bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion / Assistentinformation

Assistentinformation

På denna sida finns kompletterande assistentinformation gällande resultatrapportering, utskrift av redovisningslistor och assistentschema. Observera att du som assistent även förväntas ha läst igenom laborationer och utdelade assistentinstruktioner!

Assistentutvärdering

Registrering av resultat

För att registrera godkända laborationer använder vi Nadas resultatrapporteringssystem res:

res report inda05

Tänk på att det kan vara många som vill åt res-filen. Lås den inte i onödan!

Då du loggat in i res får du i tur och ordning ange rapporteringsdatum, typ av resultat, grupp och kolumn.

Rapporteringsdatumet är det datum då laborationen faktiskt godkändes. Bland de tillgängliga typerna av moment skall du välja momentet "intro". Om du vet vilken grupp studenten tillhör kan du välja den så slipper du leta igenom hela årskursen. Kolumn svarar mot den laboration som du skall rapportera. Om du vet att du bara skall rapportera in laboration 2 förenklar du ditt arbete genom att ange kolumn 2.

Möjligheten att registrera resultat på laborationer i datorintroduktionen i res bygger på att din Unix-användare har getts rättigheter att registrera resultat av typen "intro" i kursen "inda05". Kontakta Joel om du stöter på problem med dina rättigheter.

Utskrift av redovisningslistor

Via resultatrapporteringssystemet res kan du få fram listor över studenterna som är lämpliga att notera godkända laborationer på. Så här får du fram en lämplig ifyllningslista för datorintroduktionen:

res -4 -P<skrivare> print inda05 empty Datorintroduktion~`date '+%Y-%m-%d'` 1 2 3 4 5

Eftersom det ingår i laboration ett att registrera sig på kursen kan du inte räkna med att få ut fullständiga ifyllningslistor förrän under kursens andra vecka. Då skall vi å andra sidan kunna kräva att studenterna finns med i res (för annars borde de ju inte godkänts på laboration ett). Godkänn aldrig en laboration om studenten inte finns med i res!

Assistentschema

I år samordnas handledningen för D och F ytterligare ett steg gentemot tidigare år:
  1. Under datorintroduktionens tre första veckor handleder mottagningen för både D och F. Schemaläggning har gjorts av mottagningens Mikael Granholm enligt nedan.
  2. Till de två avslutande veckorna (Matlab och LaTeX) anställer Ann Bengtson (kursledare för Teknisk Fysik) och Joel Brynielsson (kursledare för Datateknik) som vanligt handledare. Förtur ges till personer som för mottagningens räkning varit med och jobbat med de inledande labbarna och som hör av sig senast 31 augusti. Schema för D enligt nedan.

Vecka 35-37 -- Datateknik

Handledning för Datateknik ges genom att daddorna handleder sina respektive n0llegrupper då de är schemalagda enligt ordinarie schema, d.v.s. enligt följande:
ArialEskil Andréen, Jakob Bergendahl
BaskervilleCaroline Bild, Magnus Månsson
Comic SansAnnika Jansson, Johan Strömhielm
DiskusPatrik Säwenmyr, Pehr Söderman
ElectraErika Ekeberg, Erik Johansson
Franklin GothicMattias Johansson, Oskar Sundbom
GaramondSimon Habtemikael, Mikael Auno
HelveticaAdam Kull, Per-Anders Legeryd
ImpactPatrik Stenmark, Shywang Ong
JiffyPelle Nyrén, Anders Johansson
KinoJohan Björk, Jesper Särnesjö
Lucida ConsoleErik Olsson, Marcus Bergman

Vecka 35-37 -- Teknisk Fysik

Assistenter för F1 (n0llegruppsnamnen representerar de två ansvariga daddorna):

[050902]
08:00-10:00 | Arial, Baskerville, Comic Sans (6 daddor)
15:00-17:00 | Franklin Gothic, Helvetica (4 daddor)

[050907]
08:00-10:00 | Diskus, Electra, Garamond (6 daddor)

[050908]
08:00-10:00 | Impact, Jiffy, Kino (6 daddor)

[050914]
08:00-10:00 | Lucida Console, Arial, Baskerville (6 daddor)

[050915]
08:00-10:00 | Comic Sans, Diskus, Electra (6 daddor)

Vecka 38 - Matlab

(Det är också möjligt att handleda för Teknisk Fysik onsdag 2005-09-21 klockan 8-10 och torsdag 2005-09-22 klockan 8-10. Kontakta Ann Bengtson om du är intresserad.)
Fredag 2005-09-23 klockan 8-10 (Datateknik)
Caroline Bild (Spel)
Pehr Söderman (Spel)
Marcus Dicander (Musik)
Max Walter (Grå)
Mikael Auno (Karmosin)
Mattias Johansson (Vit)
Erika Ekeberg (Magenta)
Fredag 2005-09-23 klockan 15-17 (Datateknik)
Caroline Bild (Röd)
Pehr Söderman (Röd)
Marcus Dicander (Orange)
Max Walter (Sport)
Mikael Auno (Sport)
Mattias Johansson (Magenta)
Erika Ekeberg (Magenta)
Joakim Eriksson (Grön)
Ann-Sofie Lindblom (Vit)

Vecka 39 - LaTeX

(Det är också möjligt att handleda för Teknisk Fysik onsdag 2005-09-28 klockan 8-10 och torsdag 2005-09-29 klockan 8-10. Kontakta Ann Bengtson om du är intresserad.)
Fredag 2005-09-30 klockan 8-10 (Datateknik)
Caroline Bild (Spel)
Pehr Söderman (Spel)
Marcus Dicander (Musik)
Max Walter (Grå)
Mikael Auno (Karmosin)
Mattias Johansson (Vit)
Erika Ekeberg (Magenta)
Fredag 2005-09-30 klockan 15-17 (Datateknik)
Caroline Bild (Röd)
Pehr Söderman (Röd)
Marcus Dicander (Orange)
Max Walter (Orange)
Mikael Auno (Grå)
Mattias Johansson (Grå)
Erika Ekeberg (Karmosin)
Joakim Eriksson (Karmosin)
Ann-Sofie Lindblom (Vit)
Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-07-18