde varför.
  ---
  För svåra uppgifter, kunde gjort dom enklare för det är väl principen som e den viktiga, alltså vad man kan använda matlab till och har man aldrig hållt på med matriser tidigare förstår man ändå inte vad matlab kan göra med dom.
  ---
  Jag tycker det saknades några instruktioner för hur man skulle göra vissa av delar av laborationerna, t.ex. hur man skulle kunna sätta in text-strängar etc. Då fick jag fråga kompisar om hjälp.
  ---
  Jag är allergisk mot Matlab.
  ---
  Blev tvungen att kolla upp olika funktioner som man kunde använda i matlab som ej beskrevs i häftet.
  ---
  Laborationsdelen med Matlab var svår. Det känndes som om det var förutsatt att man förstod en hel del innan man satte sig ner och försökte. Jag hade gärna sett att man fått en djupare genomgång av några exempeluppgifter innan man satte sig ned framför datorn själv. Vad som också var lite synd var att alla föreläsningar inträffade då jag redan börjat på laborationen och på så sätt hade man slitit med att komma på det själv istället för att få det introducerat på ett enklare sätt.
  ---
  ett minimalt uns av PEDAGOGIK skulle göra underverk... :-)
  ---
  Det var lite förvirrande att räkna på matriser innan man fått begräppet förklarat... (uppg 6)
  ---
  Det var ganska svårt att komma på vad man skulle göra i uppgift fyra. Det vore kanske bättre om det stod mer utförligt vad man ska göra.
  ---
  Visste inte om reglerna foer matriser och liknande vilket gjorde det mycket svaarare.
  ---
  Inte alls så vidare pedagogiskt utformat när man sitter och gissar sig till och tycker "så här borde det vara". En labbass var tvungen att hänga över axeln på en kamrat i 1½ timme för att hjälpa honom igenom.
  ---
  Labbben var bra, men anvisningarna otydliga.
  ---
  Övningen 4: för svart.
  Övningen 6: ska vi använda Matlab till linjär algebra? Om svar är ja så är övningen dåligt. Om svar är nej så är övningen helt meningslöss.
  Ska vi anävnda MATLAB i första året???

  ---
  Tidsödande och rätt knepig, dock började jag innan föreläsningen men hade tur att få bra hjälp av labbass.
  ---
  Lärorikt, gav mkt!


 20. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 4 - "Matlab"?

  1. 15% (13 st) Mindre än 2 tim.
  2. 68% (58 st) 2-5 tim.
  3. 9% (8 st) 5-10 tim.
  4. 2% (2 st) 10-20 tim.
  5. 4% (3 st) Mer än 20 tim.


 21. Vad tycker du om kompendiet "Användarhandledning för Matlab"?

  1. 11% (9 st) Mycket bra.
  2. 42% (36 st) Bra.
  3. 22% (19 st) Hyfsat.
  4. 14% (12 st) Mindre bra.
  5. 7% (6 st) Dåligt.
  6. 1% (1 st) Har inte använt det.


  Ev. kommentar om kompendiet:

  Jag gillar de här kompendierna... Fast de borde finnas på internet.
  ---
  Många saker som man behövde veta stod inte i häftet vilket gjorde att det kunde ta upp till 2 timmar att lösa en enda uppgift. Uppgift 4 t.ex.
  ---
  Bra, men förklarar inte allt bra
  ---
  förklarar inte alla funktioner man behöver för att lösa uppgiften i labblydelsen
  ---
  Lite rörigt
  ---
  Materialet var rent utsagt uselt. Ett flertal delmoment av uppgift 4 fanns inte i kompendiet utan man fick själv söka på internet - detta trots att det i uppgiften ser "se manualen". Uppgift 4 borde även eventuellt delas på två, och utförligare handledning läggas till.
  ---
  Saknar dokumentation om endel funktioner, hur de egentligen ska användas. Mer exempel skulle göra gott.
  ---
  Det stod det viktigaste
  ---
  Mer riktiga exempel av typen tutorial och färre listningar av alla kommandon vore bra.
  ---
  Matlab-labben var svårast av alla. Mycket av den information man behövde för att lösa labuppgifterna fanns inte/var svåra att hitta i häftet.
  ---
  För en som aldrig tidigare använt Matlab tyckte jag häftet var väldigt innehållslöst på att förklara allt man behövde veta. Istället för att kunna läsa sig till hur man skulle lösa labbarna fick man först spendera tid med att försöka gissa lösningen och sen be en dadda om hjälp för att klara uppgiften. Jag säger inte att detta var ett dåligt sätt att lära sig Matlab på, men det hade varit enklare om häftet hade kunnat berätta mer så att man hade kunnat arbeta mer självständigt.
  ---
  Mycket dåligt!
  ---
  svårt att hitta i och svårt att förstå.
  ---
  Jätte dåligt. Det hjälper inte, tvärton.


