2D1345 Datorintroduktion för D1, 1 poäng, period 1 05/06

Resultat av kursutvärdering


  14 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Hur tycker du att systemet med att Nada anställer mottagningen som handledare fungerat i stort?

  1. 69% (9 st) Mycket bra.
  2. 31% (4 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar:

  Ett otroligt bra sätt att ge n0llan en chans att lära känna vem dom kan fråga om hjälp i olika pluggrelaterade frågor.
  ---
  I vissa fall har det varit folk som inte alls varit intresserade, och därmed skött det lite slarvigt. "äh, det här är jobbigt, jag godkänner dig". I allmänhet verkar det ha fungerat riktigt bra tror jag
  ---
  Jag tror att det är bra för nollan att han/hon blir utvärderade av någon han/hon känner igen
  ---
  Det är en viktig inkomstkälla för mottagningen och den tas väldigt seriöst av sektionen. Ett mycket roligt och bra sammarbete.
  ---
  Att få hjälpa n0llan med deras första steg i datavärlden på Teknis ger lika mycket som allt annat under mottagningen! Åsså får man vara lite seriös också, det är aldrig fel.
  ---
  Väldigt bra, kan knappt bli bättre. Daddan är bland de första personerna nollan lär känna på skolan, att daddan dessutom fungerar som en brygga mellan lekarna och kurserna är helt underbart!
  ---
  Det har över lag fungerat mycket bra.
  ---
  Bra att mottagningen får pengar såklart.


 2. Vad tycker du som äldre student om labbmaterialet?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 62% (8 st) Bra.
  3. 31% (4 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar:

  Kommer faktis inte ihåg hur de var.
  ---
  Det var ju ett tag sen...

  Matlab-delen tycker jag i förra årets omgång var ganska poänglös. Jag fick inte ut något av det när jag var n0llan, använde aldrig matlab förrns man var tvungen att göra det i intro-matlab-kursen. Jag kanske kommer ihåg fel, men uppgifterna tyckte jag kändes som om man bara skrev kommandon man inte hade nån aning om vad de gjorde.

  Uppgiften där man ska göra sin webbsida hade ungefär samma problem. Man lärde sig ingenting egentligen, bara ändrade lite text

  ---
  Liiiiite mer förklaringar runt java-uppgiften, men å andra sidan är det svårt att göra utan att börja undervisa i programmering mer regelrätt...
  ---
  Ingen kommentar, jag kommer tyvärr inte ihåg detaljer om labb materialet såhär långt i efterhand, men då jag inte kommer ihåg detaljer så kan man ju anta att det iallafall inte var något extraordinärt dåligt/bra. Så, jag antar att det var "ok" labb material.
  ---
  Ojämn kvalitee, men fungerar. Tidvis är det inte helt up-to-date. Delen med matlab känns malplacerad, särskilt för elever utan programmeringsvana.
  ---
  Maple borde varit med.


 3. Vad tycker du om assistentanvisningarna?

  1. 31% (4 st) Mycket bra.
  2. 46% (6 st) Bra.
  3. 23% (3 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.


  Ev. kommentar:

  Det bästa vore om de fanns tillgängliga på webben mot inloggning, så man slapp komma ihåg häftet... eller glömma det hos en n0llan...
  ---
  De har fungerat. Skulle kunna vara lite mer utförliga vad gäller felsökning mm.
  ---
  De ger mycket utrymme till tolkning och kan leda till att vissa assar kraver mer av studenterna.
  ---
  Allt var klart och tydligt.


 4. Vad tycker du om assistentinformationen på webbsidan?

  1. 8% (1 st) Mycket bra.
  2. 38% (5 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 46% (6 st) Jag har inte tittat på den.


  Ev. kommentar:

  Vore bra om assistenthäftet fanns att tillgå på ett konto någonstans.
  Det är lite jobbigt när man glömmer häftet och måste ställa vissa frågor ur huvudet.

  ---
  Saknar själva assistentanvisningarna för uppgifterna, annars är de helt ok.
  Man kan iofs också påpeka att Putty är helkasst när man ska res-rapportera. Vi fick sitta o gå igenom hela databasen en eftermiddag då en massa poster blivit överskrivna...