 22. Vad tyckte du om femte veckans föreläsning, "Introduktion till LaTeX", pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 5% (4 st) Mycket bra.
  2. 44% (37 st) Bra.
  3. 12% (10 st) Acceptabelt.
  4. 8% (7 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dåligt.
  6. 28% (24 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  En bra och tydlig föreläsning tycker jag. Om bara miken kunde fungera ordentligt.
  ---
  Kändes som om man inte fick någon bra förklaring till vad LaTeX är och/eller hur det är uppbyggt. Något fattades.
  ---
  Bra förklarat, men tyvärr gav det inte något nytt utöver det som stod i häftet
  ---
  När man gör stora uppgifter som den vi skulle göra blir det nästan lite mycket, samma här som med matlab att det är väl principen som är viktig, alltså att få ett grepp om vad man kan använda latex till och inte att göra ett jättestort arbete som är det viktiga med kursen.
  ---
  Han förklarade grunderna bra.
  ---
  Vi kunde laborera utan att följa den här föreläsning.
  ---
  Jag tror att jag var där men jag minns inget av den, får lite dåligt minne när jag är stressad.


 23. Vad tycker du om innehållet i laboration 5 - "LaTeX - ett typsättningssystem för teknisk text"?

  1. 14% (12 st) Mycket bra.
  2. 52% (44 st) Bra.
  3. 21% (18 st) Hyfsat.
  4. 7% (6 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Jag gillar LaTeX, men det var en ganska tradig labb. Det gick åt mycket tid för nåt som man hade kunnat lära sig betydligt snabbare om man fick mer konkreta uppgifter. Fast och andra sidan så är det väl alltid bra att få rota lite själv.
  ---
  Allt jag fick lära mig i den här kursen om LaTeX kan jag göra i Word snabbare och bättre. Kanske finns det genuina fördelar med LaTeX, men det var inget vi fick använda.
  ---
  Labben är kanske inte den roligaste och den tar lång tid att göra
  ---
  Behövdes mer info hur det gick till med fancystyle.
  ---
  beskriv gärna hur och var man får tillgång till samtliga funktioner som krävs i redovisningen.
  ---
  kunde göras mer tydligt vad man ska göra typ en punktlista på vad som ska va med..
  ---
  Kaos. Numerera alla övningar; blanda inte själv övning med kommentar
  ---
  Det där med tio avsnitt text var mest larvigt. Om tio avsnitt ska få plats på 4 sidor, med underavdelningar, får allting vara tre ord långt.
  ---
  Mycket användbart, bl.a. som anteckningsätt under föreläsningar i matematik.
  ---
  Tycker inte latex verkar användbart
  ---
  Delvis oklart om vad man skulle göra, hade varit enklare med numrerade uppgifter med steg för steg.


 24. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 5 - "LaTeX - ett typsättningssystem för teknisk text"?

  1. 20% (17 st) Mindre än 2 tim.
  2. 67% (57 st) 2-5 tim.
  3. 6% (5 st) 5-10 tim.
  4. 2% (2 st) 10-20 tim.
  5. 2% (2 st) Mer än 20 tim.


 25. Vad tycker du om det vita häftet "Introduktion till LaTeX"?

  1. 18% (15 st) Mycket bra.
  2. 54% (46 st) Bra.
  3. 20% (17 st) Hyfsat.
  4. 2% (2 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dåligt.
  6. 1% (1 st) Har inte använt det.


  Häftet skrevs i samband med första kursomgången och används förutom till datorintroduktionen även centralt av Nada. Har du några kommentarer om saker som behöver ändras eller var svåra att förstå?

  Lite luddigare än de andra två tycker jag nog.
  ---
  Lite otydlig ibland
  ---
  Nej, häftet är väldigt bra skrivet.
  ---
  Det borde förtydligas att referenser till bilder och tabeller, om man gör på det sättet som beskrivs i häftet, skriver ut bildnummer och inte i vilket stycke av texten som bilden ligger.
  ---
  jag tyckte detta var det bästa häftet, det visade enkelt och bra hur man skulle skriva för att få ett visst resultat.
  ---
  Det var bra och tydligt, den roligaste labben.
  ---
  En väldigt bra grund.
  ---
  Jag tycker den var utförlig
  ---
  Nej
  ---
  Eftersom tiden i kurs-upplägget för det två senare momenten (Matlab, Latex) är allt för kort skulle en detaljerad anvisning av hur man kopplar upp sig med xwindows stöd hemifrån underlätta...
  ---
  MATLAB häftet måste förbättras!!! Svårt att förstår, saknas exempel, osv
  ---
  lite väl tunt häfte bara
  ---
  Skulle vilja ha en (bättre) förteckning/lathund över dom viktigaste komandona i LaTeX.


 26. Vad tycker du om kurshemsidan?

  1. 60% (51 st) Bra och uppdaterad.
  2. 24% (20 st) Sisådär.
  3. 0% (0 st) Kass.
  4. 14% (12 st) Har inte använt den.


  Ev. kommentar om kurshemsidan:

  Har inte besökt den massor direkt... men när jag kollat har det varit bra
  ---
  Jag tycker dom kunde ha valt en snyggare design. Tycker den ser tråkig ut, fast den verkar vara ständigt uppdaterad.
  ---
  Ser lite tråkig ut.
  ---
  Bra att material kommer upp på nätet. Jag är en person som lär sig bäst av att läsa.
  ---
  Bra sida, speciellt schemat var mycket användbart.
  ---
  Materialet från föreläsningar får gärna slängas upp snabbt och snärtigt.
  ---
  Lite rörig, men så skall ju kurshemsidor vara


 27. Har du använt dig av länksamlingen med referensmaterial på kurshemsidan?

  1. 1% (1 st) Ja, mycket.
  2. 35% (30 st) Lite grann.
  3. 60% (51 st) Inte alls.


  Ev. kommentar om referensmaterialet och förslag på saker som bör läggas till eller tas bort:

  Hade helt missat den delen, tydligare information om att den fanns?
  ---
  Fanns det?


 28. Hur många föreläsningar har du varit på?

  1. 2% (2 st) Noll.
  2. 2% (2 st) En.
  3. 7% (6 st) Två.
  4. 9% (8 st) Tre.
  5. 34% (29 st) Fyra.
  6. 41% (35 st) Fem.


 29. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i kursmaterialet, etc.)?

  1. 5% (4 st) Ja, alltid.
  2. 13% (11 st) Ofta.
  3. 24% (20 st) Ibland.
  4. 32% (27 st) Sällan.
  5. 25% (21 st) Aldrig.