  ---
  Har fungerat mycket bra.


 5. Assistenterna fick sina instruktioner på fyra sätt:
  1. Möte med Joel i Escapen.
  2. Skriftliga instruktioner (elva sidor).
  3. Via kurswebbsidan (främst schema och instruktioner för resultatrapportering).
  4. E-post.
  Vilken eller vilka av dessa informationskanaler föredrar du?

  1. 62% (8 st) Möte.
  2. 69% (9 st) Skriftliga instruktioner.
  3. 69% (9 st) Webbinformation.
  4. 54% (7 st) E-post.


  Har du någonting att tillägga gällande mängden information som distribuerades och avvägningen mellan de olika sätten att distribuera information?

  Möte/diskussion är vida bättre än "passiva" informationskällor. Man kan få snabb respons på funderingar och frågor.
  ---
  Jag deltog bara de sista labbtillfällena som assistent.


 6. När det var dags för redovisning, visste du då vad studenten skulle ha uppnått så det var lätt att avgöra om de kunde godkännas eller inte?

  1. 54% (7 st) Ja.
  2. 46% (6 st) Oftast.
  3. 0% (0 st) Nästan aldrig.


  Ev. kommentar:

  När det gäller websidan så tyckte jag det var väldigt svårt att avgöra vad som var acceptabelt
  ---
  Det fanns ju vissa grundkrav, så det var lätt för en någorlunda erfaren student att se om n0llan ifråga hade förstått uppgiften och hade löst den - eller kunde lösa den med minimal ansträngning.
  ---
  Har fanns lite utrymme for tolkning. Jag gav en del kompletteringar dar andra assar hade godkant studenten rakt av.
  ---
  När ska man vara hård? Vissa människor ville ju inte redovisa någonting
  ---
  Däremot hade vissa studenter svårt att förstå hur redovisningen skulle gå till. Till exempel att


 7. Hur tycker du att systemet med ifyllningsfrågor i början av laboration ett och två fungerade?

  1. 15% (2 st) Bra jobbat Joel, men det finns fortfarande förbättringspotential. Jag bifogar nya frågor nedan.
  2. 54% (7 st) Bra. De tjänade sitt syfte som förberedelse och examination.
  3. 31% (4 st) Jag tycker inte det skall vara några förberedelsefrågor.


  Förslag på nya frågor och ev. kommentarer:

  1) Vem hackade pinball dreams?
  ---
  Frågor som eleverna ska svara på skriftligen har en tendens att missa sin poäng. Visserligen söker elverna rätt på informationen, men i samband med att de skrivit ner svaret verkade det som de därmed bestämde sig för att inte behöva komma ihåg svaret. Jag upplevde det som att dessa frågor var de som eleverna generellt hade sämst koll på.
  ---
  Konstigt nog var det ganska många som inte förstod att dessa frågor faktiskt var något man skulle svara på.
  ---
  Enda nackdelen med de är många missar frågorna. De verkar inte förstå att de ska fylla i svaren.
  ---
  Jag kände inte att de frågorna bidrog till någon direkt förståelse för labbarna. Antingen var de "för lätta" eller för orelaterade till labbuppgifterna.
  Jag anser att de ska tas bort, eller göras närmare anknutna till huvuduppgiften i labben. (Men, såklart det var bra jobbat Joel! ;) )

  ---
  Många studenter gjorde dem inte. Skulle behövas betydligt fler frågor!


 8. Var det någonting som borde tagits upp i labbhäftet, men inte fanns med?

  Tycker det hade varit roligt om man hade haft mer "Roliga" sma unixscript som kan visa hur kraftfullt det ar for folk som inte ar helt insatta.
  ---
  Inte vad jag kan komma på.
  ---
  Kommer tyvärr inte ihåg såhär pass långt i efterhand, men då jag inte gör det så antar jag att det var "ok".
  ---
  Troligen borde det finnas ett häfte med mer ingående information om datormiljön på NADA/CSC
  ---
  Det kan vara en ide att lara ut korrekt XHTML pa en gang.
  ---
  Maple