 30. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 61% (52 st) Javisst.
  2. 31% (26 st) Javars.
  3. 5% (4 st) Acceptabelt.
  4. 1% (1 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  I den mån det behövdes.
  ---
  Fråga 28: Jag vet inte hur många föreläsningar vi har haft, men har varit på alla.
  ---
  som sagt, ibland är det många som redovisar samtidigt så det blev lite dåligt med tid för redovisning.
  ---
  Bortsett från att det är väldigt stor variation mellan redovisning och redovisning (olika noga osv) så är det bara plus.
  ---
  Handledarna är vänliga och hjälpsamma, men inte alltid så kunniga. Troligen eftersom man hugger tag i fel personer, som egentligen inte har hand om en viss labb.
  ---
  Mycket trevliga handledare.
  ---
  Handledarna har varit väldigt bra på att förklara och hjälpa till vid eventuella problem.
  ---
  Vänliga är de. Hjälp har jag inte behövt. ;)
  ---
  Jag har hittills inte hamnat i en situation där jag skulle behöva hjälp. Jag kan det här nog bättre än de flesta assar.
  ---
  Dom gör ett bra jobb tycker jag.
  ---
  Daddorna var hälpsamma och trevliga och de kunde sin sak. Inga långa väntetider för att få redovisa eller få hjälp heller.
  ---
  fina svarsalternativ...
  ---
  alltid!
  ---
  ibland lite för få, när alla vill ha hjälp sammtidigt.
  ---
  De flesta var underbära, roliga och mycket pedagogiska. De gjorde ett bra arbet
  ---
  De gör så gott de kan :)


 31. Hur mycket tid har du totalt lagt ner på datorintroduktionen?

  1. 47% (40 st) Mindre än 15 timmar.
  2. 41% (35 st) 15-30 timmar.
  3. 7% (6 st) 30-45 timmar.
  4. 0% (0 st) 45-60 timmar.
  5. 1% (1 st) 60-75 timmar.
  6. 0% (0 st) Mer än 75 timmar.


 32. Datorintroduktionen ger dig 1 högskolepoäng i kursen 2D1345, Introduktion till datalogi. Vad tycker du om det relativt det arbete du lagt ner?

  1. 75% (64 st) Lagom.
  2. 8% (7 st) Kursen motsvarar inte en hel högskolepoäng.
  3. 13% (11 st) Kursen borde ge mer än 1 poäng.


 33. Datorintroduktionen på D-linjen var tidigare lågprioriterad. Kursen har från olika håll misshandlats och fått rättfärdigad kritik därefter. Till hösten 2002 gavs nya förutsättningar för att en gång för alla råda bot på problemen. Genom att infoga en högskolepoäng datorintroduktion i INDA-kursen ställs höga krav på kursinnehåll och kursgenomförande för både Nada och den nyantagne studenten.

  Kursen som togs fram enligt de nya förutsättningarna realiserade många nya idéer, där det kanske mest framträdande är att kursen har satts ihop gemensamt av äldre studenter på D-linjen och av lärare på Nada. Studenter deltog i stor utsträckning i framtagandet av labbmaterial och de tre första veckorna anlitades labbhandledare direkt från D-sektionens mottagning som en följd av ett speciellt avtal mellan Datasektionen och Nada. Vad tycker du om att Nada samverkar med studenterna i denna omfattning? Är arrangemanget den win-win-situation som Nada och Datasektionen hävdar?

  Absolut. Det är en grymt bra fortsättning på mottagningen att umgås med äldre teknologer på det sättet.
  ---
  Enbart positivt.
  ---
  Jag tycker att det är ett bra initiativ, och högskolepoängen är en bra morot i det här fallet. Jag skulle också tro att det just är en win-win situation.
  ---
  Eftersom det är en introkurs tycker jag det låter som en bra idé. Att den ger en relativt lättuggad högskolepoäng är ju förstås en bonus.
  ---
  Ja. Bra hjälp av handledarna.
  ---
  jag tycker att det är bra och smart sätt..dom kan ibland mer än lärarna själva.
  ---
  Det fungerade bra. Ja.
  ---
  1. Bra 2. jo kanske
  ---
  Det känns väldigt bra att få hjälp av folk som själva är studenter.
  ---
  Jag tycker det känns uppenbart att ett sådant samarbete är positivt, om det är en win-win situation kan jag inte uttala mig om med säkerhet men jag tycker det borde vara det.
  ---
  Att vi hade assar som vi redan "kände" gjorde det hela enklare tror jag
  ---
  Jag tycker det var jättebra att ibörjan ha folk man kännde igen som övningsledare och speciellt att man redovisar till en student precis som en själv och inte till en lärare gör att det inte känns lika läskigt precis i början då allt är så väldigt nytt.
  ---
  Det var bra med att Datasektionen hade hand om labbarna, man lärde känna de äldre studenterna då.
  ---
  Skitbra att gamla elevers åsikter får påverka kursen. Det är ju rimligen dem som vet var kursens brister och styrkor finns.
  ---
  Ja
  ---
  Det är bra.
  ---
  Det tycker jag verkligare, bara positivt.
  ---
  Jag tycker altid att det är bra att studenterna får vara med och påverka.
  ---
  Hade gärna lärt mig mer om systemet som man använder här. Till exempel var man kan få mer information om hur man anpassar systemet, vilket jag nu inte har en aning om. Något att sätta igång en och inspirera en till att fortsätta på egen hand med att utforska.

  Hade också gärna fått lära mig mer praktiska detaljer. Konkret hur det går till om man ska göra ett grupparbete och ha en gemensam katalog (vi fick lära oss hur man satte rättigheterna, men hur kommer man åt mappen sedan t.ex.?), och om man ska skicka en fil fram och tillbaka till hemdatorn (public_html fungerade ju åt andra hållet, men en lektion i Putty/SSH hade nog varit uppskattat hos de som inte kände till det sedan tidigare).

  ---
  Det är jättebra. Samtidigt som man går igenom labbar och gör uppgifter lär man känna de äldre teknologerna och lära sig hitta m.m.
  ---
  Mycket bra arrangerat med äldre dataloger som assistenter, dels känner man dem tack vare mottagningen, men de kan också sätta sig in i vår situation då de själva gjort samma sak inte alltfär länge sedan.
  ---
  Äldre studenter vet väl hur kunskaper och färdigheter ser ut hos några år yngre studenter, och kan därför bidraga med information äldre anställda omöjligt kan hava tillgodogjort sig. Jag upplever att resultatet av samarbetet varit gott.
  ---
  Jättebra att Nada arbetar tillsammans med studenterna eftersom det trots allt är studenterna som har gått och kommer gå kursen och hur det känns.
  ---
  Jag tycker det är bra att Nada samverkar med studenterna eftersom de kan berätta vad de tycker saknas i labbmaterialen m.m.
  ---
  Jag tycker att det är bra för att de äldre studenterna vet mer om vad de yngre behöver lära sig. De är också bra handledare.
  ---
  Jag tycker att det var jättebra att det var studenter men. Då får man en annan approach än vad man kanske hade fått av en vanlig lärare. Studenterna vet vad de nya eleverna går igenom och kan då lägga sin hjälp på rätt nivå.
  Jag tycker också att det är bra att elever får vara med poch påverka studierna.

  ---
  Verkar bra.
  ---
  Ja
  ---
  Absolut, det finns ingen lärare som inte lär sig samtidigt som han/hon lär ut.
  ---
  Det verkar fungera. Givetvis är det enorma skillnader på förkunskaper, men i en sån kurs kan man inte komma undan det.
  ---
  Ja, det är alltid kul att vara en försökskanin
  ---
  Ja, det är mycket bra.
  ---
  ja
  ---
  De som borde veta vilken datorkunskap som underlättar studierna på D är de de äldre teknologerna. Att de också varit bra labbhandledare är också ett stort plus. Jag kan inte se något negativt i det hela.
  ---
  Det är bra ide
  ---
  En bra idé, som behöver lite putsning.
  ---
  ja
  ---
  Jag tycker att det är bra eftersom de äldre studenterna också har upplevt samma sak när de började, därför har de kanske en färskare syn på vad som är viktigt och vad som kan vara svårt för en person som t.ex aldrig tidigare använt unix.
  ---
  Jag tycker om att elever får inflytande över sina studier och kan påverka skolan och kursernas innehåll. Detta under förutsättningen att disciplinen fortf. hålls på en hyfsad nivå och att målen med kursen är tydliga.
  ---
  bra
  ---
  Låter väl bra.
  ---
  ja.
  ---
  Ja det tycker jag. I och med att man fick en poäng så kändes kursen motiverad att genomföra!
  ---
  Jag tycker så att vi kan ta borta föreläsningar. Vi kunde få två gamla studenter som undervisar och laborerar tillsammans med oss i små grupper e datasalar samma dag. De förklarar bättre och vi kan testa grejer på en gång. Låt DE formulerar lab övningar, och varför inte häftet med grejer som DE, med deras erfaheter, tycker att det är vikigt för oss att lära.
  ---
  Jag ser inget fel i systemet...
  ---
  Det är bra!
  ---
  Ja, man märker att det är ett nära samarbete mellan d och nada.
  ---
  Det är absolut en "win" för oss då vi lär oss snabt det vi behöver kunna för att arbeta med datorerna.
  ---
  Har inte så mycket att gämföra med men jag tycker det var bra.
  ---
  Verkar lämpligt då studenter ofta vet vad studenter vill ha.
  ---
  Att assistenterna återigenkänns från mottagningen underlättar.
  ---
  Jag tycker att det har fungerat väldigt väl! Vi känner handledarna vilket gör att man vågar fråga, ställa dumma frågor, få hjälp på ett helt annat sätt än om en "okänd" person kommer in i rummet. Framför allt gäller detta första månaden då inte alla hade hittat sin trygghet.
  ---
  Det känns rätt bra, tycker att det iaf märks lite grann att det även står äldre elever bakom kursen.