 9. Var det någonting i labbhäftet som var överflödigt?

  jag har inte assat på Matlab-labbet men jag såg materialet där, och jag tyckte att det var mycket. de fick lära sig på två veckor vad jag har lärt mig på en heltermins kurs i mitt andra år på data.
  ---
  Det tycker jag inte
  ---
  Måhända Java o matlab, framförallt matlab ligger rätt långt fram i tiden för många nya.
  ---
  Kommer tyvärr inte ihåg såhär pass långt i efterhand, men då jag inte gör det så antar jag att det var "ok".
  ---
  Matlab känndes in direkt nödvändigt.
  ---
  Matlab - kommer ända senare... viktigare med maple tycker jag


 10. Var det någonting i labbhäftet som var oklart?

  Nej
  ---
  Kommer tyvärr inte ihåg såhär pass långt i efterhand, men då jag inte gör det så antar jag att det var "ok".
  ---
  Nej


 11. Vilken information borde nästa års assistenter få som du inte fått?

  En tydligare genomgång för hur man rapporterar in resultat. När det ska göras senast och vart man vänder sig om något går fel.
  ---
  Kommer inte på något


 12. Antalet veckor som mottagningen hjälper till är en avvägning mellan hur mycket pengar sektionen tjänar och hur mycket arbete daddorna vill lägga ned. Hur länge tycker du det är rimligt att arbeta med kursen?

  1. 0% (0 st) Vi jobbade för mycket i år.
  2. 31% (4 st) Det var lagom med tre veckor.
  3. 69% (9 st) Jag hade gärna jobbat ytterligare en eller två veckor.


 13. Kursens moment skulle kunna ändras. I år bytte vi ut Maple mot Matlab. Har du något förslag på vad vi skulle kunna stoppa in i kursen istället? Vilka kunskaper har du saknat under dina första år här på KTH?

  Jag tycker man borde ta tillbaka Maple. Maple ar ett mycket anvandbart verktyg i LinAlgen, vilket man laaser fore diffen.
  ---
  Jag har inte saknat några kunskaper som skulle passa i denna kurs, men många har haft problem med grundläggande saker, som t ex filhantering i terminalen och sådant.
  ---
  Inget jag kommer på.
  ---
  Inga allvarliga
  ---
  Framför allt mer ren unix-kunskap, hur man söker efter filer, rensar bort tomma mappar osv... Det tog ett bra tag innan jag fick upp ögonen för findbigdir t ex.
  ---
  Jag känner att introdatan har fungerat som en bra bas för fortsatt datoranvändande på KTH, inget som behöver ändras direkt. Bra jobbat! (Bytet från Maple till Matlab var bra! Men det har ju redan ändrats.)
  ---
  Ta bort matlab, alla tar ändå "Introduktionskurs i matlab". Ersätt den förslagsvis med en mer ingående introduktion till UNIX så att eleverna har en chans de första månaderna och en aning om hur systemet är uppbyggt. Många blir frustrerade av att de inte förstår grundläggande principer i UNIX så som vanliga verktyg (tar!), hur katalogträdet fungerar eller "no news is good news" principen.
  ---
  Versionshantering ar mycket viktigt att kunna och det ingar inte ens i indan!
  ---
  Maple borde vara med, fast bara grafer och Integrallösning. Det hjälper att kunna rita grafer mha Maple.
  ---
  Maple borde återinföras!


 14. Ytterligare kommentarer:

  Meh, du fick mig ju att sakna att jag inte kan vara dadda till hosten. dammit!
  ---
  Mycket bra kurs som är ett bra bevis på ett lyckat sammarbete mellan äldre studenter, förstaårselever och kursledare.
  ---
  Jag vet inte om det är befogad (Får man poäng och CSN pengar för introdata kursen?), men introdatakursen håller en ganska mycket lägre nivå jämfört med andra kurser i åk1.
  Jag inser att kursen ska fungera som nån form av brygga mellan sommarlov och högskole studier, men jag tror nog att "svårigheten" kunde stiga något mellan framåt sista labb(-en/-arna).

  Glad sommar!

  ---
  Nej, men jag såg Joel med skägg i en grotta i Sarek... tror han var hela 70 år gammal. Så går det när man lämnar KTH. ;)


joel@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.