 34. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Nu är jag inte rädd för Unix längre, så jag är nöjd. Tummen upp.
  ---
  Jag kunde ganska mycket av detta innan, så jag har inte deltagit så mycket. Men det jag sett av utlärningsinsatser har varit bra.
  ---
  Bra.
  ---
  Fin dataintroduktion
  ---
  Nej
  ---
  Faktiskt en ganska bra "startkurs" för att både fatta hur det fungerar och att samtidigt "komma in i arbetssättet"...
  ---
  Lagom intro till folk som inte hållt på med något av ämnena förut...
  ---
  På det hela en godkänd kurs, men matlab delen behöver omstruktering.
  ---
  Lärorikt för alla kunskapsnivåer. Bra!
  ---
  Datorerna här kör vissa program som jag har varit med och utvecklat, jag är nog inte särskilt representativ för målgruppen för kursen.
  ---
  latex-labben tar väldigt lång tid att genomföra, vilket är ganska tråkigt och segt.
  ---
  Inga.
  ---
  Jag är possitivt till kursen, men jag anser att speciellt Matlab-labben var svår att förstå till en början och krävde mest tid av alla labbar. Jag hade gärna fått mera info om det samt att häftet innehållit mer hjälp. Annars en väldigt bra kurs!
  ---
  Vore bra om de svårare labbarna kunde riktades in mer på det aktuella ämnet och ta hänsyn till att målgruppen är noviser (gäller i första hand MatLab). Introkursen i sin helhet kantrar i nuläget lite väl mkt över åt en generell träning i hur informationssökning går till på KTH, vilket iofs är nyttigt och bra men det tar för mkt tid. Man får pga tidsbrist en för klen insikt i hur de mer komplexa verktygen fungerar.
  ---
  föreläsningarna har i regel varit ganska ointresanta och i många fall onödiga. Jag skulle hällre haft mer labbtid.
  ---
  Anser att matlab uppgifterna var onödigt svåra, och jag skulle villja ha mer genom av programmet.
  ---
  Varför flyttar inte den här kurs till förta två mottagningsveckor? Så 1 poäng till mateintro och 1 poäng till dataintro. Det är för mycket föreläsningar laborationer alla de andra fyra kurser från period 1.
  Ta bort lite skoj från gamla studenter och då ska finnas tid, plats och resus för att köra kursen på mottaningsvekca.

  ---
  Skulle villja ha haft mer info om LaTeX och kortart/mindre uppgifter med det.
  ---
  Vissa föreläsningar går att diskutera om dom skall vara kvar i kursen. Visseligen är min åsikt väldigt vinklad eftersom jag jobbat 4 år som datatekniker och programmerare. Labben WWW tycker jag heller inte gav något, byt ut den mot MatLab II kanske?
  ---
  En bra start för dom som inte har alltför mkt datorkunskap. Fortsätt med den, helt enkelt =)


joel@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.